03. Planet

Lees meer

CO2-prestaties in 2020

‘Wij dragen het rentmeesterschap. Ik zie onze generatie als een transitiegeneratie met oog voor de dag van morgen. Dat moeten we doen met elkaar, met overheden, met onze klanten. Er is heel veel toekomst te verzilveren!’

We begonnen dit verslag met bovenstaande woorden. Ze komen recht uit ons hart. Wij dragen het rentmeesterschap. Dat is de reden dat we kringlopen willen sluiten, elektrisch materieel aanschaffen en oog hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij onze recyclingactiviteiten besparen we al jarenlang veel meer CO2 dan we produceren. Tegelijkertijd kunnen wij onze business niet uitvoeren zonder het produceren van CO2. We hebben diesel en elektriciteit nodig om te werken aan een duurzame infrastructuur, om te recyclen en om een vruchtbare bodem te realiseren.

Het corona-effect

In 2020 bespaarde Van Werven 13,3 keer meer CO2 dan het produceerde.* Een resultaat om trots op te zijn, maar het is minder dan in 2019: toen was die factor 14,1. Het is een direct gevolg van de coronacrisis. In maart 2020 stagneerde de afzet van onze eindproducten als gevolg van de eerste grote coronalockdown. Ook de lage olieprijs werkte niet in ons voordeel. Die omslag kwam zo abrupt, dat we niet meer wisten waar we met onze producten heen moesten. Dat geeft de instabiliteit van dit circulaire businessmodel weer. We huurden een groot parkeerterrein om extra opslagcapaciteit te creëren. Op het hoogtepunt – of eigenlijk dieptepunt – stonden hier 5.000 big bags met schone grondstoffen te wachten op een nieuwe bestemming. Omdat we in 2020 meer kunststof op voorraad hadden** – en dus minder kunststof verkochten – bespaarden we minder CO2 in 2020.

Het effect van grondstofrecycling is hiermee in een oogopslag duidelijk. Afgedankte kunststoffen hoeven niet te worden verbrand, wat de eerste besparing is. Het proces van recyclen van kunststof veroorzaakt bovendien maar een fractie van de CO2-uitstoot in vergelijking tot het delven en bewerken van olie. Het wankele evenwicht tussen vraag en aanbod van secundaire grondstoffen blijft een uitdading.

* In maart 2021 haalden we de laatste big bags op het voorraadterrein weg. Gelukkig veranderde de markt en vonden we nieuwe wegen voor de afzet.

** Hoe komen we tot deze cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen maken we gebruik van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. De getallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die nodig is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

Voorraad Big Bags
214.672 ton
CO2 bespaard
Kunststof 181.394 ton
Groenafval 9.768 ton
Houtchips 6.266 ton
Bouw- en sloopafval 5.721 ton
Papier en Karton 4.084 ton
Bedrijfsafval 3.184 ton
Afvalhout 2.293 ton
Puin 1.269 ton
Glas 593 ton
16.201 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 13.115 ton
Elektriciteit 3.087 ton
Elektrisch

Duurzaam materieel: daar krijgen we energie van!

Duurzaamheid is onderdeel van ons DNA. Ook in de infrabranche pakken wij kansen om te investeren in duurzaam materieel. De oplossing varieert: van emissieloze oplossingen zoals elektrisch of waterstof aangedreven motoren tot emissiearme of hybride motoren. Natuurlijk is verduurzaming bittere noodzaak. We moeten werk maken van een zo laag mogelijke uitstoot. Tegelijkertijd is het gaaf om techniek te gebruiken nieuwe, échte oplossingen te vinden. Daar krijgen we energie van bij Van Werven!

Volgens Van Werven vormen elektrisch aangedreven machines vooral in het lichtere segment een mooie oplossing. Harry Hertsenberg, directeur infra: “Praktische zaken als het opladen van accu’s, het transport van de machine en de vaak relatief korte inzettijden, bieden ons hierbij de flexibiliteit die we gewend zijn van de standaard door diesel aangedreven machines.”

Emissiearme oplossingen

Van Werven breidt langzaamaan het wagenpark uit met elektrische machines, maar er zijn meer duurzame oplossingen. Op een project in Utrecht verhuurt Van Werven bijvoorbeeld zijn nieuwe Mecalac met Stage V-motor, HVO 100-brandstof en een stikstoffilter. Richard van Leeuwen, vestigingsmanager Van Werven: “Met deze combinatie is de emissie nihil.”

Lees hier meer over deze emissiearme oplossing

Ahlmann AZ 95 electric

Op 28 september 2020 startte de Ahlmann AZ 95 electric – ’s werelds eerste volledig elektrische zwenklader – op een project in Amsterdam. Samen met Ahlmann Nederland bouwde Van Werven een diesel aangedreven AZ 95 om in een volledig elektrisch exemplaar.

De eerste onderzoeksresultaten geven aan dat de AZ 95 electric op geen enkel vlak onderdoet voor de traditionele Ahlmann AZ 95. De elektrische Ahlmann stoot nul procent stikstof en CO2 uit. Daarnaast is de elektrische machine sterker en maakt deze tijdens werkzaamheden nauwelijks geluid. In tegenstelling tot machines met een draaiende dieselmotor is de AZ95 electric in stilstand zelfs helemaal niet hoorbaar. Ook verbruikt de elektrische AZ 95 alleen het gevraagde vermogen. Hierdoor ligt het rendement hoger en is er geen sprake van verspilling.

Volvo L25 electric

Deze machine behoort tot de eerste twee elektrische Volvo compact machines in Nederland. De machine beschikt over hetzelfde vermogen als een diesel aangedreven wiellader, maar werkt stiller, schoner en comfortabeler. Dit creëert nieuwe mogelijkheden in bijvoorbeeld stedelijke gebieden en in de buurt van geluidsgevoelige locaties. De Volvo L25 wordt ingezet op GWW-projecten waar emissieloos werken een eis vormt.

Limach 18.2 electric

In augustus 2020 ontvingen we de volledig elektrische Limach minikraan. Machinist Bastiaan Broers werkt regelmatig op de nieuwe kraan: “Het is heel vernieuwend. De machine is lekker stil. Dit brengt voordelen met zich mee, bijvoorbeeld in de communicatie met de grondwerker. We kunnen gewoon overleggen zonder dat ik eest mijn machine uit moet zetten. Dat maakt het werken ook veiliger. Anderen kunnen mij gemakkelijk waarschuwen, bijvoorbeeld als ze achter me langs willen rijden. Daarnaast is het prettig dat omstanders geen uitlaatgassen van mijn machine meer inademen.”

Adrie Dekker

De machinewereld verduurzaamt. Wat doet dit met de eigen Technische Dienst van Van Werven?

Adrie Dekker, Manager Technische Dienst:

“Bij de bouw van elektrisch materieel wordt gebruikgemaakt van nieuwe technieken. Dat brengt voor de Technische Dienst natuurlijk automatisch veranderingen met zich mee. Om aan elektrische machines te mogen werken, moet je beschikken over certificering van de NEN 9140. Hiervoor volgden Harold Schutte en Sjaak Kea een training. Ze leerden op die training onder andere welke elektrotechnische handelingen nodig zijn en welke wettelijke verplichtingen er bestaan. Als je dat soort procedures niet nakomt, kan het werken aan elektrische machines en voertuigen gevaren met zich meebrengen. Verder blijft het uiteraard belangrijk om de noodzakelijke bescherming (een bril, handschoenen en speciaal gereedschap) te gebruiken.”

Hoe zie je de toekomst van de Technische Dienst?

“We zijn in het digitale tijdperk aangekomen. Om volledig digitaal te kunnen werken, moeten we de komende tijd nog een aantal stappen zetten op het gebied van ICT. Een van onze doelstellingen is het analyseren van informatie. Straks willen we beter meten wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Daarnaast staat een verbouwing van de werkplaats in Oldebroek op onze planning. Met het huidige machine- en voertuigenpark voldoet de grootte van deze werkplaats niet meer. We zijn behoorlijk uit ons jasje gegroeid en bekijken mogelijkheden om te verbouwen en uit te breiden.”

Stikstoffilter

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, het is een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001
 • Erkenningsregeling Oud papier en Karton
  Certificaat OPK

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Lidmaatschap PRE
 • Lidmaatschap PCEP
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
Heicom Logo

Groen is altijd een échte oplossing

Het klimaat verandert, we hebben te maken met heftigere buien en meer zomerse hitte. Heicom, het dochterbedrijf van Van Werven, zet zich volop in voor het vergroenen van de omgeving. Als producent van bodemverbeteraars en substraten zorgen zij ervoor dat de meest uitdagende omgevingen groen worden of groen blijven. Vergroening van steden en openbare ruimtes draagt ook bij aan de luchtkwaliteit. Bomen zijn effectieve luchtfilters: ze filteren gemiddeld 100 gram fijnstof per jaar. De vraag naar vergroening neemt om bovenstaande redenen toe.

Steden vergroenen

Marcel Straatman van Heicom: "De vraag naar onze substraten wordt steeds groter, met name in het westen. Steden zijn bewust bezig met vergroenen op een duurzame en klimaatbestendige manier. Projecten worden steeds complexer. Groenoplossingen in stedelijke gebieden worden ook steeds vaker gecombineerd met watermanagement. Hemelwater wordt opgevangen in de plantplaatsen. Vanwege het grote belang van bomen en groeiplaatsen krijgen bomen ondergronds letterlijk de ruimte en stijgt het aantal kuubs per boom."

Amstelstation

Complexe recepturen

Door de complexer wordende projecten worden ook de recepturen van substraten gecompliceerder. Straatman: "Met gerichte vragen van klanten naar zaken als het vochtbergend vermogen of juist de waterdoorlatendheid van substraten, ziet Heicom een groeiende vraag naar klantspecifieke kwaliteitssubstraten. Een voorbeeld is het Amstelstation in Amsterdam. Daar hebben we bosgrond nagebootst met verschillende lagen van onze Bomengrond, waarbij het organischestofgehalte bovenin rijker was dan onderin. Klanten vragen maatwerk met specifieke waarden van eindproducten. Om aan de eisen te kunnen voldoen, gebruiken we meer toevoegingen van meststoffen, bodemstimulanten en klei. De recepturen worden niet alleen complexer, ze nemen ook toe in aantal en volume. De tijd dat er alleen standaardproducten werden afgenomen, is nu echt voorbij."

Uitbreiden

Om aan de vraag te kunnen voldoen, zal Heicom in 2021 uitbreiden in zowel de productiecapaciteit als de opslag. Heicom opent in 2021 een nieuwe vestiging in ’s Graveland, omdat er in het westen een flinke toename is in de vraag naar hoogwaardige substraten. Daarnaast is Heicom in 2020 begonnen met het uitbreiden van de hoofdproductielocatie in 't Loo-Oldebroek met een extra bedrijfshal. Deze extra bedrijfshal wordt in 2021 opgeleverd.

Nieuwe overkapping
Eindejaarsgift

Eindejaarsgift voor goede doelen

Van Werven maakt sinds een aantal jaar de keuze om geen relatiegeschenken te versturen rondom de feestdagen, maar dit geld te schenken aan enkele goede doelen. Een van onze kernwaarden is betrokkenheid en daarom vragen directie en aandeelhouders aan alle medewerkers om goede doelen aan te dragen. Ook in 2020 is hier met enthousiasme gehoor aan gegeven.

Van Werven gaf dit jaar aan tien doelen een geldbedrag: het Ronald McDonaldhuis in Groningen, de Prostaatkanker Stichting, Stichting Terre, Toon Hermans Huis Dronten, De Wijkwieg, Transplantatiefonds UMCG Groningen, Kanjerketting, Wycliffe Bijbelvertalers, Stichting Still Fotografie en het Bartiméus Fonds. Vanwege het coronavirus was het dit keer niet mogelijk om een gezamenlijke uitreiking te organiseren. Daarom gingen de medewerkers die het goede doel hadden aangedragen, zelf op pad om een cheque te overhandigen. Henk van Werven droeg het Ronald McDonaldhuis aan en vertelt: “We wilden sowieso nog eens terug om de vrijwilligers te bedanken voor hun goede zorgen in de tijd dat wij in het huis verbleven. Het was mooi om de cheque zelf te overhandigen en om te zien hoe blij verrast ze waren door het bedrag.”

Van Wilson

Ontwikkelingen Plastic Recycling in Europa

Het thema plastic recycling stond in 2020 volop in de picture. We openden een nieuwe recyclinglijn in Biddinghuizen, ontvingen de staatssecretaris en waren te zien op NPO 2. Tegelijkertijd nam de coronacrisis een hoop problemen (of liever: uitdagingen) met zich mee die onder de aandacht werden gebracht.

"Als alles alleen maar recyclebaar is, maar niemand maakt producten van recyclaat, dan wordt er niets gerecycled!’ Deze spreuk zou zomaar op een tegeltje in de keuken bij Ton van der Giessen kunnen hangen."

Deze spreuk zou zomaar op een tegeltje in de keuken bij Van der Giessen kunnen hangen. Het geeft precies het probleem van de huidige kunststofmarkt weer. Er wordt ingezet op volledige recycling, maar slechts enkelen gebruiken het recyclaat in nieuwe producten, waardoor de afname beperkt blijft. Ton: “Wij zijn voorstander van een nieuwe strategie; de verplichting om recyclaat toe te passen in nieuwe plastic producten. Recycled Content noemen we dat. De komst van staatssecretaris van Veldhoven en onze bijdrage aan het tv-programma De Monitor helpen ons in onze lobby om dit te realiseren.

Ons primaire doel? Secondaire grondstoffen!

Een belangrijke vraag is: hoe ga je recycled content toepassen? Ton: “Je kunt secundaire grondstoffen op twee manieren toevoegen aan het productieproces van plastic producten. De eerste manier is het toevoegen van secundaire grondstoffen in de laatste fase van het productieproces van primaire grondstoffen. Dan is verderop in de keten alles ondervangen. Gelukkig zien de producenten van primaire grondstoffen ook het belang van circulariteit én het ontzorgen van hun afnemers. Een tweede manier is het direct afleveren van secundaire grondstoffen aan de producent van plastic producten, die vervolgens een mengsel maakt van primair en secundair materiaal. De verwachting is dat beide oplossingen zullen worden toegepast. Dan blijft alleen de vraag nog over wie voldoende volume kan aanleveren aan beide partijen. En daar heeft Van Werven weer een oplossing voor!

Elk nadeel heeft z’n voordeel

De coronacrisis brengt een hoop problemen met zich mee, maar biedt ook kansen. Ton: “Het feit dat het anders moet, wordt nog eens benadrukt. We zien de positieve effecten op luchtkwaliteit en beseffen ons dat we bewuster met de wereld moeten omgaan. Daardoor komen dit soort initiatieven in een extra stroomversnelling.”

The Ocean Cleanup en Van Werven geven Wilson tweede leven

Systeem 001, ook bekend als Wilson, het eerste systeem dat The Ocean Cleanup inzette om de plastic soep te bestrijden, is uit de oceaan gehaald in 2018. De organisatie geeft Wilson in samenwerking met Van Werven Plastic Recycling een welverdiend tweede bestaan.

Van Werven werkt mee aan NPO 2-programma De Monitor
Van Werven werkt mee aan NPO 2-programma De Monitor

Het tv-programma De Monitor besteedde maandagavond 8 juni aandacht aan plastic recycling. De reportage is gericht op de grote voorraden plastic die staan te wachten om te worden hergebruikt. Van Werven werkt mee aan dit programma, dat op maandagavond 8 juni om 22.15 te zien was op NPO 2.

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft startsein voor nieuwe sortering
Staatssecretaris Van Veldhoven geeft startsein voor nieuwe sortering

Tijdens haar bezoek aan Van Werven heeft staatssecretaris Van Veldhoven een nieuwe sorteerinstallatie voor plastic afval in werking gezet. Met de nieuwe installatie kan het plastic afval van onder meer milieustraten worden gesorteerd op 24 verschillende soorten plastic.

Van Werven recyclet met groene stroom
Van Werven recyclet met groene stroom

Tweeduizend zonnepanelen sieren de daken van Van Werven Plastic Recycling in Biddinghuizen. Met de groene stroom wordt in de recyclinghallen uit plastic afval een nieuwe grondstof geproduceerd.

Rondleiding Biddinghuizen

In de week van de Duurzaamheid gaven we online een exclusieve rondleiding over onze plastic recyclinglocatie in Biddinghuizen. We lieten de kijkers zien hoe van hun afgedankte tuinstoel weer een hoogwaardige grondstof wordt gemaakt. De video bereikte meer dan 20.000 kijkers en draagt op die manier bij aan de bewustwording onder consumenten.

Windmolens

Symbolische start aanleg windmolenpark Hattemerbroek

Initiatiefnemer Jan van Werven zette in 1997 de eerste ideeën op papier voor het windmolenpark. “Na 22 jaar van papierwerk, meedenken van de omgeving en aanpassingen, is het plan nu volledig goedgekeurd en kan de bouw starten, de symbolische start is een behoorlijke mijlpaal”, aldus Jan van Werven op 17 april 2020.

Duurzame energie voor 11.000 huishoudens

De vier windturbines van leverancier Vestas die langs de N50 bij Hattemerbroek verrezen, hebben een tiphoogte van 150 meter en een ashoogte van 90 meter. Jaarlijks wekken de turbines voldoende duurzame energie op voor het verbruik van 11.000 huishoudens. “Ik ben blij met de duurzame energie die de windturbines opwekken. Ook in Oldebroek moeten we zorgen voor evenveel duurzame opwek als verbruik. Met de turbines komen we weer een stap dichter bij een klimaatneutraal Oldebroek. Door inwoners van Hattemerbroek en omgeving de mogelijkheid te bieden financieel te participeren, worden niet alleen de lasten maar ook de lusten gedeeld. Belangrijk voor het draagvlak van dit soort ingrijpende projecten”, aldus wethouder Bob Bergkamp.

Particulier eigendom

Bijna 25 jaar geleden startte familiebedrijf Van Werven met de procedures voor de ontwikkeling van dit windmolenpark. Jan van Werven, in die tijd directeur van het bedrijf, was altijd al kartrekker van dit groene project. In december 2020 droeg de oud-directeur zijn aandelen over aan de derde generatie. Onderdeel van deze transactie was het windmolenpark, dat nu particulier eigendom is van Jan van Werven.

Van Werven kijkt tevreden terug op de rol die het familiebedrijf speelde in de realisatie van dit windmolenproject. De vier windmolens produceren de komende 25 jaar meer duurzame energie dan het bedrijf zelf nodig heeft.

Windmolenpark Hattemerbroek produceert eerste duurzame energie

Op donderdagmiddag 3 juni 2010 drukten Jan van de Wiel (projectcoördinator) en Jan van Werven (initiatiefnemer en eigenaar) op de startknoppen van windmolens Faith, Hope, Love en Peace. Zo kwam er voor het eerst beweging in de rotorbladen van windmolenpark Hattemerbroek.

“Een prachtige nieuwe mijlpaal op deze zonnige dag”, vertelt Jan van de Wiel, projectcoördinator van het windmolenpark in Hattemerbroek. “Vandaag produceerden de vier windmolens na anderhalf jaar bouwen hun eerste duurzame stroom. Door een late oplevering van de exportkabel liep dit moment wat vertraging op, maar gelukkig is dat inmiddels een gepasseerd station. We zijn blij dat alles naar behoren werkt.”

Lees meer
Plastic recycling

Wij slopen circulair

De maatschappij verandert in rap tempo naar een circulaire economie. We zien gelukkig steeds meer mogelijkheden om producten opnieuw te gebruiken in plaats van primaire grondstoffen in te zetten. Die trend zien we ook in het sloopwerk. We zijn al jaren bezig om onze uitgaande sloopmaterialen volledig te recyclen, maar anno 2020 gaat onze ambitie verder. Wij slopen circulair.

Van Werven heeft in 2020 volop ingezet op duurzaam slopen. Niet alleen is onze werkwijze altijd gericht op circulair slopen, ook schaften we een elektrische slooprobot aan om ons werk nauwkeurig, duurzaam én veilig voor onze medewerkers uit te voeren.

Slopen van een kippenschuur
Kippenschuur vol circulaire kansen

Toen we dit viertal kippenschuren in Hulshorst gingen bekijken, zagen we direct kansen. Het gebouw was relatief makkelijk te demonteren en de materialen waren in goede staat. Uiteindelijk is 95 procent van de schuren hoogwaardig hergebruikt.

Sterk staaltje
Sterk staaltje circulariteit

Begin februari demonteerde Van Werven een bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad. De staalconstructie is volledig hergebruikt door staalbedrijf HJ Polinder te Nunspeet. Een mooi voorbeeld van circulariteit in de praktijk.

Het duurzaamheidsverslag 2020 van de Van Werven bedrijven is het negende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2019 terug kijken.

20122013201420152016201720182019