04. Profit

Lees meer

Divisies in cijfers

Omzet

  2012 2013 2014 2015 2016
Omzet (mio) 53 57 65 71 81
Bruto marge (%) 73 71 72 73 70
Totale kosten (mio) 52 57 64 70 77

Omzetsverdeling per divisie

  2013 2014 2015 2016
Infra & Bouwstoffen (%) 35 41 42 39
Plastic Recycling (%) 32 30 28 32
Biobased Products (%) 14 11 13 12
Afvalinzameling & Recycling (%) 19 18 17 17

Infra & Bouwstoffen

De verhuur van grondverzetmachines heeft een vliegende start van het jaar gekend, onder andere dankzij de grote vraag vanuit de projecten die betrekking hebben op het wegenbouwprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere. De focus op de afdeling ‘Projecten’ heeft geleid tot een verbetering van de projectresultaten. De focus voor komend jaar ligt wederom op rendementsverbetering. Op operationeel gebied heeft een intensievere samenwerking geleid tot toegenomen synergievoordelen. Komend jaar zal deze lijn door worden getrokken om operationele excellentie te bereiken.

Afvalinzameling & Recycling

De drie werkmaatschappijen die zich bezig houden met transport en de inzameling en verwerking van afval hebben gezamenlijk een goed jaar gedraaid. De afvalmarkt was ook in 2016 weer volop in beweging. Forse tariefstijgingen aan de inkoopkant, zorgden voor veel uitdaging om dit tijdig door te berekenen aan de markt. Dit heeft op een aantal stromen geleid tot prijsstijgingen. Door verdere toenames van de volumes in ons werkgebied in combinatie met tariefsverhogingen, is de omzet verder gegroeid. Ondanks de omzetstijging, is er scherp gelet op de kostenaspecten van deze divisie. Hierdoor zijn we erin geslaagd de kostenstijging beperkt te houden, waardoor het resultaat verder is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is opnieuw fors geïnvesteerd in nieuw materieel, waaronder containers en vrachtwagens.

Biobased Products

Heicom heeft opnieuw een goede performance laten zien en haar omzet met 6% laten groeien. Door nieuwe productontwikkeling en strategische inkoop posities is deze groei mogelijk gemaakt. Mede hierdoor is verdere groei vormgegeven en zijn de resultaten op een gelijkwaardig niveau gebleven, waardoor het opnieuw een succesvol jaar is geweest voor Heicom.

Biomassa heeft in 2016 de omzet weten vast te houden en met behoud van de bruto marge, is het bedrijfsresultaat stabiel gebleven. Na jaren van vele inspanningen met beperkte resultaten, zien we nu een stabiel positief bedrijfsresultaat voor dit onderdeel. De nieuwe manier van werken werpt zijn vruchten af.

Plastic Recycling

De Nederlandse werkmaatschappij Kunststof Recycling Van Werven B.V. heeft in 2016 de bestaande productie lijnen verder geoptimaliseerd. Door optimalisatie is de productiecapaciteit met 20% toegenomen. De afzet van de eindproducten heeft vooral in oost Europa een groei gekend bij nieuwe afnemers. De organisatie is aangepast aan de verdere groei van het bedrijf zowel in Nederland als daarbuiten. De laboratorium capaciteit en analyse mogelijkheden zijn uitgebreid waardoor kan worden gegarandeerd dat iedere vracht secundaire grondstoffen voldoet aan de specificaties die zijn overeengekomen met de afnemer. Dit samen met de garanties rond grotere volume beschikbaarheid geeft Van Werven een sterke positie in deze markt waarmee zij in 2016 een omzetgroei van 27% heeft gerealiseerd. De activiteiten in België zijn medio 2016 ondergebracht in een aparte entiteit zijnde Van Werven België bvba. Naast de locatie in Wijnegem is in maart een tweede locatie opgestart in Lanaken. Beide locatie ontvangen losse gemengde kunststoffen die zij sorteren en na een eerste verkleiningstap afvoeren naar Nederland. Met de uitbreiding kan België vanuit logistiek oogpunt beter worden bediend en is de sorteercapaciteit verdrievoudigd.

Van Werven UK heeft haar positie in Engeland verder versterkt. Inmiddels is het maximum van haar sorteercapaciteit bereikt. Daarnaast is geïnvesteerd in een volledig zelf ontworpen nieuwe was- en maallijn. Vanaf begin 2017 kunnen daarmee alle polyolefinen in de UK worden verwerkt tot eindproduct en bij in de afgelopen jaren opgebouwde bestand aan afnemers worden geleverd. Hiermee zal naast toegevoegde waarde en capaciteitsuitbreiding tevens een aanzienlijke besparing in transportkosten worden gerealiseerd.

Van Werven Poland heeft een optie genomen op een stuk bedrijventerrein in Polen. Voorbereidingen worden getroffen om op deze locatie in 2017 een milieu- en bouwvergunning te realiseren.

Het duurzaamheidsverslag 2016 van de Van Werven bedrijven is het vijfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014 en 2015 terug kijken.