03. Planet

Lees meer

CO2-prestaties in 2016

Jaarlijks brengen we onze emissies in beeld, maar ook de besparingen die we realiseren met onze producten. Al jarenlang bespaart Van Werven vele malen meer CO2 dan het produceert. Dat heeft te maken met de recyclingactiviteiten, waarbij van afval grondstoffen worden gemaakt. Deze gerecyclede grondstoffen realiseren een CO2-besparing, omdat er geen nieuwe grondstoffen gedolven of bewerkt hoeven te worden. Een voorbeeld daarvan is de verwerking van kunststof. Afgedankte kunststoffen hoeven niet te worden verbrand, hetgeen de eerste besparing is. Het proces van recyclen van kunststof veroorzaakt bovendien slechts een fractie van de CO2-uitstoot vergeleken met het delven en bewerken van olie. Veel bedrijven proberen CO2-neutraal te zijn. Van Werven is niet CO2-neutraal, maar bespaarde in 2016 14 keer meer CO2 dan het produceert.

Hoe komen we tot die cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies en zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die benodigd is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

193.385 ton
CO2 bespaard
Kunststof 167.648 ton
Groenafval 7.964 ton
Houtchips 5.378 ton
Bouw- en sloopafval 5.130 ton
Afvalhout 2.903 ton
Bedrijfsafval 2.153 ton
Puin 1.263 ton
Houtshreds 754 ton
Glas 188 ton
13.639 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 11.811 ton
Elektriciteit 1.978 ton
Van Werven

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende drivers om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén van die drivers is haar betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO (bestuurslid)
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Deelnemer De Diamant van Midden Nederland
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Initiatiefnemer Recycling activiteit Rehoboth Namibië
 • Deelnemer Stichting Toetssteen Project Cambodja
 • Initiatiefnemer Stichting We Recycle & Sport for Kids
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer Weissensee for Kids
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Hoofdsponsor Zuiderzeestraatwegrun
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Van Werven ondertekent internationale grondstoffendeal

Herbruikbare kunststoffen, zoals PVC, eindigen nog te vaak als afval. Ze zijn internationaal moeilijk verhandelbaar omdat vanuit wetgeving anders tegen deze reststoffen wordt aangekeken. Dit is een gemiste kans voor zowel de economie als het milieu. Daarom tekende staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) op 3 mei 2016 in Brussel een internationale overeenkomst om die handel te stimuleren. Samen met minister Kamp (Economische Zaken) en de Britse, Franse en Vlaamse milieuministers, het bedrijfsleven en milieuorganisaties start zij hiermee het North Sea Resources Roundabout (NSSR) die deze barrières wegneemt.

Kunststof Recycling Van Werven is de initiator voor de PVC-case, die als één van de eerste drie te behandelen knelpunten in de NSSR is opgenomen. Samen met Wavin en Van Gansewinkel tekende Ton van der Giessen (Managing Director) namens Van Werven de Green Deal voor PVC. “De positieve effecten op het milieu zijn groot”, zegt Ton van der Giessen. “PVC recycling in de EU heeft de potentie om miljoenen tonnen CO₂-emmissie per jaar te vermijden, geeft een tweede leven aan een potentieel volume van 100 miljoen ton aan gebruikte PVC-producten en creëert werkgelegenheid in de EU voor 8.000 personen. Recente nieuwe wetgeving heeft onbedoelde negatieve effecten op het te recyclen PVC-volume. De Green Deal creëert een platform om samen te zoeken naar oplossingen die de barrières wegnemen en zodoende de groei van de circulaire economie stimuleren.”

Van Werven

Duurzame machines

Duurzaam omgaan met machines is in onze ogen méér dan alleen investeren in het nieuwste materieel. We kochten ook in 2016 nieuwe machines, maar knapten ook diverse machines en hulpstukken op. Langer doen met hetzelfde, en als gevolg daarvan maatschappelijke waarde creëren. Het levert mooie resultaten op.

Onder meer drie vrachtwagens, twee schaftketen en enkele gieken ondergingen een ‘grote beurt’ in de werkplaats van Van Werven. Twee werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten mee aan dit project. Een mooi voorbeeld van waarde creatie: “Deze mannen kunnen hier prima uit de voeten. Sterker nog: zonder hun inzet zou het voor ons niet mogelijk zijn om tegen aanvaardbare kosten de technische levensduur van ons materiaal te verlengen. Zij willen graag werken en kunnen bij ons aan de slag, samen kunnen we ervoor zorgen dat ons materieel in goede staat blijft”, legt Cor van Werven uit.

Van Werven

Nieuw materieel naar aanleiding van klantvraag

Naast het opknappen van materieel, is er in 2016 ook nieuw materieel afgeleverd. Ze werden er drie nieuwe mobiele kranen aangeschaft, voorzien van Last Moment Beveiliging (LMB). Bij hijswerkzaamheden is het wettelijk verplicht om een kraan te voorzien van LMB. De klantvraag hiernaar nam dan ook toe. Het is een praktisch en veilig hulpmiddel voor machinisten, die continu de actuele last, vlucht, maximale last en toegestane vlucht kunnen uitlezen. Daarnaast schaften we twee nieuwe rupskranen aan, een CAT 340F en CAT 352. De motor van beide rupskranen voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en biedt een groot vermogen, brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid. De 340F is speciaal voor Van Werven aangepast: de leidingen van de machine zijn weggewerkt in de lepelsteel van de giek, om schades aan leidingen te voorkomen.

Van Werven

Truckersdag

Jaarlijks doen onze chauffeurs vrijwillig mee aan verschillende truckersdagen, waaronder de Truckrun Noord-west Veluwe, de Truckersdag in Heerde en de Reinarde Truckdag in Utrecht. Mensen met een beperking mogen dan een dag meerijden in één van onze vrachtwagens, die voor de gelegenheid altijd gepoetst worden door de medewerkers van Van Werven en soms zelfs voorzien van een prachtig bloemstuk. Berry van Soest werkt vanuit Ouderkerk aan de Amstel en is één van de medewerkers die meerijdt met een truckersdag. Jaren terug was hij nog wat terughoudend “Ik dacht dat ik het communiceren met deze doelgroep lastig zou vinden”, maar inmiddels rijdt hij vier keer per jaar mee met de truckersdagen. “Het is verslavend. Die mensen doen iets met je, dat kan ik niet helemaal uitleggen. Je kunt gewoon jezelf zijn, samen praten en rondrijden. En het mooiste is, dat als je een jaar later terugkomt, ze je gewoon nog herkennen. Ik vind het gewoon geweldig”.

Van Werven

Maatschappelijke sponsoring

Uniek muziekproject in zorgcentra van start

Eind 2016 werd Van Werven benaderd door de Van Limburg Stirum korpsen uit Wezep. Het korps was op zoek naar sponsoren en zag in Van Werven een geschikte samenwerking. In beide partijen zat immers ‘veel muziek’: beide hebben een stevige ambitie, die zij zowel lokaal, regionaal als internationaal nastreven.

Die samenwerking werd gevonden. Een sponsoring met een maatschappelijk karakter. Wilfred van Werven, managing director van Van Werven: “Als het goed gaat met Van Werven, dan geven wij daarvoor graag iets terug. In de afgelopen jaren is er veel bezuinigd in de zorg, dus willen wij daarvoor iets terug doen. Met de vLS zijn wij daarom een samenwerking aangegaan en bieden wij muziek aan in diverse zorgcentra”

Op donderdag 16 februari 2017 werd het eerste optreden verzorgd door het podiumorkest van de vLS bij Viattence locatie Veldheem in Wezep. Voor dit optreden werd een speciaal muziekprogramma samengesteld met een aantal koralen, marsen en andere bekende muzieknummers. De bewoners hebben dan ook genoten van de muziek. In totaal zullen er in 2017 zes optredens verzorgd worden in verschillende zorginstellingen in de gemeenten Oldebroek en Elburg.

Van Werven

Lokale sponsoring

Jaarlijks sponsoren we ruim honderd verschillende initiatieven, waaronder projecten, evenementen, verenigingen, zorginstellingen en personen, door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties.

Samen maken we evenementen mogelijk die gemeenschappen verbinden, mensen in beweging zetten of onrecht tegen gaan. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld een tienerhonk in de gemeente Oldebroek. Het is voor veel jongeren een belangrijke plek geworden, waar ze kunnen ontspannen, sporten, chillen, maar ook een luisterend oor vinden wanneer nodig. Vrijwilligers, ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor hun jeugd. We ondersteunen ook individuele sporters uit onze regio, zoals bijvoorbeeld veldrijdster Annemarie Worst. Een talent uit de regio, die zich in januari 2017 de beste van de wereld mocht noemen na het Wereld Kampioenschap Veldrijden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om op deze manier midden in de samenleving te staan. Meer dan 50% van ons sponsorbudget wordt op die manier besteed.

Van Werven

Internationale sponsoring

Niet alleen lokaal, maar ook internationaal is Van Werven betrokken bij diverse doelen die wij een warm hart toedragen. Van Werven is daarom partner geworden van de 4e Musketier en wil zo bijdragen aan de missie van deze organisatie: strijden voor gerechtigheid. Enerzijds doen we dat door partner te worden en een bedrag te sponsoren aan deze organisatie, anderzijds geven we onze medewerkers de gelegenheid om betrokken te raken bij mensen in extreme armoede en bieden we ze de mogelijkheid om mee te doen aan een Muskathlon. De Muskathlon is een event waarbij mannen en vrouwen een marathon lopen, fietsen of wandelen op een extreme locatie van onrecht. In 2016 gingen twee collega’s de uitdaging aan. Marco van Barneveld reisde af naar Egypte/Jordanië om hard te lopen voor Open Doors. Dick Kramer Freher vertrok naar Ecuador om 120 kilometer te mountainbiken en hierbij fondsen te werven voor Compassion. Beiden volbrachten hun missie en keerden terug met een onvergetelijke (levens)ervaring rijker.

Certificeringen

 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat zand
  BRL 2502
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001

Natuurproject Harderbos en Harderbroek verbonden

De Ganzenweg (N302) is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Via de N302 kunnen mensen snel van de Veluwe naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en omgekeerd. Bij de verdubbeling van de N302 is er ter hoogte van de Pluvierentocht een onderdoorgang voor fauna gemaakt. De route daar naar toe is voor veel dieren echter niet ideaal. Daarom liet Natuurmonumenten het natuurgebied opnieuw inrichten, zodat het leefgebied de dieren als vanzelf naar de faunapassage leidt. A. de Jonge is hoofdaannemer van dit werk en vond de samenwerking met Van Werven als gespecialiseerd dienstverlener.

Lees meer over dit groene project

Automatisering: een app voor Van Werven

Met een stapel papieren op pad en deze aan het eind van de week weer inleveren op kantoor? Dat is verleden tijd voor onze machinisten. Onze 250 shovel- en kraanmachinisten krijgen sinds 2016 hun opdrachten én doen hun urenadministratie via een app op de smartphone. De automatisering scheelt papier en is efficiënter voor zowel de kantoormedewerkers als de machinist.

De nieuwe app is samen met softwareleverancier Van Meijel ontwikkeld en uitgebreid getest door onder meer veertig machinisten van Van Werven. De app is gemakkelijk in gebruik, voor zowel de jonge als de oudere generatie. Ep Bovendorp (62) bevestigt dit namens de oudere generatie: “Je ontkomt niet aan de digitalisering. Ondanks dat ik 62 ben, snap ik dat heel goed. Maar het bevalt mij eigenlijk prima. En als ik het kan, dan kan iedereen het!”

Zorgt automatisering voor banenverlies?

Niet direct. Wel voor een verschuiving. De administratieve tak krimpt, terwijl de ICT-afdelingen groeien. Tjaco Naaktgeboren, directeur ICT, Finance en HRM bij Van Werven: “Voor Van Werven verliep de overgang naar de app soepel. Wat wij wel ondervinden is dat machinisten minder op kantoor komen. Dat is jammer, want de betrokkenheid binnen ons bedrijf is belangrijk. Wij willen verder automatiseren, maar denken ook sterk na over hoe we onze medewerkers nog wel betrokken houden en kunnen inspelen op de veranderingen die komen gaan.

Het duurzaamheidsverslag 2016 van de Van Werven bedrijven is het vijfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014 en 2015 terug kijken.