04. Profit

Lees meer

Divisies in cijfers

Omzet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Omzet (mio) 53 57 65 71 81 89
Bruto marge (%) 73 71 72 73 70 72
Totale kosten (mio) 52 57 64 70 77 84

Omzetsverdeling per divisie

  2013 2014 2015 2016 2017
Infra & Bouwstoffen (%) 35 41 42 39 39
Plastic Recycling (%) 32 30 28 32 33
Biobased Products (%) 14 11 13 12 11
Afvalinzameling & Recycling (%) 19 18 17 17 17

Infra & Bouwstoffen

De verhuur van grondverzetmachines begon dit jaar relatief rustig, maar al snel nam de vraag behoorlijk toe. Dit was vooral te danken aan de aantrekkende economie en de daarmee samenhangende groei van infrastructurele werken. Eén en ander heeft geresulteerd in een hoge bezettingsgraad en een positief resultaat. Ook de afdeling ‘projecten’ kon profiteren van de aantrekkende markt. Ten aanzien van bouwstoffen is er door de toenemende vraag naar zowel primaire als secundaire bouwstoffen een groei gerealiseerd, onder andere door de vraag vanuit een viertal grote regionale infraprojecten. Door de goede samenwerking op operationeel gebied zijn er de nodige synergievoordelen behaald. De verdergaande samenwerking tussen de vestigingen Oldebroek en Ouderkerk aan de Amstel zal tot nog meer synergievoordelen leiden. Voor 2018 zal de focus voor de gehele divisie op rendementsverbetering liggen.

Afvalinzameling & Recycling

De drie werkmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor het transport, de inzameling en verwerking van afval hebben een prima jaar achter de rug. De afvalmarkt was ook in 2017 volop in beweging. Door tariefstijgingen aan de inkoopkant was het een uitdaging om dit tijdig door te berekenen aan de markt. Dit leidde voor een aantal afvalstromen tot prijsstijgingen. Door de toename van de volumes in ons werkgebied - samen met tariefsverhogingen - is de omzet gegroeid. Ondanks de omzetstijging, zijn de kosten van deze divisie steeds scherp in de gaten gehouden. Daardoor is de kostenstijging beperkt gehouden met als gevolg een beter resultaat dan vorig jaar. Ook hebben we in 2017 opnieuw geïnvesteerd in nieuw materieel, waaronder containers en vrachtwagens.

Biobased Products

Heicom is zeer tevreden over het afgelopen jaar. In de mooie omzet en de kleine groei is de stabiliteit van het bedrijf goed zichtbaar. De investeringen in nieuw materieel en een nieuwe huisstijl dragen bij aan de professionalisering van het bedrijf. Heicom breidt, dankzij productinnovaties, jaarlijks zijn assortiment uit. Daarnaast is er veel vraag naar producten vanaf de locatie in Utrecht. Belangrijke aanjager van het succes van Heicom is de bewustwording van klimaatverandering en de noodzaak om te vergroenen. Ook hierdoor verwacht Heicom ook de komende jaren op goede gronden een gezonde groei te realiseren.

Van Werven Biomassa heeft in 2017 ingezet op het verfijnen van zijn producten. Door het inkaderen van kwaliteitseisen hebben wij een optimalisatieslag gemaakt. Dit maakt ons toekomstbestendig in een zich snel ontwikkelende afzetmarkt en moet leiden tot een stabiele jaarlijkse omzetgroei met een gezond bedrijfsresultaat. Het afgelopen jaar hebben we een stijging van de omzet gezien. Ondanks de negatieve weersinvloeden in het najaar kijken wij terug op een vrij goed jaar.

Plastic Recycling

Bij de Plastic Recycling activiteiten is het volume in 2017 opnieuw toegenomen. De groei is te danken aan de optimalisatie van het productieproces op de Nederlandse vestiging, maar ook aan uitbreiding van het aantal buitenlandse activiteiten. In een korte tijd hebben we in België een marktleidende positie ingenomen. In Lanaken hebben we een start gemaakt met het realiseren van een geheel nieuwe bedrijfshal en recyclinginstallatie. In de UK draaide de begin 2017 in gebruik genomen recycling installatie het gehele jaar volop en werden de secundaire grondstoffen direct in de UK afgezet. In de tweede helft van 2017 is gestart met het innemen en sorteren van harde kunststoffen in Noord Ierland en Ierland. In Polen is de grond, die in optie was, aangekocht en zijn de milieu- en bouwvergunningen eind 2017 afgerond. In 2018 kunnen we daar beginnen met de bouw van de bedrijfshallen en kantoren.

Door de groeiende vraag naar onze secundaire grondstoffen richten we ons voor verdere groei van het volume vooral op landen in Europa waar de wet- en regelgeving het recyclen van grondstoffen stimuleert. In combinatie met een steeds hoger recycling percentage door proces innovatie en nieuwe afzetmarkten versterkt dit onze positie in dit marktsegment. Door deel te nemen aan en direct betrokken te zijn bij duurzame grondstof initiatieven op nationaal en internationaal niveau leveren we een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van een economisch circulair businessmodel.

Het duurzaamheidsverslag 2017 van de Van Werven bedrijven is het zesde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 terug kijken.