Menu

02. People

#OnsWerk

Via #onswerk delen medewerkers hun werk met elkaar en de wereld.

Facebook post
Facebook post
Facebook post
Facebook post

Veiligheid

Zonder onze mensen, geen Van Werven. Juist daarom doen wij er alles aan om onze medewerkers weer veilig te laten thuiskomen. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar voor iedereen op of rond onze werkplek. Onze ambitie is het aantal ongevallen terug te dringen tot nul. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, zal in 2016 verder gefocust worden op dit onderwerp middels een veiligheidscampagne.

Ons werk brengt ook zeker risico’s met zich mee. Er is altijd een zekere kans op een (bedrijfs)ongeval. Om onze medewerkers hierin te steunen, is in 2015 een EHBO-cursus aangeboden aan onze medewerkers. In 2016 zullen 24 medewerkers deze cursus gaan volgen. De cursus zal jaarlijks worden herhaald en aangeboden.

IF-Rate
* aantal ongevallen met verzuim x 1.000.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren

Aantal ongevallen met verzuim in 2015: 3

Onze mentaliteit

37,3% Is langer dan 12 jaar in dienst

We houden van hard werken, van samen werken en van logisch nadenken. We zijn een familiebedrijf met de voeten stevig in de klei en de locale samenleving. Ons bedrijf is nooit belangrijker dan mensen. 37,3% van onze mensen is langer in dienst dan 12 jaar. Dat zijn veelzeggende cijfers. Hoe komt het dat veel mensen zo lang bij ons werken?

Van Werven is een familiebedrijf dat continuïteit als grootste goed ziet. We bestaan bijna zeventig jaar en willen door tot in lengte van jaren. Niet gedreven door de grillen van aandeelhouders en kwartaalcijfers, maar met oog voor mensen. 'Duurzaam ondernemen met mens en techniek', was decennialang ons motto. Dat is het nog steeds.

“Duurzaam ondernemen met mens en techniek”

Veel van onze mensen wonen in onze eigen regio. We kennen de mannen en vrouwen die bij ons werken, en we kennen hun gezinnen. Het maakt ons continu bewust van onze verantwoordelijkheid. Omdat onze mensen al jaren dienstbaar zijn aan Van Werven, hebben we in crisisjaren geen mensen ontslagen, maar enkele overnames gedaan voor extra werkgelegenheid.

Veluwe Run

Gezond

Hard werken betekent niet dat we ons kapot werken. Veel van ons werk is fysiek werk, maar 'Gezond erin, gezond eruit', is ons motto. We stimuleren een gezonde levensstijl, vitaliteit en verantwoord werken. We overvragen onze mensen niet, werken met modern materieel en werken samen met gezondheidsinstellingen om zowel preventief als reactief te behandelen. Onze werknemers doen regelmatig in groepsverband mee aan sportieve activiteiten.

“Gezond erin, gezond eruit”

Training, (na)scholing en ander onderwijs is van essentieel belang voor het functioneren van het bedrijf, maar nog meer voor de eigen ontwikkeling van personeel. Door daar continu aan te werken, kunnen lange dienstverbanden zoals we dat bij Van Werven gewend zijn, blijven bestaan. Onze omgeving blijft door de jaren heen veranderen, onze werkzaamheden evenzo. Daarom veranderen wij mee, het liefst voor de troepen uit.

Medewerkers in cijfers

De vele lange dienstverbanden die we mogen noteren, geven blijk van een hoge mate van trouw van werkgever en werknemer.

Icoon 315 fte
326 Medewerkers
10 Stagiairs
Icoon 3% ziekteverzuim
Landelijk gemiddelde 3,7%
32 instroom
13 uitstroom
12,3 Gemiddelde dienstjaren
+/- 80 Met familiebanden binnen Van Werven
Onder ruim 300 werknemers bevinden zich tien vaders met zonen, één vader met dochter, negentien broers en zussen en één familie is met drie generaties actief binnen ons bedrijf.

Jubilea

Jubilea Van Werven
1 Medewerker langer dan 50 jaar in dienst
4 Medewerkers langer dan 40 jaar in dienst
44 Medewerkers langer dan 25 jaar in dienst
73 Medewerkers langer dan 12,5 jaar in dienst
Gerrit Visch 50 jaar in dienst bij Van Werven

Gerrit Visch (64) was op 19 november maar liefst 50 jaar in dienst bij Van Werven. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het familiebedrijf dat een dergelijk jubileum gevierd kan worden. Gerrit kwam in 1965 in dienst en heeft altijd gewerkt als shovelmachinist. Sinds een aantal jaar werkt hij op de betoncentrale in Lelystad, met nog altijd evenveel passie voor zijn beroep.

Bekijk het nieuwsbericht
70 jaar
70 jaar
70 jaar
70 jaar
70 jaar
70 jaar

70 jaar lang inspelen op een veranderende omgeving

In december 2015 bestond Van Werven 70 jaar. In 1945 begon Willem van Werven aan zijn eenmanszaak. Inmiddels is Van Werven uitgegroeid tot een veelzijdige en gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra & recycling. Om dat te vieren stonden de poorten van de vestiging aan de Verlengde Looweg in Oldebroek op 28 en 29 december wijd open voor relaties en geïnteresseerden. De diverse specialismen van Van Werven presenteerden zich in de bedrijfshallen. Op verschillende stands lieten zij hun activiteiten en bijbehorend materieel zien. Ook had de catering op diverse locaties langs de looproute eten en drinken staan. Op het buitenterrein stond het machinepark opgesteld, perfect op lijn. Voor de kinderen was een Kidsplein ingericht. De jongste generatie kon op elektrische minikraantjes alvast kennismaken met het machinistenvak. Ruim 7.000 geïnteresseerden bezochten deze Open Dagen.

Bezoek de themapagina
Onze visie op de toekomst

Social return


Werk is belangrijk voor mensen. Niet alleen om inkomsten te genereren, maar bovenal om van betekenis te zijn en mee te doen in de maatschappij. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt dit als geen ander. “We willen gewoon wat doen, net als iedereen”, vat Wajonger Wouter Hoogendoorn samen.

Om nog beter te tonen waarom Social Return zo belangrijk is, hebben we een filmpje gemaakt met twee van onze medewerkers in de hoofdrol. Wouter Hoogendoorn en Teuni van den Berg hebben beiden een Wajong-uitkering. Ze vertellen in het filmpje hoe belangrijk werken voor hen is. Dáár doen wij het voor.

Social return in de praktijk

Langer doen met hetzelfde en als gevolg daarvan maatschappelijke waarde creëren. Het levert mooie resultaten op. In 2015 heeft Van Werven divers gebruikt materieel ingekocht of opgeknapt. Twee werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten mee aan dit project. Cor van Werven: “Deze mannen kunnen hier prima uit de voeten. Sterker nog: zonder hun inzet zou het voor ons niet mogelijk zijn om tegen aanvaardbare kosten de technische levensduur van ons materieel te verlengen. Zij willen graag werken en kunnen bij ons aan de slag, samen kunnen we er voor zorgen dat ons materieel in goede staat blijft.” Niels Mulder is één van deze werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hij knapt divers materieel op professionele wijze op. “Omdat ik bijna elk project van begin tot eind kan uitvoeren, heb ik ook het resultaat in eigen hand. Dat maakt het werk mooi.”

“Zonder hun inzet zou het voor ons niet mogelijk zijn om tegen aanvaardbare kosten de technische levensduur van ons materieel te verlengen.”
De normaalste zaak

Van Werven is als ambassadeur aangesloten bij De Normaalste Zaak. Dit is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. In april 2014 zijn we in dat kader gestart met een arbeidsparticipatieproject, een project dat door de regionale belangenvereniging de Diamant van Midden Nederland (dediamantvanmiddennederland.nl) is omarmd. Van Werven is van mening dat de onderlinge samenwerking tussen de verschillende instanties moet veranderen om de kans op succes te laten groeien. Door samen te praten over knelpunten en eventuele oplossingen aan te dragen, kunnen deze belemmeringen verholpen worden. Door initiatief te nemen tot samenwerking met instanties en deel te nemen aan dit soort trajecten, voegt Van Werven de daad bij het woord. Iedereen moet kans op werk hebben.


Vier geschikte kandidaten in 2015

De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. In april 2014 heeft Van Werven het initiatief genomen om een eerste groep van acht mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te gaan werven die vallen binnen de Participatiewet, maar in 2014 werkte er pas één.

We stelden in het duurzaamheidsverslag over 2014 dat dit te maken heeft met een té bureaucratische organisatie. Binnen een aanvaardbare afstand van de vestiging in Biddinghuizen zijn er maar liefst 20 instanties en/of organisaties met potentiële kandidaten. Veel van deze organisaties werken met parttimers en maken organisatorisch onderscheid tussen sales en uitvoering.

In 2015 is Van Werven daarom verder gegaan met het zoeken naar geschikte kandidaten. Met resultaat. Sinds januari 2015 zijn Roel, Thomas, Ruben en Solomon bij Van Werven aan het werk op de vestigingen Biddinghuizen en Oldebroek. Addie ten Have, jobcoach van Inclusief Intervens: “Deze jongens voldeden aan de criteria en konden direct aan de slag. Ze hebben hun kans gegrepen en doen het prima bij Van Werven. Solomon heeft zelfs een heftruckdiploma behaald en verricht nu logistiek werk. De motivatie van kandidaten is heel belangrijk. Een werkgever die het ziet zitten met ze en ze kansen op ontwikkeling biedt is goud waard”.

“We zijn heel tevreden over deze jongens” stelt Ton van der Giessen, “maar het hadden er ook best nóg meer mogen zijn. Ik merk nog steeds hoe lastig het nog is, omdat je met zoveel partijen te maken hebt. Ik zou graag willen dat er één loket zou zijn waar we terecht kunnen. Of simpelweg een regionale website waarop kandidaten uit het doelgroepenregister geregistreerd staan”. Van der Giessen heeft in het voorjaar van 2015 daartoe een aantal lokale partijen uitgenodigd op zijn hoofdkantoor in Oldebroek om hierover te brainstormen. “Ik hoop dat dit wordt opgepakt in de besluitvorming rondom de Participatiewet”.

Kanditaten van het social return programma

“Deze jongens voldeden aan de criteria en konden direct aan de slag. Ze hebben hun kans gegrepen en doen het prima bij Van Werven.”

8 BOL stagiars
Jaarlijks 6 BBL traject
Binnen ons bedrijf leiden we technische arbeidskrachten op. Dit zorgt voor verjonging
Verlengen van ons lidmaatschap van “De Normaalste Zaak” en STERK

Beschermde werkomgeving

Bij Social Return gaat het enerzijds om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar werkgelegenheid houdt meer in dan alleen reguliere banen. Ook leerwerkplekken, stageplekken en (werk)ervaringsplaatsen horen erbij. Van Werven is een erkend leerbedrijf. Voor de werkzoekende of jongere zijn wij een beschermde omgeving, met voldoende structuur, een leerwerkmeester ter plaatse en een leidinggevende. Bij stageplaatsen in het kader van Social Return voeren wij een gestructureerde aanpak. Wij hebben bijvoorbeeld wekelijkse voortgangsgesprekken met de Social Return-kandidaat. Na afronding van de stage kijken we naar doorgroeimogelijkheden in het bedrijf. Wij hebben al veel trouwe medewerkers overgehouden aan stages vanuit Social Return.

Kengetallen Social Return

3 wajongeren
1 WSW
1 WIA
1 Pilot arbeidsparticipatie
16 BOL
Van Werven

Leerbedrijven

Van Werven werkt samen met de onderstaande leerbedrijven.

 • Transport & Logistiek; Chauffeur Goederenvervoer
 • Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs;
  • Allround monteur
  • Machinist Grondverzet
  • Machinist GWW
 • Innovam Groep; Mobiliteitsbranche
 • Stichting Ecabo
  • Commercieel Marketingmedewerker niveau 4 (MBO)
  • Bedrijfsadministrateur niveau 4 (MBO)
  • Financieel Administratief Medewerker niveau 3 (MBO)
  • Bedrijfsadministratief Medewerker niveau 2 (MBO)
 • Stichting Kenteq Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor Techniek
  • Landbouwtechniek
  • Monteur landbouwmechanisatietechniek
  • Landbouwmachine - chauffeur/monteur
  • Mobiele werktuigen (ook uitstroom)
 • Aequor Leerbedrijf
  • Voedsel en Leefomgeving

Onze medewerkers

 • Portret van Wim van t Oever Wim van ’t Oever, vrachtwagenchauffeur

  “Ik ben niet per sé een groot fan van vrachtwagens, maar wél van mijn werk als vrachtwagenchauffeur. Elke dag ontmoet ik nieuwe mensen; zakelijke klanten en particulieren. Het contact met deze mensen maakt mijn werk mooi. Ik overleg altijd met de klant en het is fijn om te merken dat zij dat waarderen. Al dertig jaar werk ik bij Van Werven. Ik ga fluitend naar mijn werk, maar ook zingend weer naar huis. Ik vind het belangrijk om alles met een positieve blik te bekijken, te denken in mogelijkheden.”

 • Portret van Edwin Kragt Edwin Kragt, planner

  “Hoeveel telefoontjes ik krijg op een dag? Ik moet lang nadenken, maar ik zou het niet weten. Het gaat gewoon de hele dag door. Soms op zaterdagmiddag, als de telefoon staat doorgeschakeld, nog wel vijftig op mijn mobiel. Hoe hectischer het is, hoe scherper ik word. Ik denk eigenlijk nooit: wat nu gevraagd wordt, dat kan helemaal niet. Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat iets niet is gelukt. Zelfs niet als ze ’s morgens bellen dat er de komende nachts iets moet draaien. We doen het ook niet alleen he! Het is samen werken aan échte oplossingen.”

 • Portret van Bettie Eibrink-uit de Fles Bettie Eibrink-uit de Fles, interieurverzorgster

  “Ik stap om 05.00 op mijn fiets en maak vier vestigingen van Van Werven schoon. Ik doe het al vijftien jaar, ik ben helemaal ingeburgerd. Ik ken heel veel mensen, alleen de jonge knullen niet allemaal. Kijk, schoonmaken, dat kan iedereen, maar het gaat mij ook om de sociale rol. Ik ben van mezelf niet zo’n klets hoor, maar je spreekt toch iedereen. Soms komt er eens één in vertrouwen iets vertellen. Dat maakt het werk mooi.”

 • Portret van Matthijs Wastenecker Matthijs Wastenecker, werkplaats

  “We maken alles. Soms een scheur in een giek, een andere dag een trekhaak op een nieuwe dumper. Als iets de volgende dag moet draaien, dan zijn we er met z’n allen. Dat is het mooie van de werkplaats. Dan blijven we gewoon wat langer en dat hoeft niet eens gevraagd te worden. En als het dan klaar is, ja, dan is dat mooi. Eerder zat ik op de shovel, maar dit past beter in mijn straatje. Ik vind het mooi dat geen dag hetzelfde is. Ik zou er niet aan moeten denken om twee jaar aan hetzelfde project te werken.”

Het duurzaamheidsverslag 2015 van de Van Werven bedrijven is het vierde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013 & 2014 terug kijken.