05. Doelen

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen 2018

Onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid hebben we geformuleerd aan de hand van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Behalve dat duurzaamheid in ons DNA zit en in alle geledingen en activiteiten van ons bedrijf een rol speelt, geven we met onze doelstellingen onze prioriteiten weer.

People

People

Focus op veiligheid
De IF-rate van het aantal ongevallen in 2017 is ten opzichte van 2016 toegenomen van 7,8 naar 10. Dat is een toename van 1,2. Desondanks is de frequentie over drie jaar gedaald naar gemiddeld 8.0. Ook voor 2018 hebben we veiligheid als doel. Dat willen we onder meer bereiken door middel van een veiligheidscampagne gericht op de bewustwording rondom veiligheid en risico’s bij de medewerkers. Zo kan door middel van een toolboxmeeting (kort periodiek werkoverleg) het meldingssysteem van calamiteiten en ongevallen beter ingezet worden waardoor we de veiligheid op de werkplek bevorderen. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de LMRA (Last Minute Risico Analyse). Tot slot is het optimaliseren van de veiligheid rondom het sorteren van de harde kunststoffen een aandachtspunt. Te vaak worden onbedoeld producten tussen de harde kunststoffen aangeleverd die arbo-technisch gezien een negatieve impact hebben op de veiligheid.

  • IF rate: lager dan 6
  • Veiligheidscampagne, met veiligheidsboekje
  • Last Minute Risico Analyse

Social return
Is Van Werven voldoende zichtbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? De participatiewet (2015) daagt bedrijven uit om minimaal 5% van hun werkzaamheden te laten verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar hoe vinden we de geschikte kandidaten? Tot op heden blijft dit ingewikkeld. Dat brengt ons bij de vraag: zijn we voldoende zichtbaar voor de kandidaten en contactpersonen van hen? Mede hierom blijven we gesprekken voeren met betrokkenen en blijven we ambassadeur van De Normaalste Zaak.

  • Minimaal 5% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Betrokken medewerkers
De kracht van het familiebedrijf vast blijven houden. Dit was het doel voor 2017 en zal, voor een groot familiebedrijf als Van Werven, altijd een aandachtspunt zijn. Bij Van Werven is een voelbare informele cultuur aanwezig, wordt informatie goed met elkaar gedeeld, is er betrokkenheid, een heldere beloningsstructuur en aandacht voor jubilarissen, zieken en jarigen. Het ‘balletje gehakt’ op de vrijdagmiddag typeert dit. Met de groei van vestigingen in andere landen willen we ons voor 2018 ten doel stellen dat we rekening houden met de bijkomende internationale aspecten. Via onder meer Narrowcasting en #Onswerk Magazine willen we werken aan de internationale betrokkenheid.


Verantwoording doelen 2017
We zijn blij met de daling van de frequentie van het aantal ongevallen over drie jaar. Maar de ambitie om het aantal ongevallen terug te dringen tot nul, blijft staan. Vandaar het doel om in 2018 nog meer bewustzijn op het gebied van veiligheid te creëren door middel van een veiligheidscampagne. Ons doel om minimaal 5% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben, konden we helaas niet waarmaken. In 2016 hadden we negen medewerkers in dienst en in 2017 waren er zeven mensen. Het blijkt ingewikkeld om de juiste kandidaten te vinden. In 2017 zijn er wel mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo is de unieke samenwerking tussen de gemeente Almere, het SOMA College en Van Werven Infra & Recycling tot stand gekomen en hebben we een verzoek bij de gemeente Oldebroek ingediend om uit te zien naar potentiële werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft ondermeer geresulteerd in een contract met een administratief medewerker. Het ziekteverzuim is gezakt van 4,7 % in 2016 naar 4,5% in 2017. Desondanks hebben we, mede door enkele langdurig zieken, het gestelde doel van lager dan 3% helaas niet kunnen bereiken.


Ga naar 02. people

Planet

Betrokkenheid tonen
Van Werven is sinds de start van het bedrijf betrokken bij de maatschappij en wil een inspirator zijn en blijven voor anderen. We opereren volgens het Rijnlandse model, waarover we eerder in dit verslag schreven. Daarom is en blijft Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen. Ook in 2018 blijft Van Werven dit doen.

  • Betrokken als lid, deelnemer of initiatiefnemer bij (branche)organisaties
  • Meer dan 13 keer CO2 neutraal

Groene energie
Hoe gaan we in het komende jaar om met groene energie? Deze vraag blijven we ons altijd stellen. Want het doel is om meer energie te produceren dan te verbruiken. Zo willen we onder meer de productie van groene energie uitbreiden door meer zonnepanelen op onze daken aan te brengen, meer collega’s in elektrische auto’s te laten rijden en bewust fossiele brandstoffen te monitoren en waar nodig te reduceren. Ook hopen we in 2018 de vergunning rond het windmolenpark definitief rond te hebben. Hiermee komt de realisatie van het windmolenpark in Hattemerbroek (een initiatief van Van Werven) een stap dichterbij.

Circulaire economie
Het is onze doelstelling om Van Afval Naar Grondstoffen te werken. Door onze jarenlange ervaring in de recyclingsector zijn we in staat om onze kennis om te zetten in haalbare businessmodellen met één doel: het zoveel mogelijk circulair maken van grondstoffen. Met name in de kunststofrecycling zijn er veel ontwikkelingen. Iedere week verlaten zo’n duizend big bags met kunststof korrels onze vestiging in Biddinghuizen. Van Werven Kunststofrecycling breidt steeds verder uit in Europa. Dat doen we om in de buurt te zijn van de plek waar het kunststof-afval vrij komt. Het is daarnaast een manier om in heel Europa dichtbij onze afnemers te zijn, de bedrijven die het gerecyclede product van ons kopen. Tot voor kort werd door traders een groot deel van het plastic-afval vooral naar China geëxporteerd. Sinds in 2017 de grenzen door de Chinese overheid werden gesloten voor afval, kan dat niet meer en dat is een goede zaak. Mede door deze positieve ontwikkelingen gaan we in 2018 de vestiging in Lanaken en Dublin uitbreiden met een was-maallijn. Er wordt dan gesorteerd, geshredderd en gewassen en gemalen tot de bekende stukjes herbruikbaar maalgoed. Het doel voor 2019 is dit ook in Polen en Zweden te gaan doen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Kortom, de kunststofrecycling-activiteiten worden steeds internationaler.

Verantwoording doelen 2017
Van Werven stelde zichzelf in 2016 ten doel om minimaal 13 keer CO2-neutraal te zijn in 2017. Met 12,5 keer CO2-neutraal is deze doelstelling net niet gehaald. Langere wachttijden rond het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van nieuwe installaties heeft de voortgang iets afgeremd. We blijven ons inzetten om deze doelstelling te behalen. Sinds januari 2017 is Van Werven Holding ISO gecertificeerd voor milieumanagement. Wij zijn een bedrijf dat met onze recyclingactiviteiten al lang voldeed aan alles wat bij wet verplicht is, maar de markt vraagt vaak om een daarvoor officieel certificaat. Ook werd in januari het Grondstoffen Akkoord mede door Van Werven ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Een ander gesteld doel was betrokken blijven als lid, deelnemer of initiatiefnemer bij (branche)organisaties. In 2017 is Van werven hier nauw bij betrokken geweest. Een overzicht hiervan is te vinden in het hoofdstuk Planet. Doordat het brandstofregistratiesysteem in 2016 volledig operationeel is gegaan, hebben we ook in 2017 goede inzichten gekregen in het verbruik en gedrag van onze chauffeurs en machinisten. In het afgelopen jaar is er veel nieuw materieel geleverd, voornamelijk op het gebied van transport. Deze vrachtwagens voldoen allemaal aan de Euro 6 emissienorm en zijn dus schoner dan voorgaande modellen. Door de nieuwe technieken wordt brandstofverbruik geminimaliseerd. Het is voor een bedrijf in de transportsector niet mogelijk om brandstofgebruik te vermijden. Vanuit een duurzame identiteit is het wél mogelijk om door moderne technieken, menselijk verstand én handelen te blijven werken aan échte oplossingen op het gebied van people, planet en profit. Tot slot stelden we onszelf als doel om onze kennis in circulaire businessmodellen te delen in Europa en actief een rol te spelen in de wet- en regelgeving in Europa. Met de uitbreiding in 2017 van Van Werven Kunststofrecycling in Europa is hier tevens volop aan gewerkt.

Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Streven naar continuïteit
We streven naar continuïteit. Daarvoor is een positief bedrijfsresultaat een voorwaarde. Daarmee bieden we continuïteit aan onze medewerkers en geven we onszelf de ruimte om aan échte oplossingen te kunnen werken. Een positief bedrijfsresultaat stelt ons daarnaast in staat om te kunnen innoveren en biedt ons kansen om een rol op te pakken in de maatschappij.

Voor de divisie Infra & Bouwstoffen zal de focus in 2018 op rendementsverbetering liggen. Heicom breidt dankzij productinnovaties jaarlijks zijn assortiment uit. Mede door de bewustwording van klimaatverandering en daarmee de noodzaak om te vergroenen verwacht Heicom ook het komende jaar een gezonde groei te kunnen realiseren. Door de stijgende vraag naar onze secundaire grondstoffen richt de Plastic Recycling activiteit zich in 2018 vooral op landen in Europa waar de wet- en regelgeving het recyclen van grondstoffen stimuleert.

Verantwoording doelen 2017
De verhuur van grondverzetmachines begon dit jaar relatief rustig, maar al snel nam de vraag behoorlijk toe. Met name de aantrekkende economie en de daarmee samenhangende groei van infrastructurele werken waren hier de oorzaak van. De afdeling ‘projecten’ kon profiteren van de aantrekkende markt. Ten aanzien van bouwstoffen is er door de toenemende vraag naar zowel primaire als secundaire bouwstoffen een groei gerealiseerd.

De drie werkmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor het transport en de inzameling en verwerking van afval hebben allemaal een prima jaar achter de rug. De afvalmarkt was in 2017 volop in beweging.

Ook Heicom kan zeer tevreden op het afgelopen jaar terugkijken. In de mooie omzet en de groei van het resultaat is de stabiliteit van het bedrijf goed zichtbaar.

Van Werven Biomassa kijkt, ondanks de negatieve weersinvloeden in het najaar, terug op een vrij goed jaar.

Bij de Plastic Recycling activiteiten is het volume in 2017 opnieuw toegenomen, ook door de uitbreiding van het aantal buitenlandse activiteiten.

Kortom, 2017 was een goed jaar voor Van Werven met een positief bedrijfsresultaat. Hierdoor waren we in staat om een winstbonus over 2017 uit te keren aan onze medewerkers en zo dit succes met onze medewerkers te delen en hen te bedanken voor hun betrokkenheid. Door onze focus te blijven leggen op de relatie met onze klanten en dankzij de dagelijkse inzet van onze medewerkers, heeft het merendeel van onze werkmaatschappijen een positieve bijdrage aan de omzet geleverd.


Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2017 van de Van Werven bedrijven is het zesde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 terug kijken.