04. Profit

Lees meer

Divisies in cijfers

Omzet

  2016 2017 2018 2019 2020
Omzet (mio) 81 89 94 100 101
Bruto marge (%) 70 72 74 70 70
Totale kosten (mio) 77 84 89 98 99

Omzetverdeling per divisie

  2016 2017 2018 2019 2020
Infra & Bouwstoffen (%) 39 39 35 34 35
Plastic Recycling (%) 32 33 34 34 28
Biobased Products (%) 12 11 12 13 16
Afvalinzameling & Recycling (%) 17 17 19 19 22

Infra en Bouwstoffen

Door de coronapandemie verliep werkelijk alles anders dan anders dit jaar. Van de gesprekken met onze relaties tot en met de tekorten aan grondstoffen in de woningbouw. Het zorgde er ook voor dat de CO2- en stikstofdiscussie wellicht op de achtergrond kwam te staan, maar intern hebben we zeker doorgepakt. Zo hadden we de wereldprimeur van de eerste volledig elektrische Ahlmann laadschop!

Echter, nadat de branche een jaar lang geconfronteerd werd met het PAS-dossier, maakt de aannemerij nu serieus werk van de verdere verduurzaming van hun activiteiten. Van Werven vervulde hierin een vooraanstaande rol en was technisch tot mooie dingen in staat, bleek dit jaar. Zo hebben we diverse elektrische machines aangeschaft en ingezet, hebben we op diverse mobiele machines succesvol een NOx filter toegepast en zien we steeds meer de toepassing van HVO 100 brandstoffen terug. Hierdoor kunnen we als Van Werven maatwerk leveren om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid het hoofd te bieden. Ondanks de vrijstelling tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject is het verder verduurzamen van ons machinepark een absolute must en zullen we ons ook in de nabije toekomst blijven onderscheiden.

Op basis van deze ontwikkelingen doen onze afdelingen Bouwstoffen, Infra projecten en Agro ook goed mee in de markt. Ondanks de lastige marktomstandigheden hebben we ook in deze afdelingen de verduurzaming verder vorm gegeven. Dat veiligheid bij Van Werven Infra hierbij niet op laatste plek komt, wordt wel bevestigd door het feit dat het bedrijfsonderdeel Infra ook de Veiligheidsladder onderschrijft en zich daarin per 1-1-2022 gaat certificeren.

Afvalinzameling & Recycling

2020, het jaar van de ‘kennismaking’ met het coronavirus. Het jaar van aanpassen, afwachten, thuiswerken en grote contrasten. In sommige branches viel alles stil, maar bij Afvalinzameling & Recycling hadden we vooral te maken met drukte.

De particuliere markt groeide enorm. Dit was te zien in een enorme toename van online containerbestellingen, topdrukte op de milieustraten en vanzelfsprekend in onze resultaten. Na een korte afwachtende houding van onze zakelijke klanten, gingen onze werkzaamheden volop door. Het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen voor chauffeurs en werkplekken en het snel realiseren van de mogelijkheid om (grootschalig) vanuit huis te werken, zorgde ervoor dat wij onze dienstverlening goed konden uitvoeren. Dit met als resultaat een gestaag groeiende omzet in 2020.

Dankzij alle collega’s die - in plaats van af te wachten- niet één, maar beide schouders eronder hebben gezet, hebben we ook in 2020 op een efficiënte wijze onze kosten kunnen controleren. De enorme drukte heeft er wel voor gezorgd dat we weinig ‘extra’ initiatieven uitwerkten. We legden vooral onze focus op het verzetten van meer werk met hetzelfde materieel en aantal medewerkers.

De wederom stijgende tarieven voor de eindverwerking van onze deelstromen hebben we ook in 2020 moeten doorberekenen aan onze klanten. In combinatie met de focus op klantbeheer en (klant-)groei en de focus op bronscheiding heeft dit tot een verbetering van het resultaat geleid.

Al met al een bijzonder jaar met een lach, een traan, drukte… en drukte. Een jaar vol mooie resultaten waarin we hebben laten zien dat ‘samen werken aan echte oplossingen’ niet alleen onze slogan is, maar daadwerkelijk de manier waarop we werken.

Biobased Products

In stedelijk gebied is men bewust bezig met vergroenen op een duurzame en klimaatbestendige manier. Hierbij vervullen bomen en groeiplaatsen verschillende belangrijke functies. We zagen in 2020 de vraag naar onze substraten opnieuw toenemen. Om aan de eisen te kunnen voldoen, gebruiken we meer toevoegingen van bijvoorbeeld bodemstimulanten of klei. De recepturen worden niet alleen complexer, ze nemen ook toe in aantal en volume. De tijd dat er alleen standaardproducten werden afgenomen, is nu echt voorbij Heicom heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met veel kennis van grondproducten en substraten. In 2020 heeft Heicom veel producten mogen leveren voor het realiseren van daktuinen. Mede dankzij inspanningen om te komen tot het perfecte substraat. Ook circulariteit speelde een belangrijke rol. Zo zijn er grote partijen lava hergebruikt en uiteindelijk toepast op daken. Heicom heeft met de nieuwe overkapping, voor de locatie t Loo–Oldebroek, meer grip op de kwaliteit van de substraten. De nieuwe locatie in ’s Graveland is actief en wordt al volop ingezet om te voldoen aan de vraag vanuit West Nederland. Voorlopig is Heicom klaar voor de toekomst. Het is een goed vooruitzicht dat we met onze kwaliteitsproducten kunnen blijven bijdragen aan de vergroening van steden.

Digitaliseringsslag Van Werven Biomassa

Van Werven Biomassa b.v. stapte in 2020 over van papieren naar digitale transactiedocumenten. Toeleveranciers, transporteurs, planners en afnemers kunnen alle orders digitaal inzien, zowel tijdens als na de uitvoering van een project. De voordelen voor de klant en onze partners zijn groot. Dankzij deze digitaliseringsslag zijn onze biogrondstoffen continu traceerbaar en geven we maximaal inzicht in de transacties.

Daarnaast zetten we diverse trajecten op om hergebruik van onze biogrondstoffen te vergroten. Het doel hiervan is om organische stoffen terug te brengen in de bodem en reeds vastgelegde CO2 vast te houden, door het vervaardigen van nieuwe producten. Met het besef dat wij zuinig moeten omgaan met de (de inzet van) onze grondstoffen, zullen we ook de komende jaren blijven werken aan de doorontwikkeling van biogrondstoffen.

Plastic Recycling

Voor plastic recycling was 2020 een bijzonder jaar. De effecten van de eerste coronagolf en de historisch lage olieprijzen hadden een grote impact op de afzetbaarheid van het plastic recyclaat. De grondstofprijzen stonden sterk onder druk. Het sluiten van meerdere productiebedrijven – door lockdowns – zorgde voor grote voorraden van zowel primaire als secundaire grondstoffen. Dit resulteerde voor Plastic Recycling in het opslaan van zijn eindproducten en het tijdelijk inkrimpen van zijn productiecapaciteit. Voor deze grote voorraad waren de eigen terreinen te klein en vonden we externe locaties waar duizenden big bags met recyclaat werden neergezet. Dit bijzondere moment grepen we aan om extra aandacht te vragen via politiek en media voor het loskoppelen van de primaire en secundaire grondstoffenmarkt, door het invoeren van een recycled content verplichting op EU-niveau.

Financieel sloot Plastic Recycling het jaar af met een negatief resultaat. Investeringen zijn doorgeschoven naar het jaar 2021 en het management heeft vooral gestuurd op EBITDA. Het hebben van een sterke moedermaatschappij laat ook hier weer zien hoe belangrijk diversificatie van activiteiten kan zijn. In nauw overleg met gemeenten in Nederland en België hebben we de infrastructuur voor het afvoeren van plastic afval in beide landen in stand weten te houden. Met name de import van plastic afval uit andere landen is tijdelijk beperkt tijdens de krimp van onze productiecapaciteit.

Note: Tijdens het schrijven van deze tekst ervaren we in 2021 het tegenovergestelde rond de afzet van recyclaat. Alle voorraden die er in januari nog stonden zijn in het eerste kwartaal alsnog afgezet. De productie draait weer op volle kracht en het oude probleem is weer terug namelijk ‘ waar vinden we genoeg plastic afval om te recyclen?’. In een paar maanden tijd van links naar rechts. Het geeft nog eens duidelijk de onbalans weer in de recyclingmarkt. Er zullen nog de nodige sturingsmaatregelen moeten worden ingevoerd in Europa om stabiliteit te geven en daarmee doelstellingen rond hergebruik van grondstoffen en CO2-besparingen te realiseren.

Het duurzaamheidsverslag 2020 van de Van Werven bedrijven is het negende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2019 terug kijken.

20122013201420152016201720182019