04. Profit

Divisies in cijfers

Omzet

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Omzet (mio) 89 94 100 101 117 146
Bruto marge (%) 72 74 70 70 71 66
Totale kosten (mio) 84 89 98 99 115 137

Omzetverdeling per divisie

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Infra & Bouwstoffen (%) 39 35 34 35 36 34
Plastic Recycling (%) 33 34 34 28 31 39
Biobased Products (%) 11 12 13 16 15 11
Afvalinzameling & Recycling (%) 17 19 19 22 18 16
Weekendwerk A1

Infra en Bouwstoffen

Onze divisie Infra heeft de doelen op zowel financieel, duurzaamheid en sociaal vlak gerealiseerd of het zelfs beter gedaan dan verwacht. De keuze om met strategische klanten in gesprek te gaan over het emissieloos werken en dit te combineren met de inzet van conventioneel materieel levert resultaat op. Klanten zien steeds meer in dat we een enorme opgave hebben om de energietransitie vorm te geven. Ook zien ze in dat dit een grote financiële impact heeft die we samen moeten doen en ook alleen maar kan slagen als er goed verdienmodel tegenover staat.

We zien dat onze klanten goed materieel, kundige mensen, vakmanschap en oog voor veiligheid heel erg waarderen. Met ons elektrisch materieel hebben we het verschil kunnen maken voor verschillende klanten, en dit zullen we de komende jaren blijven doen.

We bouwen solide door in het westen van Nederland, waar we de komende jaren ook verder hopen uit te breiden. De uitdagingen die daar de komende jaren zullen zijn, met name met emissieloos werken in de grote steden, zien wij als een grote kans.

Elektrische Doosan
Dennis en Robert achterlader vuilnis

Afvalinzameling en Recycling

Voor de zakelijke markt was het afgelopen jaar een goed jaar. Bijna alle kostenstijgingen waar we mee te maken kregen, zoals brandstof en loonstijgingen konden we doorberekenen aan onze opdrachtgevers. Hierdoor is de brutomarge niet te veel onder druk komen te staan. De particuliere markt stond onder druk, door de afnemende koopkracht en stijgende kosten. Er werd minder verbouwt, minder opgeruimd en dus ook minder containers gehuurd. We hadden een iets minder goed jaar dan 2021.

We zijn wel blijven investeren in ons materieel. Er zijn vrachtwagens vervangen voor een schonere variant, zodat we bijvoorbeeld zonder fijnstofuitstoot in de binnenstad kunnen blijven werken.

Biobased products

Door de veranderende energiemarkt, is de biomassa markt heel erg onder druk. De tarieven waren aan een sterke verandering onderhevig. Door daar op tijd op in te spelen en te reageren, waren we in staat om aan onze leververplichtingen te kunnen voldoen. We hebben de tarieven aangepast aan de marktomstandigheden, waardoor ook onze divisie biobased product met een positief resultaat het jaar heeft afgerond.

Biobased products
Big bags granulaat

Plastic Recycling

In de eerste helft van het jaar was er enorme vraag, door de schaarste in de grondstoffenmarkt. Er was een gigantische vraag van de consument, maar nadat de energieprijzen omhooggingen, liep de vraag van de consument ook weer hard terug.

We tekenden in 2022 voor een joint venture in Denemarken, in samenwerking met het Deense Ragn Sells. Aan het einde van dit jaar hebben we opdracht gegeven voor het bouwen van onze eerste sorteerinstallatie in Denemarken. We waren al actief in Scandinavisch gebied met een joint venture in Zweden, maar in 2022 werden we 100% aandeelhouder van die vestiging.

Goede wetgeving maakt het verschil. Dat zien we heel duidelijk in de UK. Recycled content is daar verplicht geworden per 1 april 2022. Dit houdt in dat minstens 30% gerecycled materiaal gebruikt moet worden in diverse plastic producten. Waar we eerst vanuit Engeland veel recyclaat exporteerden, zijn we hierdoor juist meer gaan importeren vanuit onze andere Europese vestigingen. Het bewijs dat wet- en regelgeving impact heeft! Onze hoop is dan ook dat dit in andere EU-landen doorgevoerd gaat worden.

Tekenen Ragn Sells

Het duurzaamheidsverslag 2022 van de Van Werven bedrijven is het elfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2021 terugkijken.

201220132014201520162017201820192020 2021