03. Planet

Emissievrijer naar de toekomst

We kunnen er niet meer omheen: we zitten volop in de transitie naar een emissievrije(re) toekomst. Ook afgelopen jaar hebben wij daar weer veel stappen in gezet. We hebben geïnvesteerd in emissievrij materieel, in grote en kleine accuboxen en we hebben onze medewerkers bijgeschoold op het gebied van onderhoud aan elektrische en hybride machines. Zo blijven we ons ontwikkelen op dit gebied. We willen daarin niet wachten op wat de markt van ons vraagt, maar voorop gaan in deze ontwikkelingen.

Al deze stappen dragen bij aan het terugbrengen van onder andere onze CO2-uitstoot. Dat doen wij door afval te recyclen in plaats van te verbranden, plastic een nieuw leven te geven en steeds duurzamere keuzes te maken op het gebied van ons machinepark.

225.588 ton
CO2 bespaard
Kunststof 197.100 ton
Groenafval 8.872 ton
Bouw- en sloopafval 5.656 ton
Papier en Karton 3.681 ton
Bedrijfsafval 3.495 ton
Houtchips 2.603 ton
Afvalhout 2.136 ton
Puin 1.492 ton
Glas 553 ton
21.837 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 18.056 ton
Elektriciteit 3.781 ton

Reductie

Het terugbrengen van onze emissies betekent voor bijvoorbeeld onze Infra-divisie dat we ons richten op een aantal pijlers:

 • Sturing op gedrag van medewerkers door “Het nieuwe draaien”(50 % heeft het nieuwe draaien/nieuwe rijden gevolgd). In deze cursus maken we onze medewerkers bewust van de impact van hij rij- en draaigedrag op het verbruik en de emissies die zij uitstoten. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een dashboard voor medewerkers waarbij we het verbruik en de uitstoot voor hen inzichtelijk maken.
 • Daar waar het nog niet mogelijk is om te elektrificeren, investeren we in Stage 5 machines met veelal de inzet van HVO brandstof, zelfs in combinatie met de mogelijkheid op NOx filters.
 • Daar waar mogelijk investeren in elektrische machines en vrachtwagens, wat we het afgelopen jaar dan ook weer gedaan hebben. Met name de investering in grotere batterijsystemen, met een maximale capaciteit van 1,2 MWh is zeker noemenswaardig. Kijk voor een actueel overzicht op: https://www.vanwerven.nl/infra/verhuur/elektrischmaterieel

Investering in elektrisch materieel in 2023

Het afgelopen jaar is er weer flink geïnvesteerd in elektrisch materieel. Alles bij elkaar is ongeveer 25% van wat we nieuw hebben aangeschaft volledig elektrisch.

 • 3x mecalac 12 (mobiele kranen)
 • Mobiel ETEC E160W
 • Shovel Ahlmann ES 1000
 • 5 kleine accuboxen
 • 1 Megawatt accubox
Val Kellys Hand

Elektrische portaalwagen voor afvalinzameling

Vorig jaar konden we hem al aankondigen, maar in 2023 mochten we ‘m welkom heten: onze eerste elektrische portaalwagen voor afvalinzameling! Hiermee hebben we wederom een belangrijke stap gezet in het elektrificeren van ons wagenpark.

Van Kellys hand

Om iedereen goed te informeren over de mogelijkheden en kansen met deze elektrische portaalwagen, hebben we samen met Volvo een tweetal sessies gehad met chauffeurs, accountmanagers, afdeling verkoop en planning en managers. Door deze sessies is iedereen goed op de hoogte van wat de mogelijkheden zijn van deze portaalwagen, zodat we onze klanten op de beste manier van dienst kunnen zijn en kunnen adviseren over de inzet van deze wagen. Een onmisbare schakel in het succes van deze portaalwagen.

Uitleg elektrische portaalauto
Val Kellys Hand

Plastic Recycling

Einde afval status voor plastic recyclaat

In 2023 ontvingen we de einde-afvalstatus voor ons plastic recyclaat. Hiermee zijn de harde plastics geen afvalstof meer, maar grondstof voor nieuwe producten. We sluiten hiermee de kringloop van harde plastics en brengen de circulaire economie een stap dichterbij.

Wij werken al jarenlang kunststof afval op tot een kwaliteit die nagenoeg gelijk is aan primaire grondstoffen. Dat maakt hergebruik mogelijk. Wij beheersen het gehele recyclingproces op een manier dat de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu gewaarborgd worden.

Bevestiging door de Nederlandse overheid

Dat vindt de Nederlandse overheid nu ook. Zij staan achter de wijze waarop wij het recyclingproces uitvoeren en kunnen nu bevestigen dat de gerecyclede kunststofproducten de productstatus hebben. Hiermee is het laatste formele drempeltje weggenomen om kunststof afval duurzaam toe te passen in nieuwe producten.

Volledig circulair in 2050

De overheid wil in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Kunststof reststromen die voorheen als afval werden gezien, worden in een circulaire economie steeds vaker als grondstof toegepast zonder onaanvaardbare risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. Dat laatste is een drempel om de circulaire economie sluitend te krijgen.

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan op deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling
 • Lidmaatschap TLN
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Lidmaatschap PRE
 • Lidmaatschap PCEP (bestuurslid)
 • Lidmaatschap Bouwend Nederland
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO-zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, maar een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn steeds meer belangrijke pijlers voor ons. Om ons daarin te kunnen blijven ontwikkelen en de aandacht te geven die daarvoor nodig is, is per 1 september 2023 Andre de Lange fulltime in dienst is gekomen als KAM coördinator.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001
 • Erkenningsregeling Oud papier en Karton
  Certificaat OPK

Het duurzaamheidsverslag 2023 van de Van Werven bedrijven is het twaalfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2022 terugkijken.

20122013201420152016201720182019202020212022