01. Ons verhaal

Lees meer

Drie dragers van duurzaamheid

Daarmee is duurzaamheid geen onderdeel van ons bedrijf, maar het fundament.

In 1945 schrijft Willem van Werven zijn nieuwe bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Werkzaamheden: loon-, dors-, maai-, zaag-, ploeg-, transport- en ontginningswerkzaamheden, bouwen van hooibergen, kleinhandel in boerengeriefhout en handel in landbouwmachines.

Ruim 70 jaar later dekt dat de lading niet meer.

Al decennia lang is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Als familiebedrijf is lange-termijn de manier waarop we naar zaken kijken. Dat uit zich in de manier waarop we met mensen en klanten omgaan en in onze zoektocht naar échte oplossingen die bijdragen aan een betere samenleving.

Recent hebben we onze rol en verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de wereld onder de loep genomen. Hoe ver reikt onze invloed? In onze leefwereld zien we drie behoeften. Dat zijn de dragers van al onze activiteiten. Duurzaamheid is geen onderdeel van ons bedrijf, maar het fundament.

  1. Van afval naar grondstof
  2. Duurzame infrastructuur
  3. Bodemvruchtbaarheid
Vang
Duurzame Infrastructuur
Vruchtbare Bodem

Kortom: alles wat we doen, wordt gedaan wordt vanuit één van bovenstaande grondbeginselen. Het is niet alleen de basis voor welke activiteiten en diensten we verlenen, het is ook de basis voor de manier waarop we ons werk doen.

Van afval naar grondstof

De vraag naar grondstoffen stijgt en het aanbod ervan wordt schaarser. We werken toe naar een circulaire economie. Want ieder product is aan het einde van zijn leven weer een nieuwe grondstof. Onze rol: het coachen van ontdoeners van afval in het managen van afvalstromen, het stimuleren van bronscheiding, het inzamelen van afval en de recycling ervan. Wij leveren bijvoorbeeld hoogwaardige grondstof voor de kunststofindustrie. Door de keten te sluiten en grondstoffen te hergebruiken, hebben we een belangrijke stap gezet om samen te verduurzamen.

Duurzame infrastructuur

In ons land wordt er veel grond verzet om te zorgen voor wegen en tunnels, vliegvelden en spoorlijnen, elektriciteit en riolering, woningen en kantoren. Voor een gezonde economie is een goede infrastructuur nodig. Van Werven is vanaf zijn oorsprong een grondverzetbedrijf. Met ons moderne machinepark, uitstekende machinisten, efficiënte manier van werken, hoogwaardige bouwstoffen en ons scherpe oog voor échte oplossingen bouwen we voor onze opdrachtgevers mee aan een duurzame infrastructuur.

Bodemvruchtbaarheid

De bodem onder onze voeten vormt de basis van onze welvaart. Dat beseffen we nog meer, nu duidelijk wordt dat we op allerlei manieren de bodem uitputten of niet goed benutten. Grondstoffen worden schaars, maar ook de bodemvruchtbaarheid van landbouwgebieden neemt af. In de steden is vergroening nodig om de temperatuur te drukken, de luchtkwaliteit te verbeteren, en het regenwater te verwerken. Van Werven en dochterbedrijf Heicom zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de bodemkwaliteit door grondbewerking en door het gebruik van natuurlijke substraten en meststoffen.

Net als ieder mens en iedere organisatie vormen ook wij een schakel in de transitie naar een circulaire en energieneutrale samenleving. Wij wenden onze invloed aan om een verschil te maken. Elke stap die we zetten is een neutrale voetprint. We zijn meer dan 12 keer CO2 neutraal én zijn hard op weg naar een energieneutraal bedrijf. Samen werken aan échte oplossingen. Lees meer.

Van Werven

Bedrijfsprofiel

Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Infra & Recycling. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn we inmiddels vanuit zeventien vestigingen actief in binnen- en buitenland. We zijn uitgegroeid naar een bedrijf waar dagelijks zo’n 500 mensen aan het werk zijn.

Als gespecialiseerde dienstverlener zetten we in op lokale en bovenregionale projecten op het gebied van grondwerken, weg- en waterbouw, bosbouw, woning- en utiliteitsbouw, afvalinzameling en recycling, transport, biomassa en kunststofrecycling. Met deze activiteiten bedienen we particulieren, MKB bedrijven, overheden, infra- en bouwaannemers en industriële bedrijven op het gebied van energie- en kunststofproductie.

Van Werven is al 70 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde door logische verbindingen en échte oplossingen, en onderneemt oprecht en authentiek. Onze kracht ligt in het vermogen ons aan te passen aan een veranderende wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog te verliezen. We kijken, met ons boerenverstand, anders naar hetzelfde. Met inspirerende en innovatieve oplossingen maken we verschil in de toekomst, met een hart voor mens en milieu.

Onze kernwaarden

Samen werken aan échte oplossingen, dat is onze missie. Echte oplossingen zijn volgens onze kernwaarden: eerlijk, betrokken, puur, ondernemend en slagvaardig.


Gedreven door ambitie zoeken we continu naar betere oplossingen zonder de échte bedoeling uit het oog te verliezen. We werken hard, zijn voortdurend in beweging en vinden telkens nieuwe verbindingen waaraan we onze veelzijdigheid te danken hebben.
Van Werven

Van Werven in één oogopslag

In miljoenen
2012 53 miljoen
2013 57 miljoen
2014 65 miljoen
2015 71 miljoen
2016 81 miljoen
2017 89 miljoen
Van Werven

Bestuurlijk organogram

Organogram van 2017
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Organogramboom van 2017
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Rijnland en duurzaamheid

Manifest:
Duurzaamheid als onderdeel van Rijnlands denken

Het Rijnlands denken ontstond na de Tweede Wereldoorlog in het Duitse Bonn, toenmalig hoofdstad van het Rijnland. Het communisme had verloren, het kapitalisme gewonnen. Het Rijnlands denken stond voor ‘kapitalisme met een menselijk gezicht’ en zet zich sinds de jaren ’90 af tegen het Angelsaksische model, dat staat voor een vrije markt, privatisering en weinig overheid.

Dat Angelsaksische model resulteert in, kort door de bocht, bedrijven waarin aandeelhouderswaarde centraal staat en daarmee het belang van de aandeelhouder. Beleid richt zich op het verhogen van de beurswaarde, op kwartaalcijfers en op: winst. Geld is in het Angelsaksische model leidend. Dat is in ieder geval wel dúidelijk.

Het Rijnlandse denken is daarbij nogal een contrast. Het draait niet alleen om de belangen van aandeelhouders, maar ook om die van mensen, inspraak van medewerkers, van banen, de belangen van klanten en leveranciers, het belang van de samenleving. Het draait niet alleen om geld, maar ook om people en planet. Het gaat niet om het volgende kwartaal, maar om de volgende generatie. Rijnland was een tijd populair, raakte bij het duurder worden van de verzorgingsstaat uit de gratie, maar wint sinds de financiële crisis weer aan populariteit. Normen en waarden zijn terug in het politieke debat en ethisch handelen een terugkerend onderwerp bij bedrijven.

In het Angelsaksische model voelen bedrijven geen verantwoordelijkheid voor de leden als geheel. Het Rijnlandse model is gebaseerd op gerechtigheid.

Meegolven of niet

Ten diepste is het grote verschil misschien wel dat Rijnlandse denkers niet geloven dat een economie iets is dat je overkomt. Dat we als samenleving niet volledig afhankelijk zijn van een systeem. Dat we als samenleving niet ten dienste staat aan de economie, maar andersom: de economie die ten dienste staat aan het goede, aan de sámenleving.

Dat is het verschil. Is economie hetgeen waar we op meebewegen, of durven we de economie ten dienste van onze waarden te stellen?

Duurzaamheid komt voort uit moreel besef

We staan als samenleving voor een enorme duurzaamheidsopgave. Hoe zorgen we dat het klimaatakkoord van Parijs concreet in acties resulteert op onze eigen werkvloer en in onze eigen huishouding?

Om uitdagende klimaatdoelstellingen te halen, hebben we naast een groen belastingstelsel óók moreel besef nodig. Bij onszelf, maar vooral ook in directiekamers en bij ondernemers. Een beetje Rijnlands denken dus. Daar waar economisch denken onze waarden volgt, in plaats van andersom.

Ten dienste van de samenleving

In dit model is het bestaansrecht van een bedrijf niet de hoogte van winst. De kwaliteit van de goederen en diensten bepaalt de betekenis. Dat is de uitdaging waar we dagelijks voor staan. Als Van Werven staan we ten dienste aan de samenleving, op drie manieren. Door te werken aan: duurzame infrastructuur, een vruchtbare bodem en hergebruik van grondstoffen.

Binnen die opdracht moeten we keihard werken, goed op de centen letten, ondernemen, samenwerken en soms hard onderhandelen. Met als resultaat dat we goed kunnen zijn voor het milieu, we duurzame relaties opbouwen met klanten, leveranciers en onze eigen medewerkers en we kunnen bijdragen aan een betere samenleving.

Het boek lezen? Klik dan hier

Het duurzaamheidsverslag 2017 van de Van Werven bedrijven is het zesde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 terug kijken.