05. Doelen

Duurzaamheidsdoelen 2022

In het duurzaamheidsverslag over 2021 stelden we doelen voor People, Planet en Profit. In hoeverre zijn deze doelen in 2022 behaald en wat zijn de doelen die we in 2023 willen bereiken? We blikken per doel kort terug op het afgelopen jaar en zetten stippen op de horizon voor komend jaar.

People

Veiligheid

Veiligheid

Voor 2022 hadden wij ons ten doel gesteld om te werken aan een plezierige veiligheidscultuur. We willen immers dat onze werknemers het naar hun zin hebben op hun werk, maar ook weer veilig thuiskomen aan het einde van de dag. Om deze veiligheidscultuur met elkaar te bouwen hebben we de maandelijkse veiligheidsupdate verstuurd en zijn we een trede gestegen op de Veiligheidsladder. We moeten ook toegeven dat we ons doel van een IF-rate lager dan 4,5 niet voor Van Werven in de volle breedte hebben gehaald. Deze was namelijk 6,4 in 2022.

Ons doel voor 2023 is om de IF-rate weer omlaag te krijgen. We blijven inzetten op het versterken van die plezierige veiligheidscultuur, door maandelijks onze medewerkers te blijven informeren door middel van Tommy Toolbox Veiligheidsupdates.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het was voor iedereen een nieuwe ervaring: een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers van Van Werven. Voor Teije Kelderhuis, HR-manager, was de reden voor dit onderzoek heel duidelijk. “Ik wilde graag inzichtelijk hebben waar we het voor de medewerkers beter kunnen maken. We hebben vaak wel een indruk of een gevoel, maar het is heel goed om dat te toetsen aan de werkelijkheid. Het is een hele goede spiegel die ons voorgehouden wordt; waar doen we het goed en waar kan het beter?”

De uitkomsten van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn eind 2022 besproken met directie en middle management. Zij zullen hier verder mee aan de slag gaan in het komende jaar.

Kernwoorden
 • Familie
 • Trots
 • Kansen
 • Vertrouwen
 • Samen
Wat medewerkers zeggen

“Van Werven is een sociaal bedrijf, met een echte familiecultuur. En ondanks de meerdere takken binnen het bedrijf er wel willen staan als één organisatie.”

“Bij Van Werven is niks te gek! Op alle vragen staat er een antwoord of machine klaar. Het mooiste en belangrijkste binnen Van Werven vind ik, dat ze hun uiterste best doen om alles up-to-date en veilig te houden.”

Verbeterpunten
 • Teamuitjes organiseren om meer teambuilding te doen
 • Communicatie tussen afdelingen kan beter om een soepelere ervaring voor onze klant mogelijk te maken
 • Open zijn richting de werknemers wat de (nieuwe) doelen zijn voor het nieuwe jaar en waar eventuele mogelijkheden liggen op nieuwe kansen en hoe er naar die mogelijkheden wordt gekeken

Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, dus het is belangrijk om ook in hen te blijven investeren. Dat doen we al op het gebied van vakbekwaamheid. Al onze medewerkers hebben de juiste papieren en certificaten om hun werkzaamheden uit te voeren. Het komende jaar willen ook aandacht hebben voor verdere talentontwikkeling, met name als het gaat om medewerkers met groeipotentieel binnen Van Werven. Hier willen we onze medewerkers in aanmoedigen, beleid op maken en zo iedereen motiveren om hun leven lang te blijven leren.

Scholing die we tot nu toe aanbieden
 • VCA
 • Heftruckcertificaat
 • TCVT
 • CODE95
 • DVP
 • GPI
 • Winterdienst U38-1
 • Asbestherkenning
 • BHV
 • EHBO
 • DLP / R-DLP
 • Zaagcursus
 • C-rijbewijs / CE-rijbewijs
 • BE-rijbewijs

Vertrouwenspersoon

Volgens cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden heeft 13 procent van de werknemers in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over pesten, onveilig voelen, roddelen, iemands werk saboteren of niet willen luisteren naar het standpunt van een ander.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit gedrag dus ook bij Van Werven zal plaatsvinden. Wij zijn tenslotte ook allemaal gewoon mensen. Maar wij willen dit gedrag absoluut niet accepteren. Als het gaat om misstanden en onregelmatigheden willen we ons blijven afvragen; hebben we genoeg gedaan om dit te voorkomen en hebben we goed gehandeld als het niet goed is gegaan? Wij hebben al externe vertrouwenspersonen aangesteld, waar meldingen gedaan kunnen worden. We willen komend jaar hier nog meer aandacht voor hebben en waar nodig de mogelijkheden om meldingen te doen, vergroten.

Meer vrouwen aan de top

Sinds 1 januari 2022 is de wet ingroeiquotum en streefcijfers van kracht, ook wel bekend als het vrouwenquotum. Hiermee wil de overheid beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen aanmoedigen om meer vrouwen in hoge functies aan te nemen. Ook Van Werven valt onder deze grote vennootschappen en moet aan de volgende eisen voldoen:

 • We zijn verplicht ‘passende’ en ‘ambitieuze’ streefcijfers op te stellen voor de man-vrouwverhouding in de RvC, het bestuur (RvB) en de subtop op te stellen en een plan van aanpak te maken.
  • ‘Passend’ wil zeggen dat het streefcijfer afhangt van de omvang van je bedrijfstop en de huidige man-vrouwverhouding.
  • ‘Ambitieus’ betekent een evenwichtigere samenstelling dan in de bestaande situatie.
 • Er moet jaarlijks gerapporteerd worden over of en hoe de streefcijfers gehaald zijn. Is dit gelukt, dan moet er gekeken worden of er nog meer evenwicht tussen mannen en vrouwen behaald kan worden. Zijn de streefcijfers niet gehaald, dan moet er een verklaring voor gegeven worden.
Isolde Terwel

Met het aanstellen van Isolde Terwel als derde RvC-lid voldoen wij aan het quotum voor de RvC. Op andere plekken, zoals de directie en het middle-management zien we dat de balans tussen mannen en vrouwen een andere verhouding heeft. Dit zal ook komend jaar onze aandacht hebben.

Ga naar 02. people

Planet

We zagen het aankomen en hebben erop gehandeld: hoe gaan we al die nieuwe elektrische machines van stroom voorzien? Dat was de uitdaging die we voor ons zagen eind 2021. Afgelopen jaar hebben we vol ingezet op deze ontwikkeling met onze mobiele accuboxen. We zijn trots en blij dat we merken dat dit een echte oplossing is voor de uitdagingen van deze tijd. Nu we deze accuboxen ook nog eens emissieloos kunnen halen en brengen met onze hybride vrachtwagen, kunnen we écht emissieloos aan het werk.

Planet

Uiteraard gaan we in 2023 door met de ontwikkelingen op het gebied van emissieloos werken. We gaan verder investeren in elektrisch materieel en energieoplossingen. Op dit moment doen we dit nog vooral vanuit onze eigen cashflow. Naar de toekomst toe kan dit alleen slagen als we dit samen met onze klanten gaan doen. We moeten samen bereid zijn te investeren in emissieloos materieel, in de aanschaf, maar ook in de verhuur.

Wat we wel zullen gaan merken in 2023 zijn de gevolgen van de stikstofcrisis. Kan er überhaupt wel gebouwd worden en als er gebouwd wordt, hoe blijft dit dan binnen de stikstofnormen?

Afval naar grondstof

Als het gaat om afval, moeten we er eigenlijk anders naar gaan kijken. Niet iets wat we wegdoen, maar een grondstof voor iets nieuws! Ons doel is om zoveel mogelijk afval terug te brengen in de keten van grondstoffen. En we gaan pas iets verbranden als het écht niet anders kan. Hierin zijn een aantal stappen belangrijk:

 • Afval voorkomen - we kijken met onze klanten mee hoe we kunnen voorkomen dat er afval is. Kan er anders ingekocht worden? Of kan een afvalstroom direct ingezet worden voor een ander doel?
 • Bronscheiding – het afval dat er is, wordt meteen op de bouwplaats gescheiden. Wij faciliteren voldoende containers, waardoor de afvalstromen zo schoon mogelijk zijn. Uiteraard helpen wij onze klanten hoe ze dit het beste kunnen doen.
 • Circulair inzetten: De afvalstromen die van onze klanten komen, proberen we weer circulair in te zetten. Hoe kunnen we dit weer verwerken tot een nieuwe grondstof?
 • Verbranden of storten – als we er écht niks mee kunnen doen, dan gaat het afval naar de verbrandingsoven of de stort. Maar dat doen we alleen als het écht niet anders kan.

We kunnen dit niet alleen. Sturende of dwingende wetgeving vanuit de overheid gericht op grondstofhergebruik is hiervoor essentieel.

Afval naar grondstof Afval naar grondstof

100 procent recycling

We proberen al jaren de afvalstroom te verminderen. Met name als het gaat om kunststofrecycling doen we ons best om daar grote stappen in te zetten. De afgelopen jaren was ons recyclingpercentage rond de 95% en dat was ook in 2022 het geval. De komende jaren willen we blijven proberen dit percentage te verhogen. Uiteindelijk willen we natuurlijk toe naar 100% recycling, zodat niets meer in de verbrandingsoven hoeft te eindigen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen.

We zijn ons bewust van deze nieuwe richtlijnen en zullen het komende jaar dan ook zorgen dat we voorbereid zijn op deze manier van rapporteren.

Ga naar 03. planet
Komatsu Bulldozer

Profit

We hebben een goed en gezond jaar gehad in 2022. Alle afdelingen hebben daar een positieve bijdrage aan geleverd. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet, om tot dit goede resultaat te komen.

Een positief bedrijfsresultaat is voor ons het belangrijkste doel om duurzaam door te kunnen in de toekomst. Hierdoor kunnen we blijven innoveren en investeren in oplossingen waarvan wij geloven dat ze het verschil kunnen maken.

We verwachten wel dat 2023 een matiger succes wordt dan 2022. Met de stikstofwetgeving wordt er minder gebouwd en zullen we daardoor ook minder omzet draaien. Daarnaast verwachten wij dat de markt zal gaan krimpen in 2023, waardoor er meer druk zal komen op onze marges. Plastic Recycling zal niet weer zo’n piek krijgen als in het begin van 2022, dus ook daar zal de omzet minder hoog zijn.

Al met al verwachten we wel een positief resultaat, maar gematigder dan in 2022.

We willen onze kop boven het maaiveld uit blijven steken. Wij geloven dat we een verschil kunnen maken. Daarom blijven we ook het komende jaar investeren in emissieloos werken en willen we daarin ook onze branchegenoten inspireren om soortgelijke keuzes te maken. We zijn koploper op het gebied van plastic recycling, en daar willen we ook in blijven investeren. Hoe kunnen we die voorsprong behouden én met onze kennis andere inspireren om hetzelfde te doen?

Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2022 van de Van Werven bedrijven is het elfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2021 terugkijken.

201220132014201520162017201820192020 2021