03. Planet

CO2 besparing, emissieloos werken en elektrificering

Het afgelopen jaar konden we niet om deze drie woorden heen: CO2 besparing, emissieloos werken en elektrificering. En ook de komende jaren zullen dit de woorden zijn die we veel blijven horen en zien. Want er moet iets gebeuren als het gaat om duurzaam werken naar de toekomst toe. En zoals wij het nu zien, is elektrificeren van ons wagenpark daarin een hele belangrijke stap, om uiteindelijk steeds meer CO2 te besparen. En in 2022 waren we al 12 keer CO2 neutraal*.

12 keer CO2 neutraal

Op dit resultaat mogen we heel trots zijn! In een jaar waarin er veel gebeurde met grondstofprijzen en energieprijzen, ronden we toch af met een goede score. Al moeten we ook eerlijk zijn; onze CO2 uitstoot loopt nog steeds langzaam op gedurende de jaren. Dit komt vooral doordat we blijven groeien. Onze plastic recycling wordt steeds groter, we nemen meer en grotere Infra opdrachten aan, en we recyclen steeds meer afval. Daardoor verbruiken we ook elk jaar meer diesel. We zien wel dat het aantal elektrische machines steeds meer toeneemt. Hiervan is de uitstoot natuurlijk beduidend minder, maar de investering weer een stuk groter. Uiteindelijk hopen we natuurlijk een groot deel van ons machinepark te kunnen elektrificeren en daarmee onze uitstoot drastisch terug te dringen. Tot die tijd doen wij onze uiterste best om altijd keuzes te maken die CO2 impact maken.

* Hoe komen we tot deze cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen maken we gebruik van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. De getallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die nodig is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

259.248 ton
CO2 bespaard
Kunststof 228.621 ton
Groenafval 9.527 ton
Bouw- en sloopafval 6.138 ton
Papier en Karton 3.792 ton
Houtchips 3.305 ton
Bedrijfsafval 3.241 ton
Afvalhout 2.423 ton
Puin 1.649 ton
Glas 551 ton
21.526 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 17.650 ton
Elektriciteit 3.876 ton

Emissieloos werken

Onze slogan is ‘Samen werken aan échte oplossingen’ en vanuit die gedachte proberen we altijd met onze klanten mee te denken in duurzame kansen. Zo hebben we afgelopen jaar als onderaannemer succesvol meegeschreven met aannemers op diverse projecten waar voor duurzaamheid extra kansen lagen. Dit resulteerde in diverse opdrachten voor de huur van elektrische machines voor langere huurperioden. Als één van de eersten in onze sector hebben we de mogelijkheid om de dienst grondverzet volledig emissieloos uit te voeren. Dat wil zeggen; zowel woon-werk verkeer als het transport en de inzet van machines kan emissieloos.

Accubox

Een grote uitdaging op het gebied van emissieloos werken is de energietoelevering. Het is vaak lastig om een bouwaansluiting te krijgen op een bouwplaats, waardoor het laden van een machine een uitdaging is. Om dit probleem op te lossen hebben wij samen met Venema Technisch Bedrijf B.V. een mobiele accubox ontwikkeld. Deze accuboxen voorzien een bouwplaats van betaalbare, duurzame én veilige elektriciteit. Door de robuuste behuizing kun je ze gemakkelijk verplaatsen met een heftruck of kraan. Zo zijn ze overal inzetbaar: van de drukke binnenstad tot een rustig natuurgebied.

Energiehub

Deze accuboxen worden opgeladen op onze energiehub en met een hybride vrachtwagen kunnen wij ze emissievrij leveren. Als de accubox leeg is, ruilen we deze op tijd om voor een volle. Zo ga we niet alleen emissieloos, maar ook zorgeloos te werk. Deze energiehub aan de Verlengde Looweg in Oldebroek hebben we afgelopen jaar verachtvoudigd, zodat we genoeg capaciteit hebben om machines, accuboxen en elektrische en hybride wagens op te laden.

Accubox

Primeur: Elektrische portaalwagen voor afvalinzameling

We hebben ‘m nog niet, maar we kunnen hem al wel vast aankondigen! In de zomer van 2023 krijgen wij de eerste elektrische portaalwagen voor afvalinzameling. Deze is al besteld, maar we hebben te maken met een lange levertijd van elektrische machines. Nog even geduld dus!

Met deze portaalwagen kunnen we volledig emissieloos containers halen en brengen, maar ook onze mobiele accuboxen laden en lossen.

Ons huidige aanbod elektrisch materieel

Minder graafschade

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Ze voorzien ons van water, gas, olie, elektriciteit en dataverkeer. Graafschade zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook gevaarlijk zijn. Sinds februari 2022 is Van Werven in het bezit van een zuigwagen. Deze wagen voorkomst schades aan kabels en leidingen en is in te zetten op moeilijk bereikbare plekken en moest het aantal graafschades verminderen. En dat zien we ook terug afgelopen jaar. Er zijn een stuk minder meldingen gedaan van graafschades. Een mooie prestatie van onze grondwerkers en Jos Kenti op de zuigwagen.

>

Plastic Recycling

Al zeventien jaar bouwt Van Werven aan een toekomst waarin we een zo groot mogelijk percentage harde plastics kunnen recyclen. Sinds 2021 is dit eindelijk winstgevend geworden, waar we ontzettend blij mee zijn. Het harde werken is beloond. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we er nu zijn. Elke dag bouwen we verder aan die toekomst die wij voor ogen hebben: 100% recycling!

Afgelopen jaar hebben we weer twee mooie stappen kunnen zetten met onze vestiging in Zweden. Dit was een joint venture, maar in 2022 zijn we daar 100% eigenaar van geworden. Dit betekende dat we verder konden investeren in het terrein van de vestiging en de recycling lijn. Daarnaast hebben we een andere mooie stap gezet op Scandinavisch terrein: samen met Ragn Sells, een grote afvalverwerker in Denemarken, zijn we een joint venture gestart om een vestiging te openen in Denemarken. In de eerste helft van 2023 hopen we die in bedrijf te hebben.

Brand in Lanaken

Helaas is het in onze branche aan de orde van de dag: een brand, in grote of kleine vorm. In 2022 konden we helaas niet voorkomen dat zo’n 1.500 ton plastic in rook opging bij onze vestiging in Lanaken. Gelukkig kon door snel ingrijpen van de brandweer uit de omgeving, erger voorkomen worden. Maar dit hopen we uiteraard niet nog een keer mee te maken.

Brand in Laneken Brand in Laneken Brand in Laneken
Wil je meer lezen over de brand en hoe onze collega Willem van de Wetering dit beleefd heeft:

De lobby voor recycled content

Van Werven zet zich niet alleen in aan de praktische kant van plastic recycling. We lobbyen continu voor betere regelgeving en meer én betere recycling. Zeker plastic recycling draagt aanzienlijk bij aan het verminderen van CO2- uitstoot. Zowel het verbranden van plastic afval als het produceren van primair plastic produceert CO2. Twee keer fout dus, terwijl het makkelijk anders kan zónder dat daar subsidie voor nodig is.

Klimaatkansen die we niet moeten laten liggen

Een voorbeeld ter onderbouwing: iedere ton aangeleverd bij een plastic recyclingbedrijf, bespaart meer CO2 dan één elektrische auto per jaar. Waarom verbranden we dan nog altijd een groot deel van deze mechanisch goed te recyclen grondstof? Elke inwoner gooit jaarlijks gemiddeld drie tot vier kilo harde plastics weg. Het is eenvoudig uit te rekenen hoeveel CO2 we daarmee nog kunnen besparen. Kansen die we niet moeten laten liggen, maar met beide handen moeten aangrijpen!

Recycled content verplicht

In meerdere landen vragen politici zich af wat de effecten zouden zijn van belastingheffing op het gebruik van primair (virgin) plastic. Er zijn veel vraagtekens, die het doel van de vraag al snel laten ondersneeuwen: verbetert de afzet van recyclaat als we belasting gaan heffen? Daarover zijn plastic recyclers het eens: een belasting op virgin plastic gaat het recyclingprobleem niet oplossen.

De invoering van een verplichting op recycled content – een verplicht percentage recyclaat in plastic producten – is een beter instrument. Daarmee koppelen we de prijs van recyclaat los van de prijs van virgin materiaal, waardoor de plasticrecyclingmarkt stabiliseert en professionaliseert. Zodra recycled content in nieuwe producten verplicht is, is het noodzakelijk dat er meer plastic afval bij een recycler wordt aangeboden. Alleen dan ontstaat een balans tussen vraag en aanbod van recyclaat.

We hebben in 2022 gezien in de UK dat zo’n verplichting heel goed werkt. Daar is per 1 april 2022 de verplichting tot het gebruik van minimaal 30% recycled content ingesteld. We zien hierdoor een grote toename van import van plastic recyclaat in het Verenigd Koninkrijk. We hopen dat deze verplichting snel wordt ingevoerd in andere landen, zodat we echt het verschil kunnen gaan maken.

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan op deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Lidmaatschap PRE
 • Lidmaatschap PCEP (bestuurslid)
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO-zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, maar een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001
 • Erkenningsregeling Oud papier en Karton
  Certificaat OPK
Heicom
Heicom Logo

Heicom, het dochterbedrijf van Van Werven, zet zich volop in voor het vergroenen van de omgeving. Als producent van bodemverbeteraars en substraten zorgen zij ervoor dat de meest uitdagende omgevingen groen worden én groen blijven. De oorsprong van Heicom ligt, zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden, op de heide.

In de jaren tachtig bevatte de lucht nog meer stikstof dan nu, waardoor het gras te hard groeide en de heide overwoekerde. Om de heide te redden, werden vergraste stukken geplagt: de bovenste grondlaag met begroeiing werd weggehaald. Herbert van Werven, directeur van Heicom: “Plaggen werd in die tijd zoveel toegepast, dat er een overschot aan plagsel ontstond. Al dat heideplagsel moest ergens naartoe. Daarom werd Heicom in 1986 opgericht.” Heicom composteerde het plagsel en maakte er heidecompost van, dat verkocht werd aan afnemers in bijvoorbeeld de potgrondindustrie en boomkwekerijen. “Het was in die tijd ons enige product. Het bedrijf werd er zelfs naar vernoemd: Heicom is een afkorting van ‘heidecompost’. De toevoeging van heidecompost bleek de kwaliteit van de bodem sterk te verbeteren. Dat is waar toen de focus van Heicom lag – en nu nog steeds ligt. Met onze producten willen we de natuur in haar kracht zetten in omgevingen waar dat niet vanzelfsprekend is.”

Waar Heicom begon met alleen heidecompost, levert het vandaag de dag zo’n zestig verschillende producten. “We hebben veel specifieke kennis in huis en brengen op basis van grondanalyses klantgerichte adviezen uit. Op basis daarvan stellen we zelf onze producten samen”, vertelt Herbert. Het is mooi hoe Van Werven en Heicom elkaar hierin kunnen aanvullen. “We delen de kennis over de bodem. Veel van het compost dat op de recyclingvestigingen van Van Werven wordt geproduceerd, krijgt via Heicom een eindbestemming in een stad, park of sportveld.”

Heicom en TONN: een natuurlijke samenwerking

Heicom en TONN

Een praktisch voorbeeld van het vergroenen van stedelijk gebied, is de samenwerking die Heicom afgelopen jaar gestart is met TONN. TONN ontwikkelt innovatieve constructies voor groene parkeerplaatsen. Heicom richt zich op de kwaliteit van de bodem en levert daarvoor verschillende substraten. Samen dragen ze bij aan een prettige leefomgeving voor mens en klimaat. Lees hier meer

Het duurzaamheidsverslag 2022 van de Van Werven bedrijven is het elfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2021 terugkijken.

201220132014201520162017201820192020 2021