03. Planet

Lees meer

14,1 keer CO2-neutraal in 2019

In 2015 stond factor 9,7 genoemd in Van Wervens eerste online duurzaamheidsverslag. Vier jaar later besparen we 14,1 keer meer CO2* dan we produceren. Het zijn resultaten die we met gepaste trots delen, maar waarom is dit zo belangrijk voor de wereld en voor ons?

1. De CO2-uitstoot moet omlaag

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het winnen van ‘De Klimaatzaak’ door Urgenda kwam er extra druk op de ketel. De rechtbank oordeelde, in deze internationaal bekende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, dat in het jaar 2020 er 25% minder broeikasgassen mogen worden uitgestoten dan in 1990.

Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. De gassen houden meer warmte vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. In de afgelopen 140 jaar is het wereldwijd gemiddeld 0,9 °C warmer geworden. Die stijging heeft gevolgen voor het klimaat: overstromingen, voedseltekorten, afname van biodiversiteit en meer bosbranden zijn hier voorbeelden van. Die gevolgen zijn volgens wetenschappers te beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig.

Op internationaal niveau wordt er ingezet op CO2-reductie in impactvolle sectoren, zoals scheep- en luchtvaart. Dit betekent echter niet dat overige sectoren achterover kunnen leunen: van iedereen wordt verwacht dat hij zijn steentje bijdraagt aan een daling in CO2-uitstoot.

2. Er zijn genoeg manieren om dat te realiseren

Er zijn natuurlijk tal van manieren om je CO2 footprint te verkleinen. Besparen op papier, ICT, transport, emissies, energie, water of afval zijn voorbeelden hiervan. Van Werven bespaart CO2 met de middelen die het bedrijf beschikbaar heeft. Bijvoorbeeld met onze activiteiten gericht op duurzame energie en het recyclen van grondstoffen.

Met het recyclen van grondstoffen besparen we op de uitstoot die het gevolg is van de productie van primaire grondstof. Het recyclen van plastic afval tot een secundaire grondstof is hier een voorbeeld van. Door gebruik te maken van zonnepanelen produceren we zelf een deel van de benodigde elektriciteit. Het produceren en leveren van biomassa aan stadsverwarmingsinstallaties en kwekers die hun kassencomplex verwarmen met biomassa, geven we ook anderen de mogelijkheid de CO2 te reduceren.

Tegelijkertijd kan Van Werven zijn business niet uitvoeren zonder het produceren van CO2. Zonder diesel en elektriciteit kunnen we op dit moment niet werken aan een duurzame infrastructuur, recycling of een vruchtbare bodem. We blijven daarom innoveren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar elektrische en waterstofoplossingen: de eerste elektrische kranen zijn besteld en zullen in 2020 geleverd worden.

Ons doel: aan de ene kant zo min mogelijk CO2 produceren, aan de andere kant zo veel mogelijk CO2 compenseren door duurzaam te ondernemen. Doe je mee?

3. Zijn er belemmeringen waar we tegenaan lopen?

Waarom vinden we dit zo belangrijk? Duurzaam ondernemen zit in het DNA van ons familiebedrijf. Omdat we nog vele generaties vooruit willen, is duurzaamheid en hergebruik voor ons niet alleen onderdeel van ons beleid, maar van onze bedrijfsvoering. We geloven niet dat wij alles kunnen veranderen, maar samen kunnen we belangrijke stappen zetten.

*Hoe komen we tot deze cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen maken we gebruik van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. De getallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die nodig is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

Van Werven
216.974 Ton
CO2 Bespaard
Kunststof 183.262 ton
Groenafval 9.199 ton
Houtchips 5.866 ton
Bouw- en sloopafval 5.231 ton
Afvalhout 2.438 ton
Bedrijfsafval 4.518 ton
Puin 1.453 ton
Glas 1.084 ton
Papier en Karton 3.924 ton
15.385 Ton
CO2 Geproduceerd
Diesel 12.855 ton
Elektriciteit 2.529 ton
Van Werven

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, het is een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001
 • Erkenningsregeling Oud papier en Karton
  Certificaat OPK

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Deelnemer De Diamant van Midden Nederland
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Initiatiefnemer Recycling activiteit Rehoboth Namibië
 • Deelnemer Stichting Toetssteen Project Cambodja
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Duurzaamheid: de drijfveer van Heicom

Duurzaamheid is een van de drijfveren van Heicom; een goede grond is ook altijd een duurzame grond. Goede grond zorgt voor een gezonde groei van bomen en planten. Daarnaast is goede grond klimaatbestendig.

Door klimaatverandering hebben we te maken met perioden van droogte en van hevige regenval. Daarom moet een goede grond zowel drainerend als waterbufferend zijn. Op De Deel in Emmeloord zorgt een combinatie van onder meer kunststof kratten, speciaal doek én bomenzand van Heicom ervoor dat er bomen groeien op een bestraat plein. Op de golfbaan in Diepenveen werkt Heicom mee aan de ‘zoektocht naar een toekomstbestendige green’ . De proef met vochtsensoren en capillaire kunststof units onder een green lijkt een succes.

Een goede grond is schoon. In het najaar zorgde de chemische stof PFAS voor een enorme vraag naar schone grondproducten. Heicom had al in een vroeg stadium zijn producten onderzocht op dit stofje. Voor Heicom pakte dit positief uit, alle grondstoffen van Heicom zijn schoon, zonder PFAS. Het belang van schone en continu geanalyseerde producten werd hiermee nogmaals onderstreept.

Lees meer over Heicoms missie: het vergroenen van steden, parken en sportvelden

Van Werven

Duurzaam met machines

In 2019 is er wederom geïnvesteerd in nieuw materieel. Circa twintig nieuwe machines zijn aangeschaft voor onze infra- en transportwerkzaamheden. De motoren van het aangekochte materieel voldoen aan de Stage IV en in combinatie met AdBlue is de uitstoot van NOx nihil geworden.

De aangeschafte voertuigen voor transportwerkzaamheden zijn allemaal voorzien van de nieuwste Euro 6 motoren. Er werd een nieuwe drieassige dieplader aangeschaft om het inframaterieel veilig en effectief te kunnen vervoeren.

Van Werven

Eindejaarsgift voor tien goede doelen

Van Werven maakt sinds een aantal jaar de keuze om geen relatiegeschenken te versturen rondom de feestdagen, maar dit geld te schenken aan enkele goede doelen. Een van onze kernwaarden is betrokkenheid en daarom vragen directie en aandeelhouders aan alle medewerkers om goede doelen aan te dragen. Ook in 2019 is hier met enthousiasme gehoor aan gegeven.

De volgende goede doelen kregen een geldbedrag uitgereikt. Stichting Timon, ’s Heerenloo locatie Hellenbeek Elburg, Stichting Seed of Hope, Stichting Derde Wereld Hulp, Stichting Matchis, YwaM Guwahati, Rene Kids Centre, Gospel Recordings Nederland, Youth for Christ Zwolle en Stichting Fiets tegen Diabetes.

Stichting Timon

Gerben van der Scheer werkt als keurmeester bij Van Werven. Op vrijdagmiddag is hij vrij. Dan spoedt hij zich naar huis waar hij nodig is. Samen met zijn vrouw Beatrix is hij eens per maand pleegouder voor stichting Timon.

Klik hier en lees waarom Gerben en Beatrix dit zo belangrijk vinden
Van Werven

Ontwikkelingen Plastic Recycling in Europa

Plastic Recycling ontwikkelt zich snel in Europa. Op de pagina Profit is hier meer over te lezen. Met zes grote verwerkingslocaties in Europa, waaronder een kennis- en expertisecentrum in Nederland, verovert Van Werven Europa. De productie van het bedrijf groeide in tien jaar explosief: van 60.000 naar 150.000 ton hoogwaardige secundaire kunststoffen. Het is een belangrijke stap richting een circulaire samenleving. Een overzicht van ontwikkelingen op dit gebied in 2019.

Minister uit Australië op bezoek bij Van Werven Plastic Recycling
Minister uit Australië op bezoek bij Van Werven Plastic Recycling

Voor inspiratie en bewezen oplossingen bezocht een Australische delegatie Van Werven in Biddinghuizen.

Lees meer
‘Van Werven boom’ in de tuin van de ambassade in Dublin
‘Van Werven boom’ in de tuin van de ambassade in Dublin

Als blijk van waardering voor de bijdrage aan de Ierse duurzaamheidsdoelen, is er nabij de ambassade in naam van Van Werven een boom geplant.

Lees meer
Van Werven opent vijfde recyclinglijn in Biddinghuizen
Van Werven opent vijfde recyclinglijn in Biddinghuizen

De capaciteit om plastic te recyclen is bij Van Werven in Biddinghuizen uitgebreid met een vijfde lijn.

Lees meer
Van Werven opent plastic recycling locatie in Polen
Van Werven opent plastic recycling locatie in Polen

Met deze nieuwe locatie verhoogt Van Werven zijn plastic recyclingcapaciteit met vijfentwintig procent.

Lees meer
Van Werven investeert in nieuwe plastic recycling lijn in Dublin
Van Werven investeert in nieuwe plastic recycling lijn in Dublin

De Van Werven Plastic Recycling vestiging in Dublin (Ierland) is uitgebreid met een automatische was-, sorteer- en maallijn.

Lees meer
Van Werven ondertekent Plastic Pact NL
Van Werven ondertekent Plastic Pact NL

Minder plastic gebruiken, al het plastic dat we gebruiken recyclebaar maken en meer recyclaat toepassen in nieuwe plastic producten.

Lees meer
Van Werven start plastic recycling in Zweden
Van Werven start plastic recycling in Zweden

Vanuit de plaats Sexdrega zal Van Werven Sweden AB gemengde harde kunststoffen sorteren en vanaf medio 2019 verder opwerken tot hoogwaardige grondstoffen.

Lees meer

De weg is vrij voor vier windturbines in Hattemerbroek

Ondernemer Jan van Werven moest er tweeëntwintig jaar geduldig wachten. Maar op 27 november 2019 maakte de Raad van State de weg vrij voor de komst van vier windturbines langs de N50 bij knooppunt Hattemerbroek. Alle bezwaren werden afgewezen en hiermee is de vergunning onherroepelijk geworden. Dankzij deze vier windturbines kan Van Werven straks de hele gemeente Oldebroek voorzien van groene energie en kan ook het bedrijf zelf energieneutraal werken.

Al die jaren wachten, niet opgeven en erin blijven geloven; hoe dan ook, die windmolens moeten verrijzen. Je moet er een klein beetje gek voor zijn. Jan van Werven glimlacht en zegt gekscherend: “Nu kan ik eindelijk een beetje leven van de wind.”

Op vrijdag 17 april 2020 starten de eerste werkzaamheden voor de realisatie van vier windturbines. De voorbereidende werkzaamheden en het aanleggen van de fundering voor de windturbines tot en met december 2020 in beslag nemen. Naar verwachting worden de windturbines zelf in maart/april 2021 geplaatst en is het project in juli 2021 gereed.

Lees meer
Van Werven

Hoofdsponsorschap krijgt extra betekenis

In het duurzaamheidsverslag van 2018 stond te lezen dat Van Werven zich ook voor de komende vier jaar als hoofdsponsor gebonden had aan voetbalvereniging OWIOS uit Oldebroek. Dit hoofdsponsorschap krijgt sinds maart 2019 extra betekenis.

In samenwerking met de hoofdsponsors Van Werven en Jan Bakker start de Oldebroekse voetbalclub OWIOS vanaf zaterdag 23 maart de inzameling van harde plastics. “Als Van Werven zijn wij blij met dit initiatief’, aldus Rob Labots, manager sales & business development.

“Belangrijk is dat iedereen, maar met name onze jeugd, bewust gaat worden dat kunststof geen afval is, maar een grondstof”, legt Rob uit. Jacko van den Bosch, OWIOS-voorzitter, vertelt dat dit de reden is van het initiatief. Ook wil OWIOS een kleine bijdrage leveren aan de toekomst van ‘onze’ kinderen. Bovendien sluit het aan bij het hoofdsponsorschap van Van Werven en Jan Bakker. Van den Bosch: “De inkomsten wil OWIOS gebruiken voor de bouw/verbouw van een duurzaam clubhuis, zodat ook de komende generaties hier gebruik van kunnen maken. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten.”

Van Werven

Het duurzaamheidsverslag 2019 van de Van Werven bedrijven is het achtste volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 terug kijken.