04. Profit

Lees meer

Divisies in cijfers

Omzet

  2015 2016 2017 2018 2019
Omzet (mio) 71 81 89 94 100
Bruto marge (%) 73 70 72 74 70
Totale kosten (mio) 70 77 84 89 98

Omzetverdeling per divisie

  2015 2016 2017 2018 2019
Infra & Bouwstoffen (%) 42 39 39 35 34
Plastic Recycling (%) 28 32 33 34 34
Biobased Products (%) 13 12 11 12 13
Afvalinzameling & Recycling (%) 17 17 17 19 19

Infra en Bouwstoffen

De eerste helft van 2019 kunnen we bestempelen als een succesvol halfjaar, mede door een zachte winter en hoge bezettingsgraden. De periodes daarna hebben overheidsmaatregelen (eerst PFAS en vervolgens PAS) voor mindere bezetting gezorgd. Als gevolg hiervan was er nog nauwelijks grondverzet mogelijk. Dit heeft primair onze handel in secundaire grondstromen hard geraakt, maar ook de bezettingsgraden van de machines hadden hier onder te lijden. De norm voor PFAS is eind november 2019 bijgesteld, de effecten van de verruiming van de norm zal in 2020 in positieve zin zichtbaar worden.

Het stikstof dossier (PAS) blijft echter een zorgenkindje, veel projecten staan nog on-hold of worden niet aanbesteed. De gevolgen daarvan zullen naar verwachting vanaf Q3 2020 sterk voelbaar zijn. De focus voor 2020 ligt op goed anticiperen op de veranderende markt en regelgeving.

De afdeling bouwstoffen heeft een sterk jaar gedraaid, ondanks het PFAS dossier. De grote mate van flexibiliteit, met daarbij een trouwe klantenkring, droeg hier zeker aan bij. De focus voor 2020 ligt op het verder optimaliseren van processen en het benutten van de synergievoordelen. Ook zal er geïnvesteerd worden in sales en daarmee in de klant.

Afvalinzameling & Recycling

2019 was wederom een enerverend jaar. PFAS, stikstof en CO2 waren lange tijd het gesprek van de dag (en nog steeds). Dit had aanzienlijke gevolgen voor de inname en uitgifte van met name de grondstromen op de recyclinglocaties van Van werven.

De gevolgen voor onder meer de bouwsector binnen ons werkgebied (denk aan een vermindering van bouwactiviteiten door het uitstellen van bijvoorbeeld vergunningverlening) zijn beperkt gebleven. Hierdoor konden we de bezetting en tevens de omzet bij container- en transportactiviteiten op peil houden.

Optimalisaties

De kosten hebben we dankzij een proactieve houding op een juiste wijze kunnen beheersen. Hierbij spelen vele facetten een rol: van een groeiend elektrisch wagenpark voor sales, tot routeoptimalisatie van de rolcontainerroutes. Een gevolg van routeoptimalisatie is vanzelfsprekend brandstofbesparing en daarmee tevens CO2. Ook het inzetten van een LZV (voor het aftransport van huishoudelijk afval) rijdend op de milieuvriendelijke HVO brandstof (diesel) draagt bij aan een duidelijke CO2-reductie. Daarnaast is het voertuigvolgsysteem, in combinatie met monitoring van brandstof en onderhoudskosten, een uitstekend middel voor de beheersing van de kosten en bewustwording van de chauffeurs.

Verdere stappen richting CO2-reductie blijken uit succesvolle certificeringen, zoals het FNOI-certificaat voor ons oud papier en karton. Dit certificaat legt de nadruk op verdere professionalisering van papierrecycling en streeft daarbij een CO2-reductie na. Ook onze erkenning door Nedvang is een onderdeel van ons doel: 100% recycling. ‘Duurzaamheid’ richting ons personeel, oftewel duurzame inzetbaarheid, hebben wij dit jaar onder andere laten blijken door de aanschaf van een aantal zijladers, geconfigureerd naar wens van de chauffeurs.

De aanzienlijke stijging van kosten aan de inkoopzijde (onder meer verbrandingstarieven, waarbij de afvalstoffenbelasting verhoogd werd van € 13,21 naar € 32,12) ) hebben wij door prijsverhogingen richting onze klanten kunnen opvangen. Door de uitbreiding van ons salesteam en de daardoor ontstane toename van volume in ons werkgebied, in combinatie met tariefsverhogingen, is de omzet verder gegroeid.

Biobased Products

Er is veel vraag naar de grondproducten van Heicom. Heicom laat de afgelopen jaren zien dat kwaliteit in grond verkoopt. Ook in 2019 groeide de omzet met zo’n 10%.

De huidige locatie in ’t Loo-Oldebroek heeft niet de capaciteit om de komende jaren eenzelfde groei door te maken. Daarom is Heicom in 2019 druk geweest met nieuwe locaties. In Roosendaal is een locatie gevonden voor de productie van het duurzame bomengranulaat. In ’s Graveland (nabij Hilversum) heeft Heicom een locatie gevonden waar diverse producten samengesteld gaan worden. Hierdoor kan Heicom de komende jaren de grote vraag naar grondproducten aan.

In het najaar zorgde de chemische stof PFAS voor een enorme vraag naar schone grondproducten. Heicom had al in een vroeg stadium zijn producten onderzocht op dit stofje. Voor Heicom pakte dit positief uit, de grondstoffen zijn schoon. Het belang van schone en continu geanalyseerde producten werd hiermee nogmaals onderstreept.

Sinds 2019 rijden alle chauffeurs bij Heicom digitaal. Dit betekent dat afleverbonnen digitaal in ontvangst worden genomen door opdrachtgevers. Hiermee besparen we enorm veel papier en hebben we sneller informatie beschikbaar voor onze klanten.

Een prachtig jaar voor Van Werven Biomassa b.v.

In 2018 werkte Van Werven Biomassa b.v. aan de betrouwbaarheid van het productieproces. Het afgelopen jaar kon Biomassa hier verder op voortborduren. Het is goed om te zien dat positieve reacties van onze partners dit bevestigen. Ondanks de vergrootte leveringsverplichting blijft onze biobrandstof op kwaliteit. Dit komt de productie van groene energie bij onze afnemers ten goede.

Daarnaast hebben we in 2019 het productieproces van shreds en biobrandstof uit stedelijke groenstromen aangepast. Deze producten zijn hierdoor zowel visueel als analytisch sterk verbeterd. Hierdoor zijn eventuele combinaties in Biobrandstof vereenvoudigd. De productie en uitlevering van onze grondverbeteraars, bijvoorbeeld de diverse soorten compost, is onverminderd goed. Ook hier is kwaliteit de sleutel tot succes.

Tot slot zijn wij gestart om onze gehele bedrijfsvoering te digitaliseren. Real-time data zal de communicatieve en logistieke elementen met onze partners gaan verbeteren.

Plastic Recycling

Plastic Recycling heeft in 2019 haar capaciteit verder uitgebreid. Begin 2019 is een nieuwe recyclinglijn in Dublin in gebruik genomen en is een start gemaakt met het sorteren van harde kunststoffen op onze nieuwe vestiging in Sexdrega in Zweden. De in 2018 gebouwd ‘zoutlijn’ in Biddinghuizen heeft vele tonnen zinkstromen op basis van soortgelijk gewicht gescheiden en voor hergebruik geschikt gemaakt. Halverwege 2019 is de geheel nieuwe locatie in Gromadka, Polen geopend. Op deze locatie zijn een tweetal recyclinglijnen gebouwd met een capaciteit van totaal 30.000 ton per jaar.

In Duitsland, Tsjechië en Slowakije is, mede door het succes van onze consultants, het aantal partnerbedrijven toegenomen. Zij sorteren de lokale harde kunststoffen volgens onze specificaties en brengen deze naar onze recycling locaties.

Wankel evenwicht

In de eerste helft van 2019 was de vraag naar ons recyclaat groter dan hetgeen we konden leveren. In de tweede helft van dat jaar veranderde dat. In Amerika is de productie van brandstof uit schaliegas sterk uitgebreid en wordt van hetgeen er over blijft primair plastic geproduceerd. Mede als gevolg van de handelsoorlog tussen China en de VS resulteerde dat in extra aanbod van primaire grondstof op de Europese markt met sterke prijsdaling als gevolg. Dit onderstreept nog eens het wankele evenwicht van de circulaire economie in vergelijking met de oude lineaire economie. Aanvullende maatregelen en kaders vanuit de overheid zijn nodig om hier meer stabiliteit in aan te brengen. Maatregelen rond recycled content en een verbod op het vernietigen van recyclebare grondstof door verbranden of storten kunnen hier in belangrijke mate een positieve rol in spelen.

Als gevolg van de afnemende tarieven en afzet van recyclaat en de aanloopkosten van de nieuwe vestigingen in het buitenland hebben we het jaar 2019 niet met een positief resultaat kunnen afsluiten. De verwachtingen voor 2020 zijn echter positief.


Note: tijdens het schrijven van deze tekst ervaren we de effecten van de coronacrisis. De afzet van recyclaat is nog verder afgenomen. De verhouding tussen vraag en aanbod en de lage olieprijs zorgen voor een verdere onbalans in de markt voor recyclaat. De overheid speelt een belangrijke rol in de manier waarop we uit deze crisis gaan komen. Sterker of met tien stappen terug?

Het duurzaamheidsverslag 2019 van de Van Werven bedrijven is het achtste volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 terug kijken.