Menu

05. Doelen

Duurzaamheidsdoelen 2016

Onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid hebben we geformuleerd aan de hand van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Naast dat duurzaamheid in ons DNA zit en in alle geledingen en activiteiten van ons bedrijf een rol speelt, geven we met onze doelstellingen onze prioriteiten weer.


People

People

Focus op veiligheid
Het aantal ongevallen in 2015 is afgenomen van IF 14 (2014) naar IF 5. De doelstelling voor 2016 is een IF-rate lager dan 6. We blijven aandacht vestigen op het belang van veilig werken, onder andere door het starten van een veiligheidscampagne. In 2015 zijn we daarnaast gestart met een EHBO cursus, begin 2016 zal een eerste groep van 24 medewerkers deze cursus volgen.

  • IF rate: lager dan 6
  • Start veiligheidscampagne
  • 24 medewerkers volgen EHBO-cursus
  • Ziekteverzuim lager dan 3%

Social return
Als familiebedrijf is Van Werven sterk betrokken bij onze maatschappij, waarin iedereen een kans verdient. De participatiewet, die in 2015 van kracht ging, daagt bedrijven uit om 5% van hun werkzaamheden te laten verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 had Van Werven zes personen middels Social Return in dienst. Om aan de doelstelling van 5% te voldoen, zal Van Werven achttien medewerkers moeten werven. Van Werven streeft hiernaar door hier actief in mee te denken en knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld met De Diamant van Midden Nederland.

  • 5% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Verantwoording doelen 2015
Het aantal ongevallen in 2015 is ten opzichte van 2014 afgenomen, maar niet teruggedrongen tot nul. In 2015 telde Van Werven drie ongevallen (met kort verzuim). Het ziekteverzuim over 2015 was 3%, de doelstelling beoogde minder dan 3%. Onze bedrijfscultuur is er één waar respect is voor iedereen. Ook in 2015 hebben wij geen gevallen van discriminatie en/of corruptie vastgesteld. Van Werven wilde in 2015 de werkgelegenheid borgen op minimaal het niveau van 2014. Deze doelstelling is zeker behaald, dankzij een constante groei van onze organisatie is het aantal fte toegenomen met zo’n 6%.


Ga naar 02. people

Planet

Betrokkenheid tonen

Van Werven kijkt verder dan zijn eigen bedrijfsbelang. We tonen onze betrokkenheid bij de maatschappij en willen een inspirator zijn voor anderen. Daarom is en blijft Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen. Ook in 2016 blijft Van Werven dit doen.

  • Betrokken als lid, deelnemer of initiatiefnemer bij (branche)organisaties
  • Meer dan 13 keer CO2 neutraal

Brandstofregistratiesysteem

Het brandstofregistratiesysteem is inmiddels volledig operationeel, maar nog niet volledig uitgerold. In 2015 werden er rapportages gemaakt van de eerste zeven vrachtwagens. Wekelijks ontvingen de leidinggevenden rapportages, waarin onder andere brandstofverbruik, vrijloop en stationair draaien worden weergegeven. De rapportages zijn regelmatig met de chauffeurs besproken en droegen zeker bij aan het bewustzijn. In 2016 wordt het systeem verder uitgerold. Doel voor 2016 is het systeem volledig uit te rollen en cijfers te kunnen tonen over het effect.

Verantwoording doelen 2015

Van Werven stelde zichzelf in 2014 ten doel om minimaal 12 keer CO2-neutraal te zijn in 2015. Met 12,2 keer CO2-neutraal, is deze doelstelling behaald. Met nieuwe kunststofrecyclingvestigingen in bijvoorbeeld België, stimuleren we de groei van onze recyclingactiviteiten. Van Werven heeft het afgelopen jaar divers nieuw materieel ingekocht, die voldoen aan de nieuwste normen en duurzaamheidsdoelen. Zo werden er tien personenauto’s gekocht, met name om hun hoge trekgewicht en het gunstige brandstofverbruik. Zeker meer dan 50% van ons sponsorbudget was in 2015 bestemd voor maatschappelijke initiatieven die gemeenschappen verbinden, mensen in beweging zetten of onrecht tegen gaan. Zo doen onze collega’s jaarlijks mee aan de truckersdag voor mensen met een beperking, steunen we diverse goede doelen in onze gemeenschap en werden we co-sponsor van de Botterstichting in Elburg, om zo de historische vloot te bewaren en een stukje van onze cultuur te delen met onze buitenlandse gasten.

Ga naar 03. planet
Profit

Profit

Streven naar continuiteit

We streven naar continuïteit. Daarvoor is een positief bedrijfsresultaat een voorwaarde. Daarmee bieden we continuïteit aan onze medewerkers en geven we onszelf de ruimte om aan échte oplossingen te kunnen werken.

Verantwoording doelen 2015

2015 was een goed jaar voor Van Werven met een positief bedrijfsresultaat. Door onze focus te blijven leggen op de relatie met onze klanten en door de dagelijkse inzet van onze medewerkers, heeft het merendeel van onze werkmaatschappijen een positieve bijdrage aan de omzet gerealiseerd.


Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2015 van de Van Werven bedrijven is het vierde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013 & 2014 terug kijken.