01. Ons verhaal

Lees meer

Er is heel veel toekomst te verzilveren

Mijn opa begon dit bedrijf in 1945 vanuit de gedachte dat een trekker een dure machine is en dat het daarom beter is om met een aantal boeren zo’n machine te delen. Om de investering eruit te halen, kocht hij er een kipper bij, waardoor hij ook in het grondverzet aan de slag kon. Door de jaren heen namen we ook het bouwafval mee retour en dat recycleden we. 75 jaar later doen we het nog steeds zo, maar dan in het groot: we komen niet met diensten en producten waar niemand om heeft gevraagd, maar met oplossingen waar vraag naar is. We zijn geen visionairs, maar werken vanuit een missie waarin samenwerking en duurzaamheid de drijvende krachten zijn en waarmee we maatschappelijke impact nastreven.

De drie pijlers van ons bedrijf

De drie pijlers waarop de voorgaande generaties het bedrijf opbouwden, bestaan nog steeds: duurzame infrastructuur, recycling van afval tot grondstof en bodemvruchtbaarheid. En machines verhuren we, net zoals opa, nog altijd. Dat is de ruggengraat van het bedrijf. Maar we doen het wel op de eigentijdse manier: daar waar het kan zoveel mogelijk emissiearm of emissieloos. Waar nodig bouwen we machines om, in samenwerking met partners, om deze doelstelling te realiseren. We zijn koploper in de verhuur van elektrisch en emissiearm materieel.

Focus op duurzaamheid

Het gaat me aan het hart hoe we omgaan met de aarde en de natuur. Het evenwicht is verstoord. De focus moet veel meer op duurzaamheid liggen, wat mij betreft. Ik ben er echt van overtuigd dat er wat moet gebeuren om deze planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij dragen het rentmeesterschap. Ik zie onze generatie als een transitiegeneratie met oog voor de dag van morgen. Dat moeten we doen met elkaar, met overheden, met onze klanten. Er is heel veel toekomst te verzilveren!

Duurzaamheidsverslag 2020

Als bedrijf willen we dan ook voorop lopen door mee te denken en te innoveren richting zero emission. In dit duurzaamheidsverslag lees je meer over de manier waarop we dat doen. Met Van Werven Agro zijn we actief met bijvoorbeeld diepploegen en kilveren, maar ook met groenbeheer. Van de afvalstromen maken we samen met ons dochterbedrijf Heicom hoogwaardige compost voor urbanisatieprojecten, zoals de aanleg van parken en daktuinen, maar ook voor de landbouw. Ook met Van Werven Infra werken we op het gebied van grondverzet aan verduurzaming. En met Van Werven Recycling zijn we niet alleen inzamelaar, maar ook recycler. Van puin maken we bijvoorbeeld betonstapelblokken en nieuwe bouwstoffen als granulaat. Harde plastics worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Ik wens je veel lees- en kijkplezier toe. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag? Laat het ons weten. Je mag mailen naar [email protected].

Wilfred van Werven
Wilfred van Werven
Ahlmann Electric shovel

Van Werven in één oogopslag

In miljoenen
2015 71 miljoen
2016 81 miljoen
2017 89 miljoen
2018 94 miljoen
2019 100 miljoen
2020 101 miljoen
Ploegen

Familiebedrijf Van Werven bestaat 75 jaar

In december 2020 bestond Van Werven 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus gaan de feestelijkheden niet door. Van Werven besteedt in 2021 extra aandacht aan dit bijzondere jubileum.

Willem van Werven was vierentwintig jaar toen hij vlak na de oorlog als zzp’er begon met Van Werven. Vijfentwintig jaar na de oprichting had Willem evenveel medewerkers in dienst: vijfentwintig man (letterlijk mannen, er werkten toen nog geen vrouwen in het bedrijf). Inmiddels is het bedrijf jaren verder en bieden we jaarlijks aan zo’n achthonderd mensen werkgelegenheid.

Volop in ontwikkeling

Met name de laatste decennia heeft het familiebedrijf zich flink ontwikkeld. Het dienstenpakket is verbreed en Van Werven mag zich met recht een veelzijdige dienstverlener noemen. Het bedrijf werkt dagelijks aan een duurzame infrastructuur, recycling (circulaire economie) en een vruchtbare bodem.

Duurzaamheid is altijd een belangrijk onderwerp geweest bij Van Werven. Met zijn kunststofrecycling is het bedrijf koploper in Europa. Van Werven zet hiermee belangrijke stappen naar een circulaire economie. Daarnaast investeerde het familiebedrijf in 2020 in verschillende emissieloze en emissiearme machines. Zo had Van Werven een primeur met zijn elektrische Ahlmann en voegde het bedrijf een elektrische shovel en kraan toe aan het wagenpark. Met stikstoffilters wordt ook veel uitstoot voorkomen.

2021 wordt een feestjaar

Elke vijf jaar viert Van Werven zijn jubileum met een open dag voor belangstellenden. Dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten, de open dag gaat helaas niet door. Cor van Werven: “In 2021 gedenken we ons 75-jarig jubileum een jaar lang. Er staat een speciale jubileumwebsite online, waarop we terugblikken en vooruitkijken. Ook presenteren we aan het einde van dit jaar diverse jubileumvideo’s die de verbindingen door de tijd tonen.”

Bezoek onze jubileumwebsite
Shovel over de jaren heen

Bedrijfsprofiel

Van Werven is een veelzijdige dienstverlener op het gebied van infra & recycling. We werken dagelijks aan een duurzame infrastructuur, recycling (circulaire economie) en een vruchtbare bodem. Uitgedaagd door de maatschappij en onze klanten, zoeken én vinden we al 75 jaar nieuwe verbindingen. Daar hebben we onze veelzijdigheid aan te danken. We zijn een familiebedrijf met korte lijnen en kunnen snel schakelen. We werken volgens onze kernwaarden: ondernemend, slagvaardig, dienstbaar, betrokken en puur. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn we inmiddels vanuit zeventien locaties actief in binnen- en buitenland.

Als gespecialiseerde dienstverlener zetten we in op lokale en bovenregionale projecten op het gebied van grondwerken, weg- en waterbouw, bosbouw, woning- en utiliteitsbouw, afvalinzameling en recycling, transport, biomassa en kunststofrecycling. Met deze activiteiten bedienen we particulieren, MKB bedrijven, overheden, infra- en bouwaannemers en industriële bedrijven op het gebied van energie- en kunststofproductie.

Onze kernwaarden

Ondernemend, slagvaardig, eerlijk, betrokken en puur. Een aantal jaar geleden zijn deze kernwaarden door directie en management zorgvuldig vastgesteld. Deze waarden passen nog steeds bij Van Werven. Hier staan we voor.


Gedreven door ambitie zoeken we continu naar betere oplossingen zonder de échte bedoeling uit het oog te verliezen. We werken hard, zijn voortdurend in beweging en vinden telkens nieuwe verbindingen waaraan we onze veelzijdigheid te danken hebben.

Aandelen Van Werven volledig naar derde generatie

Familiebedrijf Van Werven bestond in december 2020 75 jaar. Oud-directeur en aandeelhouder Jan van Werven grijpt het moment aan om zijn aandelen over te dragen aan de derde generatie. Het is het einde van een tijdperk waar Jan dankbaar op terug kijkt. Woensdag 23 december werd de akte notarieel ondertekend.

De belangrijkste pijler bij de aandelenoverdracht was de continuïteit van het bedrijf. De overdracht is gerealiseerd door enkele onderdelen over te dragen. Onderdeel van de transactie is het windmolenpark in Hattemerbroek. Ton van der Giessen, CEO, licht dit toe: “Dit trekt geen wissel op onze onderneming. Daarnaast is Jan als individu touwtrekker geweest van dit initiatief. Hij zal de komst van het windmolenpark dan ook continueren. Door samen te werken, blijven we als Van Werven gebruikmaken van de groene energie die hieruit voortkomt.”

Aandelen overdracht

Bestuurlijk organogram

Organogram
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Organogram Boom
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Het duurzaamheidsverslag 2020 van de Van Werven bedrijven is het negende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2019 terug kijken.

20122013201420152016201720182019