Van mechanisatie naar elektrificatie: dé uitdaging in de infrasector. Cor van Werven staat stil bij de weg van onze eerste shovel tot de nieuwste elektrische machine.

In 2021 maakten we vijf themavideo's, waarin we terugblikken op 75 jaar Van Werven. 75 jaar vol échte oplossingen!

05. Doelen

Duurzaamheidsdoelen 2022

In het duurzaamheidsverslag over 2020 stelden we doelen voor People, Planet en Profit. In hoeverre zijn deze doelen in 2021 behaald en wat zijn de doelen die we in 2022 willen bereiken? We blikken per doel kort terug op het jaar 2021 en zetten stippen op de horizon voor 2022. Waar mogelijk maken we de doelen concreet. Zo wordt duidelijk waar Van Werven prioriteit aan geeft.

People

People

Plezierige veiligheidscultuur

In 2021 besloot Van Werven het thema veiligheid nog hoger op de agenda te zeten. Met nieuwe toolboxposters, een app voor het melden van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en veiligheids(communicatie)plan zetten we de eerste stappen. In 2021 zetten we verder stappen. We introduceerden Tommy Toolbox, het gezicht voor een veilig Van Werven. Daarnaast startten we de procedure om stappen te zetten op de veiligheidsladder. In 2021 was onze IF-rate 4,0 en daarmee hebben we ons doel – jaarlijks een IF-rate lager dan 4,5 behaald.

Ons doel voor 2022 is om de eerste stap op de veiligheidsladder te zetten: van trede één naar trede twee. Dat betekent dat we vanaf dan reactief met veiligheid omgaan. Daarnaast introduceren we in 2022 een maandelijkse veiligheidsupdate. In ‘#veiligwerken met Tommy’ versturen we maandelijks tips, verhalen en ervaringen van collega’s. Ons doel? En plezierige veiligheidscultuur, die leidt tot verbetering van de veiligheid op de werkplek.

Concrete doelen
  • IF rate: jaarlijks lager dan 4,5
  • Veiligheidscampagne voeren in 2022
  • Invoeren veiligheidsladder trede 2
Pilot duurzame inzetbaarheid

In 2020 onderging een groot deel van onze medewerkers een PAGO-onderzoek (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij een groot aantal medewerkers de fysieke gesteldheid/fitheid verbeterd moet worden. Duurzame inzetbaarheid stond in 2021 daarom hoog op de agenda. We startten in 2021 een pilot met vijf 55-plussers (zie People). De pilot werd als zeer plezierig ervaren en was goed voor het bewustwordingsproces. Op basis van het aantal zieken of het signaleren van een leidinggevende kunnen collega’s deelnemen aan dit traject.

Samen aan de slag met het medewerkersonderzoek

In 2021 troffen wij de laatste voorbereidingen voor het interne medewerkersonderzoek. Op het moment van schrijven kunnen we melden dat 69,5 procent van alle medewerkers hieraan meewerkten. Dat zegt iets over de bereidwilligheid en de betrokkenheid van onze mensen. In 2022 zullen we deze resultaten oppakken en verwerken. De managers van de verschillende bedrijfsonderdelen binnen Van Werven krijgen een eigen rapport en kunnen, samen met hun team, aan de slag met de verbeteringen. Op die manier betrekken we de collega’s volop bij dit traject en zijn we in staat goed naar hen te luisteren.

Kansrijke inzet

Al jaren vindt Van Werven het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij ons bedrijf. Die intrinsieke ‘drive’ is groot. Is het makkelijk? Nee, dat is het niet.

De kaartenbakken van de verschillende gemeentes zijn soms onoverzichtelijk en soms gevuld met mensen die bij Van Werven niet tot hun recht kunnen komen. Daarom zoeken we ondertussen ook naar andere vormen. Zo werken we in Zweden al met statushouders op onze plastic recycling. Een succesvolle samenwerking. In 2022 willen we dit model verder aandacht geven via ‘kansrijke inzet’, een initiatief van de Vierde Musketier. We willen statushouders uit bijvoorbeeld Syrië, Irak en Iran een kans geven op onze kunststofrecycling of bij sloopprojecten. Iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt en daar willen we ons in 2022 opnieuw volop voor inzetten.

Concrete doelen
  • Managers aan de slag met resultaten medewerkersonderzoek
  • Statushouders kansen bieden bij Van Werven
Ga naar 02. people

Planet

100 procent energieneutraal

In 2021 wilden wij honderd procent energieneutraal zijn en dat is gelukt! Het windmolenpark dat we onlangs realiseerden, is inmiddels in handen van oud-directeur en -aandeelhouder Jan van Werven. Het bedrijf Van Werven neemt de GVO (Garantie van Oorsprong) groencertificaten af van het windmolenpark. Daarmee zijn we nu niet alleen CO2-neutraal, maar ook energieneutraal.

In 2020 werden de eerste elektrische machines geleverd. In 2021 investeerde Van Werven opnieuw in elektrisch materieel. We voegden diverse machines toe aan ons wagenpark (zie planet). Voor 2022 ziet Van Werven een oplossing voor een duurzame uitdaging. Het aantal oplaadpunten voor deze elektrische machines is op veel projecten beperkt. We werken op dit moment aan een oplossing om toch op volle kracht met elektrische machines aan de slag te gaan. In 2022 hopen we een oplossing te presenteren waarmee we elektrische energie mobiel kunnen leveren.

100 procent recycling

Al jaren proberen wij de afvalstroom te verminderen. Kunststofrecycling draagt daar in belangrijke mate aan bij. Ons recyclingpercentage van harde kunststoffen steeg de afgelopen jaren tot 95 procent. In 2022 en de jaren die volgen willen we het recyclingpercentage nog verder verhogen. We starten met diverse proeven en hopen zo nog dichter bij honderd procent hergebruik te komen.

Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Doelen 2021

We streven naar continuïteit. Daarvoor is een positief bedrijfsresultaat een voorwaarde. Daarmee bieden we continuïteit aan onze medewerkers en geven we onszelf de ruimte om aan échte oplossingen te werken. Een positief bedrijfsresultaat stelt ons daarnaast in staat om te kunnen innoveren en biedt ons kansen om een rol op te pakken in de maatschappij.

Onze divisie infra & bouwstoffen wil, ondanks de lastige marktomstandigheden, blijven inzetten op verduurzaming. Daarnaast streven zij naar margeverbetering, waarbij brandstofkosten, aanschafkosten en onderhoud belangrijk zijn. Van Werven wil zijn marktpositie rondom Amsterdam verder verbeteren. Plastic recycling zet het komende jaar in op verdere uitbreiding van de activiteiten, om zo te groeien over landsgrenzen heen. Daarnaast streeft zij continu bewustwording in zowel de branche als de politiek. Als koploper in de markt zal plastic recycling zich volop inzetten om de voorsprong te behouden.

Verantwoording doelen 2021

Van Werven stelde zich ten doel om in 2021 werk te maken van de verduurzaming van zijn activiteiten. En dat deden we. We investeerden in technologie en presenteerden diverse elektrische machines. Daarnaast investeerden we in emissiearme oplossingen, zoals stikstoffilters en HVO-brandstof. Tijdens de eerste lockdown hadden we te maken met grote vraag naar de producten en diensten van onze afvalinzameling. We konden voldoen aan die vraag, terwijl de ordeportefeuille verder groeide. Plastic recycling pakte in de eerste helft van 2021 de positieve lijn weer op, wat een positief effect heeft op de resultaten van de onderneming.

Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2021 van de Van Werven bedrijven is het tiende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


Je kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012 tot en met 2020 terug kijken.

201220132014201520162017201820192020