04. Profit

Lees meer

Divisies in cijfers

Omzet

  2014 2015 2016 2017 2018
Omzet (mio) 65 71 81 89 94
Bruto marge (%) 72 73 70 72 74
Totale kosten (mio) 64 70 77 84 89

Omzetverdeling per divisie

  2014 2015 2016 2017 2018
Infra & Bouwstoffen (%) 41 42 39 39 35
Plastic Recycling (%) 30 28 32 33 34
Biobased Products (%) 11 13 12 11 12
Afvalinzameling & Recycling (%) 18 17 17 17 19

Infra en Bouwstoffen

In het jaar 2018 lag de focus voor infraprojecten en -activiteiten op rendementsverbetering. Ondanks enkele moeizame projecten, is er een verbetering te constateren. Dit komt mede door een hogere bezettingsgraad die enerzijds is gerealiseerd door landelijke economische ontwikkelingen. We hebben profijt van de aantrekkende economie. Anderzijds is de vraag naar machines gedurende de weekenden debet aan de hoge bezettingsgraad. Veel vaker dan andere jaren werd er in het weekend doorgewerkt. Naast de bezettingsgraad heeft ook de focus op regionale projecten geleid tot een kostenreductie en daarmee positief meegewerkt aan de rendementsverbetering. Goed voor de regionale economie, positief voor onze medewerkers die minder lang naar een project onderweg zijn en vooral uiteraard heel duurzaam. Voor het jaar 2019 hebben wij ons als doel gesteld om nog sterker regionaal actief te zijn en de koers voor een gezond rendement vast te houden.

Afvalinzameling & Recycling

De drie werkmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor het transport, de inzameling en verwerking van afval hebben een goed jaar achter de rug. De afvalmarkt was, net als in het voorgaande jaar, ook in 2018 volop in beweging. Door tariefstijgingen aan de inkoopkant was het een uitdaging om dit tijdig door te berekenen aan de markt. Dit leidde voor een aantal afvalstromen tot prijsstijgingen. Door de toename van de volumes in ons werkgebied - samen met tariefsverhogingen - is de omzet gegroeid. Ondanks de omzetstijging, zijn de kosten steeds scherp in de gaten gehouden. Helaas was er niet altijd voldoende ruimte voor afzet van een aantal afvalstromen. Daardoor is een lichte kostenstijging ontstaan, met als gevolg een iets minder resultaat dan vorig jaar. Ook hebben we in 2018 opnieuw geïnvesteerd in nieuw materieel, waaronder containers en vrachtwagens.

Biobased Products

Er is landelijk bij gemeenten en bedrijven steeds meer bewustwording van de noodzaak om te vergroenen. In stedelijk gebied viel het project Amstelstation in Amsterdam op. Een project met hoge producteisen. Dit vroeg om maatwerk van medewerkers en maatwerk in het productieproces. Heicom ziet een trend in steeds hogere en meer specifieke producteisen. Het is onze ambitie om klanten te blijven voorzien in producten op maat. Dit specialistische werk is onze kracht, waar wij ons ook de komende jaren in willen onderscheiden. Om de kwaliteit te blijven garanderen, is Heicom gegroeid in personele bezetting. In 2019 gaan we vergaand digitaliseren. Het transport zorgt voor enorm veel papier. Dit wordt gereduceerd door de invoering van digitale vrachtbrieven middels een Bizzstream app. Kortom, Heicom kan terugkijken op een gezonde groei in 2018.

2018 is voor Van Werven Biomassa een jaar geweest waarin we gewerkt hebben aan de betrouwbaarheid van het productieproces. We leveren altijd producten van goede kwaliteit. Om het productieproces te verbeteren, hebben we gewerkt met eigen materieel. Waar we voorheen in sommige situaties materieel van derden moesten inhuren, beschikken we inmiddels over uitsluitend eigen machines. We zijn hierdoor flexibeler, omdat we onze eigen tijdsplanning kunnen maken. Ook beschikken we over een eigen technische dienst, waardoor we het onderhoud in eigen huis laten uitvoeren. Tot slot werken we sinds dit jaar met enkel eigen machinisten. Zij weten alles van de producten en weten precies wat er van hen verwacht wordt. Kortom, we hebben het totale productieproces in eigen hand. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om een sterk vragende markt te voorzien in haar behoefte, zonder het doen van kwaliteitsconcessies. Daarnaast hebben wij nieuwe leverantieovereenkomsten afgesloten waardoor in de komende jaren onze marktpositie niet alleen is behouden, maar ook sterk kan uitbreiden.

Plastic Recycling

Plastic Recycling heeft in 2018 sterk geïnvesteerd in nieuwe vestigingen in het buitenland en een recyclinglijn voor zinkende kunststoffen in Biddinghuizen. Het sluiten van de Chinese grenzen voor import van kunststofafval is daar mede aanleiding voor geweest en biedt nieuwe kansen voor de Europese recyclingmarkt. In september is de nieuwe recyclinglijn in Lanaken officieel geopend. In Dublin is een start gemaakt met de bouw van een volledig geautomatiseerde recyclinglijn die in het begin van 2019 in gebruik is genomen. Op de Poolse vestiging vordert de bouw van de nieuwe vestiging volgens planning en zal deze in de eerste helft van 2019 officieel worden geopend. In Zweden zijn alle voorbereidingen voor de start van ons sorteerbedrijf afgerond en zullen de eerste vrachtwagens begin 2019 de poort binnenrijden. Nog altijd is er voor onze eindproducten een grotere vraag dan we aan de voorkant aan kunststof afval krijgen aangeboden. Met agenten in Duitsland, Tsjechië en Slowakije vergroten we ons inname gebied voor post-consumer kunststoffen die vervolgens op een van onze vestigingen worden omgezet in secundaire grondstoffen.

Meer sturende nationale wet- en regelgeving kan een belangrijke impuls zijn om recycling verder te bevorderen boven het storten en/of verbranden van recyclebaar plastic afval. Met de nieuwe lijn voor zinkende kunststoffen in Biddinghuizen daalt ons residu percentage nog verder. Verder zien we de verscheidenheid aan kunststoffen in het afvalstadium toenemen. Zowel door laagwaardig gerecyclede stromen die opnieuw zijn toegepast als door het toevoegen van stoffen zoals mineralen. Dat vraagt continu om de aanpassing van onze recycling technieken. Niet eenvoudig, maar wel uitdagend!

Ondanks de aanloopkosten bij de opstart van nieuwe vestigingen hebben we het jaar 2018 met een positief resultaat kunnen afsluiten.

Het duurzaamheidsverslag 2018 van de Van Werven bedrijven is het zevende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 terug kijken.