05. Doelen

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen 2020

Hebben we de gestelde doelen voor 2020 behaald en wat zijn de doelen die we in 2021 willen bereiken? Deze twee vragen worden per thema (people, planet en profit) beantwoord. Aan de hand van deze doelstellingen wordt duidelijk waar Van Werven prioriteit aan geeft.

People

People

Intensieve veiligheidscampagne starten

Van Werven heeft het thema veiligheid in 2020 hoger op de agenda gezet. We introduceerden dat jaar onder meer nieuwe toolboxposters. Door het gebruik van minder tekst en meer beeld wordt in een oogopslag duidelijk waar we aandacht voor vragen. In 2020 maakten we het ook mogelijk om bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties te melden in een app (zie People). Maar cijfers liegen niet. Met een IF-rate van 5,5 in 2020 zijn we tekortgeschoten in onze doelstelling (minimaal 4,5). Dit is niet alleen vervelend voor de statistieken, maar bovenal voor de medewerkers die te maken hebben gehad met een ongeval. In dit verslag lees je bijvoorbeeld het verhaal van Henk van der Weide, die tijdens werkzaamheden in een rioolsleuf ernstig gewond raakte.

In 2021 starten we daarom met een intensieve veiligheidscampagne. We geven veiligheid opnieuw de hoogste prioriteit en zullen in alle lagen van het bedrijf actief inzetten op veiligheidsbewustzijn. Niet alleen bij Van Werven zijn we ons ervan bewust dat we nóg veiliger kunnen en moeten werken. Ook onze opdrachtgevers vinden dit. De markt heeft een instrument ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn te meten: de veiligheidsladder. Vanaf 2022 wordt er van opdrachtgevers en opdrachtnemers verwacht dat ze zich laten certificeren. Van Werven zet in 2021 al zijn eerste stappen op deze ladder. Met ons VCA en GPI richten we ons op de ‘harde’ kant van veiligheid, zoals regels, procedures en documenten. Met de veiligheidsladder in de hand gaan we ons richten op onze houding en gedrag tegenover veiligheid: de veiligheidscultuur.

Concrete doelen
 • IF rate: jaarlijks lager dan 4,5
 • Veiligheidscampagne voeren in 2021
 • Invoeren veiligheidsladder trede 2
HRM zet in op duurzame inzetbaarheid

De veiligheid van onze mensen is zeer belangrijk, maar minstens net zo belangrijk – en daarmee samenhangend – is gezondheid. In 2020 onderging een groot deel van onze medewerkers een PAGO-onderzoek (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij een groot aantal medewerkers de fysieke gesteldheid/fitheid verbeterd moet worden. Wij zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle medewerkers – en met name collega’s met fysiek zwaar werk – fit en gezond hun pensioen kunnen halen (duurzame inzetbaarheid). Dit betekent dat we vroegtijdig in gesprek moeten gaan met mensen die hun beroep niet tot het pensioen kunnen volhouden en hen mogelijkheden kunnen bieden tot omscholing. In 2021 staan duurzame inzetbaarheid en een gezonde leefstijl daarom hoog op de agenda. We willen een gezonde leefstijl stimuleren middels informatie, maar nodigen onze medewerkers ook uit om mee te doen aan sportieve activiteiten, we bieden cursussen aan om te stoppen met roken en hebben een eigen sportkledinglijn.

Concrete doelen
 • Het opstarten van een duurzame inzetbaarheidsprogramma met als doel fitte, gezonde en tevreden medewerkers (behouden)
 • Medewerkers tevredenheidsonderzoek houden onder alle medewerkers
Uitdagingen op de arbeidsmarkt

Wij zien het als een mooie uitdaging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden binnen Van Werven. Daarom zoeken we continu naar geschikte kandidaten. Onze plastic recyclingactiviteit biedt volop kansen. In 2019 ging een zevental Zweedse statushouders aan de slag op onze vestiging in Zweden. Inmiddels hebben enkelen een vast contract gekregen. In 2020 kwam Nick Gosman in dienst. Nick deed mee aan het traject ‘toekomst in de techniek’ en liet zich omscholen van fitnessinstructeur tot monteur.

We zien niet alleen uitdagingen in social return, maar we lopen ook tegen maatschappelijke problemen aan. Er zijn in Nederland meer vacatures dan werklozen, tegelijkertijd is er weinig aanwas in de bouwsector. Binnen Van Werven gaat een deel van onze vakmensen met (vervroegd) pensioen, terwijl we aan de voorkant jonge medewerkers weer opleiden tot volleerd vakman of vakvrouw. Samen met de AB Vakschool wil Van Werven in 2021 mensen de kans bieden om een nieuw vak te leren; de bouwsector in! In 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd, vanaf 2021 wil Van Werven op deze manier werk maken van de toekomst van toekomstige vakmensen.

Concrete doelen
 • Mensen een kans bieden via social return
 • Vijf nieuwe vakmensen aannemen via de vakschool
Verantwoording doelen 2020

Van Werven stelde zichzelf ten doel om in 2020 een IF-rate van 4,5 of lager te realiseren. Dit doel is helaas niet behaald. Met een IF-rate van 5,5 zijn we tekortgeschoten in deze doelstelling. De HRM-afdeling voerde in 2020 met succes het rookbeleid in. Zij stelde zich daarnaast tot doel om cursussen aan te bieden en het percentage rokende medewerkers omlaag te brengen. De cursus is gedurende het hele jaar aangeboden en wordt nog steeds aangeboden. Op het gebied van social return is Van Werven nog steeds actief. We zijn continu in gesprek met gemeenten in binnen- en buitenland om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Ga naar 02. people

Planet

Van Werven wil verduurzamen

Van Werven wil meer energie produceren dan dat het verbruikt. Dat doel moet in 2021 gerealiseerd zijn. Het familiebedrijf heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. In 2020 startten de werkzaamheden voor de realisatie van windmolenpark Hattemerbroek. Deze vier windmolens zullen jaarlijks zo’n 14 mW elektriciteit produceren. Eind 2020 droeg Jan van Werven zijn aandelen over aan de derde generatie. Onderdeel van de overdracht was het windmolenpark, dat nu in handen is van Jan van Werven. Het bedrijf Van Werven gaat de GVO (Garantie van Oorsprong) groencertificaten afnemen van het windmolenpark zodra het in 2021 in bedrijf is gesteld. In 2020 werden de eerste elektrische machines geleverd. Van Werven zal ook in 2021 investeren in technologie, om zo de duurzame ontwikkeling in de branche te bevorderen. We verduurzamen door de nieuwste machines met de schoonste motoren aan te schaffen, door stikstoffilters op machines te bouwen en door in elektrische machines te investeren.

Concrete doelen
 • Energieneutraal in 2021
 • Actief inzetten op verduurzaming
Groen is altijd een échte oplossing

De vraag naar vergroening neemt toe (zie Planet). Heicom is in 2020 begonnen met het uitbreiden van zijn productiehal in ’t Loo-Oldebroek én heeft plannen om uit te breiden richting midden-Nederland. De hoofdproductielocatie van Heicom in 't Loo-Oldebroek heeft niet genoeg capaciteit om de komende tijd de doorlopende groei van tien procent aan te kunnen die Heicom de afgelopen jaren heeft gezien. In 's-Graveland heeft het bedrijf een geschikte locatie gevonden voor extra productiecapaciteit. Deze vestiging zal in 2021 in gebruik worden genomen. Heicom zal daarnaast in 2021 investeren in complexere recepturen. De vraag naar klantspecifieke kwaliteitssubstraten groeit namelijk, men wil meer vochtbergend vermogen of juist betere waterdoorlaatbaarheid. Dit vraagt wellicht om vernieuwde technieken, waar Heicom in zal investeren.

Concrete doelen
 • Meer productiecapaciteit om zo bij te dragen aan groene projecten
 • Investeren in complexe recepturen
Verantwoording doelen 2020

Van Werven wilde in 2020 toewerken naar een energieneutraal bedrijf. Er zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet, met onder andere de bouw van het windmolenpark. Mede hierdoor kijkt Van Werven positief naar 2021, wanneer het bedrijf volledig energieneutraal wil zijn. Van Werven is en blijft betrokken bij diverse brancheorganisaties, die duurzaamheid en circulariteit bevorderen. Daarnaast is het bedrijf zelf actief aan het lobbyen, bijvoorbeeld in het transitieteam kunststoffen. Van Werven wilde in 2020 meer grip krijgen op grondstoffen, door partnerships aan te gaan en nieuwe vestigingen te openen. Door de effecten van COVID-19 en de lage olieprijs is er een overschot aan recyclaat ontstaan in de plastic markt. Dit heeft de ambities voor verdere uitbreiding on hold gezet in 2020. We wilden daarnaast via licenties plastic recycling buiten de EU brengen. Hierin hebben we een eerste stap gezet. Met een partij in Zuid-Afrika is een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van onze plastic recyclingtechniek. Deze Zuid-Afrikaanse partner wil daarin investeren zodra de nationale en provinciale funding hiervoor is afgerond. Verder stelden we in ons vorige verslag dat we innovaties willen doorvoeren in het sorteerproces, voor een verdere groei van het upcycle percentage. Innovatie is noodzakelijk voor de verdere professionalisering van de recycling industrie. Voor Van Werven heeft dit een dagelijks terugkerende aandacht. Het zijn soms kleine stapjes, maar daarmee kruipen we steeds dichter naar 100% hergebruik voor diverse afvalstromen die wij verwerken.

Tot slot stelden we ons in de vorige editie tot doel om bestaande, natuurlijke grondstoffen in te zetten voor bodemverbetering. Biodiversiteit wordt steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor het evenwicht in de natuur. Bodemverbetering speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Niet in de brand, maar op het land’, is de visie die Van Werven daarbij heeft. Subsidiesystemen blokkeren echter nog regelmatig deze visie en maakt het verbranden van enkele biomassa stromen economisch interessanter dan composteren. Door zowel de energetische waarde als de biologische waarde maximaal uit groenafval te halen, bedienen we evenwichtig beide afzetsegmenten en realiseren we continuïteit voor deze - voor Van Werven en zijn afnemers - belangrijke activiteit.

Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Van Werven brengt al sinds 2012 een duurzaamheidsverslag uit en telkens weer staat bij profit een woord centraal: continuïteit. Dat is niet zomaar. We zijn een familiebedrijf en sturen op de lange termijn. Winst is geen doelstelling, maar een voorwaarde voor continuïteit. De financiële middelen die hieruit voortvloeien, investeren we in nieuwe initiatieven, die grote bijdragen leveren aan de circulaire doelstellingen. Bovendien bieden we hiermee continuïteit aan de medewerkers en biedt het kansen om een verschil makende rol op te pakken in de maatschappij.

De aannemerij maakt serieus werk van de verduurzaming van hun activiteiten. Van Werven zal in 2021 hierin een onderscheidende rol pakken. We zien het als een absolute must om te investeren in technologie. Ondanks de effecten van COVID-19 was ook 2020 voor Van Werven een jaar dat met een positief resultaat kon worden afgesloten. De afval activiteiten waren nog nooit zo druk geweest door alle opruimacties tijdens de eerste lockdown. Voor plastic recycling was het een moeilijk jaar. Grote voorraden recyclaat bleven staan door een overschot in de plastic markt en primaire en secundaire grondstoffen. De Infra-activiteiten liepen ondanks de stikstofproblematiek in Nederland goed door. Ook Biomassa en Heicom lieten wederom een gezond resultaat zien in 2020.

Verantwoording doelen 2020

Dat continuïteit het belangrijkst is voor alle aandeelhouders, bleek toen Jan van Werven besloot zijn aandelen over te dragen aan de derde generatie. De aandelen overdracht is gerealiseerd door ondermeer het in aanbouw zijnde windmolenpark in Hattemerbroek aan hem over te dragen. Vanaf de start van het project was het reeds zijn ‘kindje’ en zo kan hij er nog jaren van genieten. Daarmee werd geen beslag gelegd op financiële middelen van het bedrijf wat het bedrijf zou kunnen beperken in zijn verdere ontwikkeling. Ook Jan van Werven zelf was blij met deze constructie: “De continuïteit van Van Werven is voor mij écht het belangrijkst”.

Van Werven Infra & Bouwstoffen legde in 2020 de focus op maatregelen die stikstof uitstoot reduceren. Dankzij de aanschaf van elektrische machines en NOx-filters, helpt Van Werven de stikstof doelstellingen realiseren voor zijn opdrachtgever en dragen we bij aan de continuïteit van projecten in Nederland. Afvalinzameling & Recycling focuste op natuurlijke groei en specifieke klantacquisitie. Het afgelopen jaar groeide het salesteam en nam de omvang van het werkgebied toe. Tegelijkertijd namen de kosten voor het verwerken van het ingezamelde afval toe, waardoor er prijsverhogingen richting de klanten werden doorgevoerd. Mede door de COVID-19 opruimeffecten groeide de omzet van Afvalinzameling & Recycling in 2020.  Heicom wilde uitbreiden en deed dit met het vergroten van de vestiging in Oldebroek en een nieuwe locatie in ’s Graveland. Voor Van Werven Plastic Recycling was het een jaar van consolideren. Door de effecten van corona en de historisch lage olieprijzen zijn de investeringen doorgeschoven naar het jaar 2021 en is er vooral gestuurd op EBITDA en het continueren van de zorgvuldig opgebouwde inzamelstructuur voor grof plastic afval.

Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2020 van de Van Werven bedrijven is het negende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2019 terug kijken.

20122013201420152016201720182019