Menu

03. Planet

CO2-prestaties in 2015

Jaarlijks brengen we onze emissies in beeld, maar ook de besparingen die we realiseren met onze producten. Al jarenlang bespaart Van Werven vele malen meer CO2 dan het produceert. Dat heeft te maken met de recyclingactiviteiten, waarbij van afval grondstoffen worden gemaakt. Deze gerecyclede grondstoffen realiseren een CO2-besparing, omdat er geen nieuwe grondstoffen gedolven of bewerkt hoeven te worden. Een voorbeeld daarvan is de verwerking van kunststof. Afgedankte kunststoffen hoeven niet te worden verbrand, hetgeen de eerste besparing is. Het proces van recyclen van kunststof veroorzaakt bovendien slechts een fractie van de CO2-uitstoot vergeleken met het delven en bewerken van olie.

Veel bedrijven proberen Co2-neutraal te zijn. Van Werven is niet CO2-neutraal, maar bespaarde in 2015 12,2 keer meer CO2 dan het produceert.

Hoe komen we tot die cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies en zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die benodigd is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

165.777 ton
CO2 bespaard
Kunststof 142.564 ton
Groenafval 8.095 ton
Bouw- en sloopafval 4.881 ton
Houtchips 4.022 ton
Bedrijfsafval 2.455 ton
Afvalhout 1.601 ton
Puin 1.035 ton
Houtshreds 934 ton
Glas 190 ton
13.639 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 11.976 ton
Elektriciteit 1.663 ton
Van Werven

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende drivers om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén van die drivers is haar betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

Convenant Noord-West Veluwe Verduurzaamt
Samen met 19 organisaties uit de gemeenten Elburg en Oldebroek een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio.

Convenant Meer en Betere Recycling
Doel van dit convenant is bétere recycling met een hoger rendement voor mens, economie en milieu. Tegelijkertijd is het streven om minder recyclebaar afval uit Nederland te storten of te verbranden door stimulering van méér recycling.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO (bestuurslid)
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Deelnemer De Diamant van Midden Nederland
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Initiatiefnemer Recycling activiteit Rehoboth Namibië
 • Deelnemer Stichting Toetssteen Project Cambodja
 • Initiatiefnemer Stichting We Recycle & Sport for Kids
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer Weissensee for Kids
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Hoofdsponsor Zuiderzeestraatwegrun
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen
Van Werven Van Werven

Duurzame machines

Zowel in 2014 als in 2015 heeft Van Werven een aantal nieuwe vrachtwagens, shovels en kranen aangeschaft. Al onze nieuwe vrachtwagens voldoen aan de EURO6-norm, een veelzeggend cijfer over de uitstoot van de vrachtwagens. De overige machines voldoen aan de STAGE IV-norm. Ook schaften we in 2015 tien nieuwe personenauto’s aan, die ondermeer werden gekozen om hun gunstige brandstofverbruik.

Van Werven

Van Werven bij ‘laatste drie’ MVO-award

De MVO Award regio Zwolle beloont bedrijven die een voortrekkersrol nemen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Werven was in oktober 2015 in de race voor deze titel. Hoewel we de award uiteindelijk niet in ontvangst mochten nemen, was de nominatie een mooie waardering voor onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De jury loofde Van Werven om haar voorbeeldrol, zichtbaar door onder andere deelname en bestuursfuncties in brancheverenigingen en overheidsinitiatieven, de continuïteit van het familiebedrijf en de betrokken houding van het bedrijf.

Truckersdag

Truckersdag

Jaarlijks doen onze chauffeurs vrijwillig mee aan verschillende truckersdagen, waaronder de Truckrun Noord-west Veluwe, de Truckersdag in Heerde en de Reinarde Truckdag in Utrecht. Mensen met een beperking mogen dan een dag meerijden in één van onze vrachtwagens, die voor de gelegenheid altijd gepoetst worden door de medewerkers van Van Werven. “Je ziet de mensen genieten!”, aldus chauffeur Harold. Niet alleen een mooie ervaring voor de verstandelijke beperkte bijrijders, maar ook onze chauffeurs genieten van hun enthousiaste bijrijders.

Maatschappelijke sponsoring

Van Werven na zeven jaar hoofdsponsor af

Na zeven jaar als hoofdsponsor in het marathonschaatsen is Van Werven gestopt. Het team boekte 22 overwinningen, waaronder zeven in het seizoen 2015.

“Op een gegeven moment moet je afscheid kunnen nemen, voordat het momentum voorbij is”, zegt Wilfred van Werven over het afscheid. Gary Hekman, Rick Smit, Gerco van de Beek en coach Roy Boeve vervolgen hun carrière bij AB Vakwerk, het team waar het familiebedrijf uit Oldebroek betrokken bij blijft. “We werken aan continuïteit van alles wat we hebben opgebouwd voor deze nieuwe hoofdsponsor. Daar blijven we als co-sponsor bij betrokken. Op deze manier nemen we met een goed gevoel afscheid.”

Team Van Werven won in zeven jaar tijd 22 wedstrijden. “Het marathonschaatsen was een perfecte sport voor ons als bedrijf. We hebben het publicitair goed gedaan en de sport past bij onze mentaliteit. Het is prachtig om van dichtbij mee te maken hoe een groep schaatsers elkaar aan successen helpt, door hard te werken, kansen te zien en samen te werken.”

Als team zijn er fantastische hoogtepunten bereikt, maar ook op maatschappelijk gebied. Honderden kinderen kregen belangeloos clinics van onze rijders, door de jaren heen haakten zestig bedrijven aan bij onze businessclub en realiseerden we zo'n 100.000 euro voor goede doelen. Team Van Werven is daarmee uniek geweest. Een voorbeeld dat het combineren van topsport en goede doelen geen window-dressing is, maar écht werkt. Topsport bindt mensen en zet mensen in beweging. Het ultieme voorbeeld is de RKC Prestatietocht, waar we in januari 2016 45.000 euro mee ophaalden voor het René Kids Centre in Namibië. Mede dankzij de combinatie met ons schaatsteam. Met topsport kun je ook betekenis hebben voor meer dan alleen jezelf.

Cultuur delen

Naast sponsoring van het schaatsteam, sponsorde Van Werven in 2015 meerdere grote en kleine initiatieven. Zo zijn we in 2015 een co-sponsorschap aangegaan met de Stichting tot behoud van Elburger Botters. De stichting heeft als doelstelling om historische schepen zoveel mogelijk voor Elburg te behouden.

Ton van der Giessen: “Wij vinden het belangrijk dat deze mooie vloot bewaard wordt voor het nageslacht. Daarnaast leidt de stichting jonge mensen op door middel van een leer- werkproject, een initiatief dat we toejuichen. Maar ook voor ons is het interessant. Wij krijgen regelmatig relaties uit het buitenland op bezoek, die we ook graag wat willen meegeven van ons land, onze cultuur en geschiedenis. Ik laat deze relaties graag de botterwerf en het museum in Elburg zien.”

Lokale initiatieven steunen
Malawi

Kennis delen

Het delen van kennis is een fantastische manier van sponsoring. Jan van Werven stond jarenlang aan het roer van familiebedrijf Van Werven. Een bedrijf met al meer dan 70 jaar ervaring, onder andere in landbouw. Hij reisde in september 2015 af naar Malawi, een land dat zo’n 70 jaar achterloopt als het gaat om landbouwontwikkeling.

Samen met Bo Teerling van Stichting The Art of Charity werd kennis gedeeld. Hoe kun je maximaal rendement uit je compost halen, hoe ziet een goede verhouding compost eruit, waar moet de compost liggen… In 14 dagen is aan 1.000 boeren uitleg gegeven over dit soort zaken. Ze zijn enthousiast en leergierig, dat maakt het écht de moeite waard”, aldus Jan van Werven.

Lees meer

Lokale sponsoring

In 2015 hebben we ruim honderd verschillende partijen gesponsord, waar onder projecten, evenementen, verenigingen, zorginstellingen en personen, door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties.

Samen maken we evenementen mogelijk die gemeenschappen verbinden, mensen in beweging zetten of onrecht tegen gaan. We zien het als onze verantwoordelijkheid om op deze manier midden in de samenleving te staan. Meer dan 50% van ons sponsorbudget wordt op die manier besteed.

Certificeringen

 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat zand
  BRL 2502
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • bodemverbeteringsproducten
  RAG

Het duurzaamheidsverslag 2015 van de Van Werven bedrijven is het vierde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013 & 2014 terug kijken.