Menu

04. Profit

Divisies in cijfers

  2012 2013 2014 2015
Omzet (mio) 53 57 65 71
Bruto marge (%) 73 71 72 73
Totale kosten (mio) 52 57 64 70

  2013 2014 2015
Infra & Bouwstoffen (%) 35 41 42
Plasic Recycling (%) 32 30 28
Biobased Products (%) 14 11 13
Afvalinzameling & Recycling (%) 19 18 17

Infra & Bouwstoffen

In 2015 hebben we diverse specialistische en omvangrijke projecten uitgevoerd vanuit zowel bemand machineverhuur, rijplatenverhuur, leveranties van bouwgrondstoffen als ook in onderaanneming. Dit heeft geleidt tot met name in Q4 een hoge bezettingsgraad op onze middelen waardoor we een omzetgroei hebben weten te realiseren. Verder hebben we in 2015 geïnvesteerd in het re-builden van bestaande machines om zo de technische levensduur te verlengen, dit onder andere vanuit onze visie op een circulaire economie waarbij we duurzaam omgaan met middelen en grondstoffen. De omzetgroei heeft er verder voor gezorgd dat instroom van nieuwe medewerkers mogelijk is gemaakt, de werkgelegenheid en het kennisniveau hebben we dus niet alleen geborgd maar ook verder vergroot. Ondanks de groei en diverse efficiency verbeteringen die in 2015 zijn doorgevoerd staat het bedrijfsresultaat in een moeilijke markt nog wel steeds onder druk.

Afvalinzameling & Recycling

De drie werkmaatschappijen die zich bezig houden met transport en de inzameling en verwerking van afval hebben gezamenlijk een goed jaar gedraaid. Onder andere vanwege prijsverbetering en de invoering van de verbrandingsbelasting, is de omzet in 2015 gegroeid, dit ondanks een aanhoudende krimpende markt met hevige concurrentie.

In 2015 hebben we geprofiteerd van de sluiting van de locatie Nunspeet. Dit heeft nagenoeg niet geleid tot minder klanten, maar wel tot wegvallen van overhead kosten. Ook het container- en transportbedrijf heeft in 2015 opnieuw geïnvesteerd in nieuw materieel, waaronder containers en een zestal vrachtwagens, waaronder een LZV voertuig.

Biobased Products

De activiteiten van deze divisie hebben wederom een mooie groei laten zien.

Heicom heeft opnieuw een goede performance laten zien en haar omzet met 5% laten groeien. Door nieuwe productontwikkeling en strategische inkoop posities is deze groei mogelijk gemaakt. Mede hierdoor is verdere groei vormgegeven en zijn de resultaten op een gelijkwaardig niveau gebleven, waardoor het opnieuw een succesvol jaar is geweest voor Heicom.

Biomassa is in 2015 fors gegroeid qua omzet (+17%), en is het bedrijfsresultaat opnieuw verbeterd. Na jaren van vele inspanningen zien we nu een stabiel positief bedrijfsresultaat voor dit onderdeel. De nieuwe manier van werken werpt zijn vruchten af.

Ook hebben we in 2015 gekeken naar de toekomst van gras om dit in de toekomst als waardevolle grondstof toe te passen.

Plastic Recycling

De eerste helft van 2015 werd gedomineerd door lagere tarieven als gevolg van de sterk dalende olieprijs en de beperkte beschikbare van te recyclen kunststof afvalvolumes. Rond de zomerperiode herstelde beide situaties zich en konden we onze omzetgroei ten opzichte van het jaar ervoor continueren. Vooral de Belgische markt ontwikkelde zich sterk waardoor in november een tweede Belgische vestiging kon worden geopend in Lanaken. Met de nieuw opgezette inkoopafdeling voor afvalplastics afkomstig uit heel Europa waren we in staat een goede voorraad op te bouwen voor het laagseizoen in de winterperiode. Nieuwe innovaties zorgden voor verdere kwaliteitsverbetering en opwaardering van reststromen. In maart werd op de plastic recycling locatie in Biddinghuizen het convenant “Meer en Betere Recycling” ondertekend. Het ministerie van I & M en enkele branche-organisaties in de afval en recycling sector zullen zich inspannen om in 2022 de hoeveelheid te verbranden en te storten afval in Nederland te halveren. Het recyclen van kunststoffen geeft daaraan een belangrijke impuls. Alleen dan buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Het duurzaamheidsverslag 2015 van de Van Werven bedrijven is het vierde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013 & 2014 terug kijken.