03. Planet

Lees meer

CO2-prestaties in 2018

Van Werven bespaarde in 2018 12,3 keer meer CO2* dan het produceert. 3 vragen aan managing director Ton van der Giessen.

1. Op welke manieren bespaart Van Werven CO2?
“Dit doen wij met onze activiteiten gericht op duurzame energie en het recyclen van grondstoffen. Enerzijds door andere schone energiebronnen te gebruiken en anderzijds door deze ook te produceren. Onze werkplaats en kantoren aan de Verlengde Looweg worden bijvoorbeeld volledig met biomassa verwarmd. Door gebruik te maken van zonnepanelen produceren we zelf een deel van de benodigde elektriciteit. Het beoogde windmolenpark Hattemerbroek maakt ons zelfs meer dan energieneutraal. Door het produceren en leveren van biomassa aan stadsverwarmingsinstallaties en kwekers die hun kassencomplex verwarmen met biomassa, geven we ook anderen de mogelijkheid de CO2 te reduceren Met het recyclen van grondstoffen besparen we op de uitstoot die het gevolg is van de productie van primaire grondstoffen. Een voorbeeld hierbij is de recycling van plastic afval tot een secundaire grondstof.”

2. Waar liggen er nog uitdagingen voor Van Werven?
“De uitdagingen liggen voornamelijk bij ons wagen- en machinepark dat diesel gebruikt als brandstof. Er zijn nog onvoldoende alternatieven die deze brandstof kunnen vervangen. Er wordt gekeken naar elektrische en waterstof oplossingen, maar deze zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om de klant te kunnen voorzien van dezelfde service en kwaliteit die met het huidige materieel kan worden geleverd.”

3. Zijn er belemmeringen waar we tegenaan lopen?
“De belemmeringen liggen vooral nog in het ontbreken van technologische innovaties die het elektrificeren van het wagen en machinepark mogelijk maken.”

*Hoe komen we tot deze cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen maken we gebruik van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. De getallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die nodig is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

Van Werven
189.399 ton
CO2 bespaard
Kunststof 160.841 ton
Groenafval 7.996 ton
Houtchips 4.816 ton
Bedrijfsafval 3.998 ton
Bouw- en sloopafval 3.547 ton
Papier en Karton 3.304 ton
Afvalhout 2.487 ton
Puin 1.263 ton
Glas 1.147 ton
15.346 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 13.195 ton
Elektriciteit 2.151 ton
Van Werven

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, het is een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat zand
  BRL 2502
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Deelnemer De Diamant van Midden Nederland
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Initiatiefnemer Recycling activiteit Rehoboth Namibië
 • Deelnemer Stichting Toetssteen Project Cambodja
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Duurzaam met machines

In 2018 is er veel geïnvesteerd in nieuw materieel. Circa twintig nieuwe machines en vele hulpstukken zijn aangeschaft ten behoeve van de infrawerkzaamheden. Daarnaast zijn er tien voertuigen voor de afvalinzameling gekocht. De motoren van het aangekochte inframaterieel voldoen aan de Stage IV en in combinatie met AdBlue is de uitstoot van NOx nihil geworden. Ook zijn deze voertuigen voorzien van een automatische motorafslag, zodat onnodige verspilling van brandstof wordt tegengegaan.

De Volvo L110H shovels zijn uitgerust met een lastmomentbeveiliging voor hijswerkzaamheden in de bouw. Naast een extra stuk veiligheid ten opzichte van de vorige machines, is ook het verbruik afgenomen doordat deze machines en al onze andere Volvo shovels zijn voorzien van een Ecopedal gaspedaal. Dit gaspedaal zorgt ervoor dat het toerental in het zuinige bereik blijft.

De aangeschafte voertuigen voor transportwerkzaamheden zijn allemaal voorzien van de nieuwste Euro 6 motoren. Daarnaast zijn de Mercedes Actros' voor wegtransport omgebouwd naar wide spread zodat er meer tonnen geladen mogen worden en ze zijn voorzien van dichte zijafscherming om extra brandstof te besparen.

Tot slot, zijn alle voertuigen voorzien van een automatisch smeersysteem. Daardoor is er minder vet nodig om de machines door te smeren. Daarnaast is er minder slijtage, dit is duurzaam en het scheelt in de onderhoudskosten.

Van Werven

Eindejaarsgift voor tien goede doelen

Van Werven schenkt in 2018 aan tien goede doelen een eindejaarsgift. Stichting Opkikker is een van de goede doelen. Jesse Mulder uit Oldebroek, inmiddels een bekende ambassadeur van de stichting, kreeg op donderdag 27 december symbolisch een geldbedrag overhandigd.

“Met dit geldbedrag hoop ik dat andere jonge patiënten, net als wij en onze families, zo’n mooie dag mogen beleven waarop ze even de ziekte vergeten en met elkaar plezier mogen maken”, vertelt Jesse (15). Met ‘wij’ doelt hij op Bert (15) die een erfelijke botaandoening heeft en Jessica (17) met diabetes. Zij mochten beiden zo’n onvergetelijke dag meemaken. Jessica: “Het is alweer zeven jaar geleden, maar ik weet het nog goed. Ik werd met een limousine opgehaald en de politiemotor die ervoor reed, liet al het verkeer stoppen. Onderwijl dronk ik kinderchampagne. De Opkikkerdag heeft me enorm bemoedigd.”

Lees meer
Van Werven
V.L.N.R. Wilfred van Werven, Jessica Leusink, vader Andries Leusink, Bert van der Scheer, vader Henk van der Scheer en stichting Opkikker ambassadeur Jesse Mulder. Sichting Opkikker is een van de tien goede doelen die een eindejaarsgift van Van Werven ontvangt.

Mens en maatschappij

In totaal deelt Van Werven dit jaar 40.000 euro uit aan doelen die zich inzetten aan mens en maatschappij. Naast stichting Opkikker krijgen de volgende goede doelen een geldbedrag uitgereikt:

 • Join4Energy, heeft als missie om energiestofwisselingsziekten te stoppen.
 • Dirk Kuyt Foundation, maakt unieke sportmomenten mogelijk voor mensen met een beperking.
 • Stichting Open Doors, steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
 • Project voor weeskinderen in Kameroen, via de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente in Oldebroek.
 • Het Adelaarsnest uit Oosterwolde, hier wonen mensen met een verstandelijke beperking.
 • IMPACT Navigators, netwerk van christelijke young professionals.
 • Stichting Afrika 2007 Zwolle, stelt zich ten doel de leef- en woonomstandigheden van de bevolking in het Zuidelijk deel van Afrika te verbeteren.
 • Stichting AirForYour, maakt zich sterk voor mensen met Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).
 • Bijbelverspreiding in Rwanda, via diaconie van de Hervormde Gemeente Eemnes.

Verlenging hoofdsponsorschap OWIOS

Samen met het Oldebroekse bedrijf Jan Bakker heeft Van Werven het hoofdsponsorschap van OWIOS, de voetbalvereniging uit Oldebroek, verlengd met vier seizoenen. Jan Bakker en Van Werven waren de afgelopen vier jaar reeds hoofdsponsor van OWIOS.

OWIOS is zeer content met de ondersteuning en het vertrouwen van deze twee belangrijke ondernemers uit Oldebroek. "Met de ondersteuning van Van Werven en Jan Bakker kan OWIOS haar prominente rol in de Oldebroekse samenleving blijven vervullen. OWIOS kijkt uit naar een intense en langdurige samenwerking", aldus voorzitter Jacko van den Bosch. Het contract loopt van het seizoen 2018-2019 tot en met het seizoen 2021-2022.

Van Werven

Ontwikkelingen Plastic Recycling in Europa

Plastic Recycling ontwikkelt zich snel in Europa. Op de pagina Profit is hier meer over te lezen. We worden gezien in een wereld waar steeds meer oog is voor duurzaamheid. De deelname aan een bijeenkomst over duurzame en circulaire economie in Luxemburg, het Orange Tables-evenement in Zweden en de titel ‘TOP Onderneming van het Jaar 2018’ zijn daar een paar voorbeelden van.

Van Werven ontmoet Koninklijk Paar

Het Nederlands Koninklijk Paar bracht van 23 tot en met 25 mei een staatsbezoek aan Luxemburg. Onderdeel van het programma is een bezoek aan een bijeenkomst over duurzame en circulaire economie, waar zij gesprekken voerde met Nederlandse en Luxemburgse ondernemers, waaronder Ton van der Giessen namens Van Werven.

Van Werven was tevens geselecteerd om toelichting te geven aan het Koninklijk Paar over de werkwijze van het recyclen van harde plastics. Van der Giessen: “Wij hebben onze bijdrage aan de circulaire economie tastbaar gemaakt met een circulair symbool. Namelijk de kinderstoeltjes van ecoBirdy.” Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was zeer geïnteresseerd in deze case, maar zeker ook in het business model van Van Werven Plastic Recycling, aldus Van der Giessen: “We hebben samen gesproken over het uitbouwen van dit soort initiatieven in Europa, maar ook over het delen van onze kennis met de rest van de wereld. Zo kunnen we samen wereldwijd maximaal inzetten op een circulaire samenleving.”

Van Werven

Orange Tables-evenement

Tijdens het Orange Tables-evenement op 25 oktober in Stockholm, sprak managing director Ton van der Giessen, namens Van Werven over recycling plastics als duurzaam businessmodel.

’Circulaire economie, feit of fictie?’, is het thema van het event dat door de Dutch Chamber georganiseerd werd. Oftewel, er zijn circulaire bedrijfsmodellen in deze wereld vol plastic. Zijn deze modellen een oplossing voor onze materialistische samenleving? Is het alleen voor grote bedrijven weggelegd, of kunnen midden- en kleinbedrijf ook circulair zaken doen? Dit zijn enkele vragen die tijdens het evenement besproken worden.

Lees meer
Van Werven

TOP Onderneming

Kunststof Recycling Van Werven is door ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) uitgeroepen tot TOP Onderneming van het Jaar 2018. Bedrijven uit de gemeente Dronten kunnen worden voorgedragen voor deze prijs.

“Deze titel is een prachtig erkenning voor onze recycling activiteit die we inmiddels in verschillende landen in Europa uitvoeren”, reageert managing director Ton van der Giessen. “We zijn dertien jaar geleden in Biddinghuizen met een locatie gestart. Dat is nog altijd de grootste locatie en bovendien het centrale Europese kennis- en innovatiecentrum. Naast verdere uitbreiding van de kunststof recyclingactiviteiten zien we ook mogelijkheden om andere duurzame activiteiten aan onze locatie in Biddinghuizen toe te voegen. Activiteiten die passen bij de ‘nieuwe economie’ en de Omgevingsvisie van Flevoland om in 2030 volledig circulair te zijn. Samen met de gemeente Dronten willen we daar graag invulling aan geven.”

Lees meer

Het duurzaamheidsverslag 2018 van de Van Werven bedrijven is het zevende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 terug kijken.