01. Ons verhaal

Lees meer

De groene stad

In het jaar 2050 verwachten specialisten dat 70% van de bevolking in steden zal wonen. Kijkend naar de betonnen en verwaarloosde buitenwijken van veel steden in Europa en de overvolle binnensteden en snelwegen in Nederland, is dat een weinig hoopgevende voorspelling. Of kan het anders?

Singapore bevindt zich met 5,3 miljoen inwoners in de subtop van grootste steden ter wereld, maar is wel één van de meest dichtbevolkte. De stad groeide de laatste 20 jaar maar liefst met 100% en ontwikkelde zich in de jaren ’60 tot een overvolle havenstad. Een stad vol smog, luchtvervuiling, hitte en overlast? Nee, dit is de groenste stad ter wereld!

In de afgelopen twintig jaar groeide het groen van 36% naar 47% van het stadsoppervlak. Overal zijn waterrijke megaparken, imposante begroeide gebouwen, bloeiende daktuinen en zo verder. Singapore wordt ‘garden city’ genoemd. Kijk hier maar eens, en je begrijpt waarom.

Groene steden zijn beter voor alles

Groene steden zorgen voor betere luchtkwaliteit, meer sociale omgang met elkaar op straat, minder criminaliteit, meer concentratie tijdens het werk, mensen gaan er meer van bewegen, het voert ons hemelwater beter af en het verlaagt de temperatuur tijdens hete zomers. Groene steden zorgen voor bewezen gelukkiger mensen, een duurzamer klimaat en meer biodiversiteit. Groen in steden is, kortom, onmisbaar voor een prettige leefomgeving.

Dat besef begint door te dringen. In een zogenaamde Greendeal besloot Nederland bijvoorbeeld in 2015 ook al te werken aan extra 1000 hectare binnenstedelijk groen. Er zijn inmiddels groencompetities onder steden en was Zwolle al eens de groenste stad van Europa. We zijn op de goede weg, maar zo ver als in Singapore gaat het nog niet.

Weblog Green Bridges concludeerde dat het succes van Singapore komt door de primaire focus op citizens welfare. Waar wij meestal alles proberen te ver-economiseren - zelfs duurzaamheid moet financieel renderen - staat daar het systeem ten gunste van het welbevinden van mensen. Hoe ze het dan betalen? Deze strategie levert naast welbevinden ook banengroei en economische kansen op.

Duurzaamheid en economie

U leest het duurzaamheidsverslag van Van Werven, waarvan Heicom een volwaardige dochter is. Bij Heicom richten we ons op vergroening van steden, parken en sportvelden. De meest uitdagende omgevingen voorzien wij van bodemverbeteraar en substraten, doe het maar zo moeilijk mogelijk. Een missie waar ik, en gelukkig steeds meer beleidsbepalers en stadsbewoners, met heel mijn hart achter sta.

Veel bedrijven zijn primair gericht op geld verdienen. Met zo’n houding was Singapore nooit zo’n welvarende stad geworden. Dat leert ons dat duurzaamheid nooit een onderdeel kan zijn van ons economisch denken, maar er volwaardig naast moest staan. Of misschien nog radicaler, slechts dienend moet zijn aan deze citizens welfare.

Tussen de regels door

In dit rapport vindt u allerlei grafieken met duurzaamheid in cijfers. We investeren in milieuvriendelijke machines en we besparen op CO2. Maar hopelijk leest u tussen de regels en grafieken door ook iets van onze onderliggende motivatie, het welbevinden van mensen. Want het mooiste van duurzaam ondernemen is wanneer dát bovenaan staat. Daar knapt iedereen van op.

Herbert van Werven foto
Herbert van Werven
Directeur Heicom (dochteronderneming Van Werven)
Van Werven

Bedrijfsprofiel

Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn we inmiddels vanuit veertien vestigingen actief in binnen- en buitenland. We zijn uitgegroeid naar een bedrijf waar dagelijks zo’n 500 mensen aan het werk zijn.

Als gespecialiseerde dienstverlener zetten we in op lokale en bovenregionale projecten op het gebied van grondwerken, weg- en waterbouw, bosbouw, woning- en utiliteitsbouw, afvalinzameling en recycling, transport, biomassa en kunststofrecycling. Met deze activiteiten bedienen we particulieren, MKB bedrijven, overheden, infra- en bouwaannemers en industriële bedrijven op het gebied van energie- en kunststofproductie.

Van Werven is al 70 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde door logische verbindingen en échte oplossingen, en onderneemt oprecht en authentiek. Onze kracht ligt in het vermogen ons aan te passen aan een veranderende wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog te verliezen. We kijken, met ons boerenverstand, anders naar hetzelfde. Met inspirerende en innovatieve oplossingen maken we verschil in de toekomst, met een hart voor mens en milieu.

Onze kernwaarden

Samen werken aan échte oplossingen, dat is onze missie. Echte oplossingen zijn volgens onze kernwaarden: eerlijk, betrokken, puur, ondernemend en slagvaardig.


Gedreven door ambitie zoeken we continu naar betere oplossingen zonder de échte bedoeling uit het oog te verliezen. We werken hard, zijn voortdurend in beweging en vinden telkens nieuwe verbindingen waaraan we onze veelzijdigheid te danken hebben.
Van Werven

Van Werven in één oogopslag

In miljoenen
2012 53 miljoen
2013 57 miljoen
2014 65 miljoen
2015 71 miljoen
2016 81 miljoen
Van Werven

Bestuurlijk organogram

Organogram van 2017

Rijnland en duurzaamheid

Manifest:
Duurzaamheid als onderdeel van Rijnlands denken

Het Rijnlands denken ontstond na de Tweede Wereldoorlog in het Duitse Bonn, toenmalig hoofdstad van het Rijnland. Het communisme had verloren, het kapitalisme gewonnen. Het Rijnlands denken stond voor ‘kapitalisme met een menselijk gezicht’ en zet zich sinds de jaren ’90 af tegen het Angelsaksische model, dat staat voor een vrije markt, privatisering en weinig overheid.

Dat Angelsaksische model resulteert in, kort door de bocht, bedrijven waarin aandeelhouderswaarde centraal staat en daarmee het belang van de aandeelhouder. Beleid richt zich op het verhogen van de beurswaarde, op kwartaalcijfers en op: winst. Geld is in het Angelsaksische model leidend. Dat is in ieder geval wel dúidelijk.

Het Rijnlandse denken is daarbij nogal een contrast. Het draait niet alleen om de belangen van aandeelhouders, maar ook om die van mensen, inspraak van medewerkers, van banen, de belangen van klanten en leveranciers, het belang van de samenleving. Het draait niet alleen om geld, maar ook om people en planet. Het gaat niet om het volgende kwartaal, maar om de volgende generatie. Rijnland was een tijd populair, raakte bij het duurder worden van de verzorgingsstaat uit de gratie, maar wint sinds de financiële crisis weer aan populariteit. Normen en waarden zijn terug in het politieke debat en ethisch handelen een terugkerend onderwerp bij bedrijven.

In het Angelsaksische model voelen bedrijven geen verantwoordelijkheid voor de leden als geheel. Het Rijnlandse model is gebaseerd op gerechtigheid.

Meegolven of niet

Ten diepste is het grote verschil misschien wel dat Rijnlandse denkers niet geloven dat een economie iets is dat je overkomt. Dat we als samenleving niet volledig afhankelijk zijn van een systeem. Dat we als samenleving niet ten dienste staat aan de economie, maar andersom: de economie die ten dienste staat aan het goede, aan de sámenleving.

Dat is het verschil. Is economie hetgeen waar we op meebewegen, of durven we de economie ten dienste van onze waarden te stellen?

Duurzaamheid komt voort uit moreel besef

We staan als samenleving voor een enorme duurzaamheidsopgave. Hoe zorgen we dat het klimaatakkoord van Parijs concreet in acties resulteert op onze eigen werkvloer en in onze eigen huishouding?

Om uitdagende klimaatdoelstellingen te halen, hebben we naast een groen belastingstelsel óók moreel besef nodig. Bij onszelf, maar vooral ook in directiekamers en bij ondernemers. Een beetje Rijnlands denken dus. Daar waar economisch denken onze waarden volgt, in plaats van andersom.

Ten dienste van de samenleving

In dit model is het bestaansrecht van een bedrijf niet de hoogte van winst. De kwaliteit van de goederen en diensten bepaalt de betekenis. Dat is de uitdaging waar we dagelijks voor staan. Als Van Werven staan we ten dienste aan de samenleving, op drie manieren. Door te werken aan: duurzame infrastructuur, een vruchtbare bodem en hergebruik van grondstoffen.

Binnen die opdracht moeten we keihard werken, goed op de centen letten, ondernemen, samenwerken en soms hard onderhandelen. Met als resultaat dat we goed kunnen zijn voor het milieu, we duurzame relaties opbouwen met klanten, leveranciers en onze eigen medewerkers en we kunnen bijdragen aan een betere samenleving.

Het boek lezen? Klik dan hier

Het duurzaamheidsverslag 2016 van de Van Werven bedrijven is het vijfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014 en 2015 terug kijken.