Waar we vroeger dachten dat het aanrijden van vuilnisbelten en stortplaatsen de oplossing was, is de échte oplossing van nu hergebruik. We nemen je mee van onze eerste recyclingvestiging in Oldebroek tot onze plastic locaties door heel Europa.

In 2021 maakten we vijf themavideo's, waarin we terugblikken op 75 jaar Van Werven. 75 jaar vol échte oplossingen!

04. Profit

Divisies in cijfers

Omzet

  2017 2018 2019 2020 2021
Omzet (mio) 89 94 100 101 117
Bruto marge (%) 72 74 70 70 71
Totale kosten (mio) 84 89 98 99 115

Omzetverdeling per divisie

  2017 2018 2019 2020 2021
Infra & Bouwstoffen (%) 39 35 34 35 36
Plastic Recycling (%) 33 34 34 28 31
Biobased Products (%) 11 12 13 16 15
Afvalinzameling & Recycling (%) 17 19 19 22 18

Infra en Bouwstoffen

Door de coronapandemie verliep alles anders in 2021. Van de gesprekken met onze relaties tot en met de tekorten aan grondstoffen in de woningbouw. Het zorgde er ook voor dat de CO2- en stikstofdiscussie op de achtergrond kwamen te staan. Toch pakten we intern door. Zo hadden we de wereldprimeur van de eerste volledig elektrische Ahlmann laadschop!

De branche is een jaar lang geconfronteerd met het PAS-dossier. Inmiddels maakt de aannemerij serieus werk van verdere verduurzaming. Van Werven vervulde hierin een vooraanstaande rol en was technisch tot mooie dingen in staat. Zo hebben we diverse elektrische machines aangeschaft en ingezet, hebben we op verschillende mobiele machines succesvol een NOx filter toegepast en zien we steeds meer de toepassing van HVO 100 brandstoffen terug.

Op basis van deze ontwikkelingen doen onze afdelingen Bouwstoffen, Infra projecten en Agro ook goed mee in de markt. Ondanks de lastige marktomstandigheden hebben we ook in deze afdelingen de verduurzaming verder vorm gegeven. Het boekjaar 2021 laat zowel qua omzet als resultaat een stijging zien. Voor de afdeling verhuur zullen we ons blijven inzetten voor margeverbetering. Hierbij zijn de brandstofkosten, aanschafkosten en het onderhoud van kritische invloed. Om de marktpositie verder te verstevigen in en rond Amsterdam, staan er enkele investeringen op stapel, zoals een grondzuigwagen. Daarnaast willen wij divers elektrische materieel en vrachtwagen inzetten om zodoende al vooruit te lopen op de emissieloze doelstellingen die o.a. gemeente Amsterdam voor 2025 hebben opgelegd.

Afvalinzameling & Recycling

Dit was het tweede jaar met coronabeperkingen. De impact van het virus heeft invloed op het openbare leven en de industrie. Het heeft ook invloed op de vraag naar onze producten en diensten. De ‘opruimwoede’ van 2021 vlakte af, maar de orderportefeuille van onze gemiddelde aannemer is gegroeid. Woningnood – en als gevolg daarvan de verbouwwerkzaamheden van bestaande woningen – leidt tot drukte. We kunnen tot een jaar vooruitkijken qua orders.

Ook dit jaar bleek dat we een gezonde mix hebben van bedrijven en particulieren die gebruik maken van onze diensten. We investeerden in nieuwe auto’s en containers. Ondanks dat moesten we zelfs een enkele keer de markt ‘afremmen’ om dienstverlening te garanderen. Op dat luxeprobleem na, was 2021 dus een zeer positief jaar. De omzet is in 2021 verder gegroeid. We hebben indexeringen aan de afzetzijde doorberekend aan de klant. Dit heeft bij een aantal stromen geleid tot lichte prijsstijgingen. Door de toename van volumes in ons werkgebied en de prijsverhogingen, is onze omzet verder gegroeid.

Biobased Products

In stedelijk gebied is men bewust bezig met vergroenen op een duurzame en klimaatbestendige manier. Hierbij vervullen bomen en groeiplaatsen verschillende belangrijke functies. We zagen in 2020 de vraag naar onze substraten opnieuw toenemen.

Om aan de eisen te kunnen voldoen, gebruiken we meer toevoegingen van bijvoorbeeld bodemstimulanten of klei. De recepturen worden niet alleen complexer, ze nemen ook toe in aantal en volume. De tijd dat er alleen standaardproducten werden afgenomen, is nu echt voorbij.

Heicom heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met veel kennis van grondproducten en substraten In 2020 heeft Heicom veel producten mogen leveren voor het realiseren van daktuinen. Mede dankzij inspanningen om te komen tot het perfecte substraat. Ook circulariteit speelde een belangrijke rol. Zo zijn er grote partijen lava hergebruikt en uiteindelijk toepast op daken.

Heicom heeft met de nieuwe overkapping, voor de locatie t Loo–Oldebroek, meer grip op de kwaliteit van de substraten. De nieuwe locatie in ’s Graveland is actief en wordt al volop ingezet om te voldoen aan de vraag vanuit West Nederland.

Voorlopig is Heicom klaar voor de toekomst. Het is een goed vooruitzicht dat we met onze kwaliteitsproducten kunnen blijven bijdragen aan de vergroening van steden.

Digitaliseringsslag Van Werven Biomassa

Van Werven Biomassa b.v. stapte in 2020 over van papieren naar digitale transactiedocumenten. Toeleveranciers, transporteurs, planners en afnemers kunnen alle orders digitaal inzien, zowel tijdens als na de uitvoering van een project. De voordelen voor de klant en onze partners zijn groot. Dankzij deze digitaliseringsslag zijn onze biogrondstoffen continu traceerbaar en geven we maximaal inzicht in de transacties.

Daarnaast zetten we diverse trajecten op om hergebruik van onze biogrondstoffen te vergroten. Het doel hiervan is om organische stoffen terug te brengen in de bodem en reeds vastgelegde CO2 vast te houden, door het vervaardigen van nieuwe producten. Met het besef dat wij zuinig moeten omgaan met de (de inzet van) onze grondstoffen, zullen we ook de komende jaren blijven werken aan de doorontwikkeling van biogrondstoffen.

Plastic Recycling

Plastic Recycling sloot 2020 af met een negatief resultaat. Nog tijdens het schrijven van dat verslag ervoeren we het tegenovergestelde. De voorraden die er stonden, werden alsnog afgezet. De productie draaide op volle kracht en het oude probleem kwam terug, namelijk: ‘waar vinden we genoeg plastic afval om te recyclen’? In 2021 ging Van Werven door tipping point wat betreft afzet en toepassing van recyclaat. Hergebruik van plastic wordt erkend, zowel door brandowners als producenten van primair plastic. Ook op de politieke agenda staat dit onderwerp met grote letters. Door het herstel van de markt waren we in staat de verliezen uit de eerste helft te compenseren in de tweede helft van 2021. We verwachten dat deze trend in 2022 doorzet en daarmee een positief effect heeft op de resultaten van de onderneming.

Qua omzet verwachten wij bij plastic recycling de in 2021 opgaande lijn dan ook verder door te kunnen zetten. Voor verdere uitbreiding van de activiteiten van Plastic recycling worden meerdere partners in het buitenland gezocht om verdere expansie over de grenzen mogelijk te maken.

Plastic Recycling heeft vertrouwen in de aankomende jaren. De tendens in politiek Europa is meer en meer gericht op hergebruik van grondstoffen. Doelstellingen daarvoor zijn duidelijk gesteld. De weg ernaar toe is soms nog een zoektocht, maar met alle signalen vanuit de politiek en de branche zijn wij overtuigd van verdere omzetgroei in de nabije toekomst. Van werven is een duidelijke frontrunner die er alles aan doet om haar voorsprong in de markt te behouden.

Het duurzaamheidsverslag 2021 van de Van Werven bedrijven is het tiende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2020 terug kijken.

201220132014201520162017201820192020