Menu

01. Ons verhaal

Duurzaamheid is geen activiteit, maar identiteit en filosofie

Wat is duurzaamheid? Is dat het recyclen van kunststof? Jazeker. Kunststofrecycling is een echte innovatie waar we een significante besparing voor het milieu mee realiseren. Met 70.000 ton hoogwaardig gerecyclede grondstof wordt 170.000 ton CO2-uitstoot vermeden. Dat is evenveel als de uitstoot van zo’n 75.000 auto’s op jaarbasis!

Maar zouden we los van onze recyclingactiviteiten ook duurzaam zijn? Ja, alleen is die vorm van duurzaamheid niet zo makkelijk in woorden of cijfers te vatten. Het is het soort duurzaamheid die niet gaat over activiteit, maar over identiteit en filosofie.

Hoe gaan we met elkaar om

Ik heb het voorrecht om als lid van de derde generatie mee te mogen bouwen aan dit prachtige familiebedrijf. En als er iets is waardoor dit familiebedrijf mijn hart heeft, dan is het wel het soort duurzaamheid dat niet wiskundig te beredeneren is. Het soort duurzaamheid dat gaat over hoe we met elkaar om gaan, hoe we waarde creëren door ons dienstbaar in te zetten voor de maatschappij.

Wij zoeken naar oplossingen die échte waarde creëren, passend bij onze identiteit. We helpen onze opdrachtgevers bij hun vraag zoals het aanleggen van wegen, parkeergarages in binnensteden, treinrails, leveranties van bouwstoffen en of het inzamelen en recyclen van afvalstromen. Soms met heel veel capaciteit in een korte periode, waarbij kwantiteit en kwaliteit samen gaan. Door dagelijks naast activiteiten op het gebied van afvalinzameling en biomassa een bijdrage te leveren aan de infrastructuur dragen we daar bij aan deze maatschappelijke behoeften.

Relevant voor de maatschappij

Iedere dag werken bijna 500 mensen bij Van Werven ‘samen aan échte oplossingen’. Deze pay-off daagt ons iedere dag uit. Vanuit onze grondhouding; betrokken, slagvaardig, ondernemend, eerlijk en puur. Daar past bij het goed zorgen voor moeder aarde net als de aarde voor ons, daar past bij goed te zijn voor onze medewerkers net als zij voor ons, daar past bij niet onszelf te complimenteren met 70 jaar Van Werven, maar vooral onze klanten te bedanken voor het vertrouwen in onze dienstverlening.

Als we er in slagen om met onze dienstverlening en producten relevant te blijven heb ik alle vertrouwen in een gezonde groei en een gezond rendement welke we op haar beurt weer kunnen investeren in diezelfde maatschappij. Een mooie wisselwerking waarmee echte duurzaamheid begint.

Van relevantie naar producten en diensten

Vanuit een maatschappelijke behoefte ontstaan relevante producten en diensten. Zoals het recyclen in de jaren ’80 ontstond vanuit een sterke maatschappelijke beweging en wij het geloof hadden om hier op in te kunnen spelen. Vanuit diezelfde houding begonnen we met kunststofrecycling. Vanuit dezelfde grondhouding werken vele van onze medewerkers met hun machines in hun vrije tijd vrijwillig mee aan evenementen. Vanuit dezelfde houding werken vele social returners in ons bedrijf.

Geen halve maar echte oplossingen

Vanuit deze houding adviseren we onze klanten hoe ze hun afvalstromen kunnen beheersen en terugdringen. Voorkomen van afval is immers beter dan recyclen. Je zou denken dat deze vermeden afvaltonnen slecht zijn voor onze bedrijfsvoering. Het tegendeel is gelukkig waar, omdat de drijfveer gericht is om samen met onze klanten te werken aan échte oplossingen. Om die reden hebben we ook veel vaste klanten waar we al heel lang op basis van vertrouwen mee samen werken. Soms al wel drie generaties lang.

Wat ik vurig hoop, is dat deze cultuur van dienstbaarheid vooral zo blijft bestaan. Echte duurzaamheid is geen activiteit, maar komt voort uit identiteit. Echte duurzaamheid is dienstbaarheid. Laten we zorgzaam zijn aan deze cultuur en dankbaar voor hetgeen we hebben.


Wilfred van Werven
Managing Director

Wilfred van Werven foto
Van Werven
Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn we inmiddels vanuit veertien vestigingen actief in binnen- en buitenland. We zijn uitgegroeid naar een bedrijf waar dagelijks zo’n 500 mensen aan het werk zijn.

Als gespecialiseerde dienstverlener zetten we in op lokale en bovenregionale projecten op het gebied van grondwerken, weg- en waterbouw, bosbouw, woning- en utiliteitsbouw, afvalinzameling en recycling, transport, biomassa en kunststofrecycling. Met deze activiteiten bedienen we particulieren, MKB bedrijven, overheden, infra- en bouwaannemers en industriële bedrijven op het gebied van energie- en kunststofproductie.

Van Werven is al 70 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde door logische verbindingen en échte oplossingen, en onderneemt oprecht en authentiek. Onze kracht ligt in het vermogen ons aan te passen aan een veranderende wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog te verliezen. We kijken, met ons boerenverstand, anders naar hetzelfde. Met inspirerende en innovatieve oplossingen maken we verschil in de toekomst, met een hart voor mens en milieu.

Onze kernwaarden

Samen werken aan échte oplossingen, dat is onze missie. Echte oplossingen zijn volgens onze kernwaarden: eerlijk, betrokken, puur, ondernemend en slagvaardig.


Gedreven door ambitie zoeken we continu naar betere oplossingen zonder de échte bedoeling uit het oog te verliezen. We werken hard, zijn voortdurend in beweging en vinden telkens nieuwe verbindingen waaraan we onze veelzijdigheid te danken hebben.
Van Werven duurzaam ondernemen video Afspelen
Ons motto is al decennialang: duurzaam ondernemen met mens en techniek. Zonder onze mensen, geen Van Werven. Daarom hechten wij grote waarde aan continuïteit, dat zit er bij een familiebedrijf nu eenmaal ingebakken. We spannen ons maximaal in voor werkgelegenheid. 34% van onze mensen is langer dan 12 jaar in dienst, omdat we trots zijn. Dit zijn wij!

Van Werven in één oogopslag

In miljoenen
2012 53 miljoen
2013 57 miljoen
2014 65 miljoen
2015 71 miljoen

Bestuurlijk organogram

Organogram van 2015

Derde generatie neemt de leiding bij Van Werven

In 2015 werd er toegewerkt naar een wijziging in de organisatie bij Van Werven. Ton van der Giessen werd in 2010 aangesteld als Algemeen Directeur, ter overbrugging van de periode tussen de tweede en derde generatie binnen het familiebedrijf. Bij zijn aanstelling kreeg hij de opdracht mee om de onderneming te steunen bij haar volgende stappen in professionalisering en groei. De drie broers uit de derde generatie hebben de ervaringen van de afgelopen jaren kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Per 1 januari 2016 zijn de verschillende activiteiten van Van Werven georganiseerd in drie aparte bedrijven. Een wijziging die goed aansluit bij de sterke groei van het bedrijf en de vraag in de markt naar nog meer specialisatie.

Vier divisies worden drie aparte ondernemingen
Per 1 januari 2016 bestaat Van Werven uit drie bedrijven, te weten:
Van Werven Infra & Recycling, onder leiding van Wilfred van Werven
Van Werven Biobased Products, onder leiding van Herbert van Werven
Van Werven Plastic Recycling, onder leiding van Ton van der Giessen

Cor van Werven is per dezelfde datum eindverantwoordelijk voor in- en verkoop en onderhoud van al het materieel. Tjaco Naaktgeboren blijft leiding geven aan de gecentraliseerde ondersteunende activiteiten op het gebied van Finance, ICT en HRM.


Organisatieboom Van Werven
Directieteam Van Werven

Duurzaamheidsmanifest

Wij vinden dat we een speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de volgende generaties op deze aarde. We geloven ook dat verspilling simpelweg niet de bedoeling is. Daarom nemen we duurzaamheid zo serieus.

Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste voorwaarden om onze aarde ook geschikt te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Als we de aarde blijven gebruiken zoals we nu doen, gaat er iets niet goed. De groei van de wereldbevolking en de welvaart en als gevolg daarvan de toenemende vraag naar voedsel en grondstoffen heeft veel negatieve neveneffecten.

Onderaan de streep laten wij, mensen, een steeds zwaardere ecologische voetafdruk achter.


CO2 duurzaamheidsmanifest
We produceren met onze manier van leven een steeds grotere hoeveelheid CO2. Niet alleen door te consumeren maar ook tijdens het winnen van grondstoffen, het maken van producten en het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.
Uitputting van de bodem duurzaamheidsmanifest
Het tweede probleem is de uitputting van onze bodem door het delven van grondstoffen en het intensief telen van voedsel. Daarnaast worden we meer en meer voor belangrijke grondstoffen afhankelijk van derden en het vermogen van onze wereldeconomie om zich aan te passen aan de alsmaar stijgende vraag is beperkt. Daarmee wordt de prijsontwikkeling onzeker en is een dergelijke afhankelijkheid niet duurzaam.

De bedoeling volgens Van Werven

Aan het geheel van de problemen zoals geschetst, kunnen we weinig doen. We kunnen niet zelf naar olie gaan boren om daarmee de afhankelijkheid van derden te beteugelen. We moeten eten om te overleven en we moeten ons huis op temperatuur brengen. Wat we wel kunnen doen, is zo dicht mogelijk bij de bedoeling blijven. Grondstof is grondstof, of het nu virgin is of al een toepassing heeft gehad. Iets weggooien mist ieder doel. Ook al maakt het in onze portemonnee niet uit of we iets kopen van gerecycled materiaal of niet, het is niet de bedoeling om goede, gebruikte grondstoffen en meststoffen te vernietigen.

No-loose-option

Nog niet zo lang geleden gooiden we alles wat we afdankten op een grote berg en staken het in brand of stopten het onder de grond. Nu recyclet Van Werven 92% van al het afval dat we verwerken. Binnen enkele jaren kan dat percentage de 100 naderen. Recycling is de meest voor de hand liggende en op korte termijn meest effectieve manier om de aarde te beschermen en om de groei in het delven en produceren van grondstoffen terug te dringen. Recycling wordt ook wel de no-loose-option genoemd. Nadelen zijn bijna niet te noemen. Het is de kortste klap en we kunnen er allemaal aan meedoen.

“Nu recyclet Van Werven 92% van al het afval dat we verwerken. Binnen enkele jaren kan dat percentage de 100 naderen.”
Van Werven

Echte oplossingen

Juist omdat we er allemaal aan mee kunnen doen, is recycling in onze ogen een échte oplossing. We geloven niet dat de aarde beter af zou zijn zonder ons. We geloven dat de aarde is gemaakt om erop te léven. We geloven ook dat we ons verantwoordelijk moeten voelen en daarnaar moeten handelen. Voor onze kinderen, omdat we rentmeester zijn. Iets wat je leent, verzorg je goed.

Midden in de lokale samenleving

Omdat we als bedrijf middenin de lokale samenleving staan, we al drie generaties bestaan en nog vele generaties vooruit willen en omdat de basis van Van Werven bestaat uit honderden gezinnen die al jaren dienstbaar zijn aan het bedrijf, is duurzaamheid onze échte ambitie.

In het verlengde hiervan werken we op meer manieren aan échte oplossingen. Niet alleen door te recyclen maar ook door de manier waarop we ons machinepark continu moderniseren, het brandstofverbruik reduceren en investeren in groene energie voorzieningen. Door efficiënt te plannen en ons “boerenverstand” te gebruiken besparen we tevens op draaiuren en kilometers.

De continuïteit die we nastreven als bedrijf, de langdurige relaties die we met onze leveranciers en klanten onderhouden, het hangt allemaal samen met onze missie: samen werken aan échte oplossingen.

Duurzame ontwikkeling volgens Brundtland rapport: Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.

Het duurzaamheidsverslag 2015 van de Van Werven bedrijven is het vierde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013 & 2014 terug kijken.